Ledendemocratie komt op congres niet aan bod

In de berichtgeving over het congres valt op dat wordt ingezet op een gezellige bijeenkomst met veel deelsessie die over de inhoud gaan. Helaas voor het Rode Nest komt de ledendemocratie daarbij niet aan de orde. Een gemiste kans vinden wij. Heeft het te maken met de enorme reorganisatieslag die het sterk ingekrompen partijbureau moest maken of staat het gewoon niet hoog op de agenda van de partijtop? Dankzij het enige voorcongres van het gewest Noord-Holland hebben toch nog 9 moties het gehaald. Zonder dat ene voorcongres zouden er slechts 2 moties door de Ledenkamer zijn gekomen.

Op weg naar het congres van 16 juni

Ledendemocratie staat nog niet op de agenda van het Partijbestuur

Zaterdag 16 juni a.s. houdt de PvdA haar landelijk congres in de Kromhouthallen in Amsterdam. Je kunt rustig stellen dat de aanloop naar dat congres chaotisch is verlopen. De communicatie vanuit het partijbestuur en partijbureau is erg gebrekkig. Ook worden de termijn die in de statuten en reglementen van de PvdA staan voor de voorbereiding niet in acht genomen. Dat maakt een goede voorbereiding vanuit een afdeling of gewest heel moeilijk. Tekenend is dat alleen het gewest Noord-Holland een voorcongres heeft gehouden.

Verder valt in de berichtgeving over het congres op dat het op het congres vooral gezellig moet worden en in deelsessies over de inhoud mag gaan. Maar helaas komt de ledendemocratie daarbij niet aan bod. Vanuit het Rode Nest vinden we dat een echte gemiste kans! Daarom houden we tijdens het congres een eigen “fringe” meeting. Zie voor verdere informatie hierover dit bericht.

In de voorbereiding op het congres hadden leden de mogelijkheid om via de Ledenkamer moties in te dienen. Moties met 100 of meer steunbetuigingen werden doorgeleid naar het Stemlokaal. Ook hier wreekt zich weer de beperkte berichtgeving: niet meer dan 400 leden hebben de Ledenkamer bezocht. En maar twee moties hebben die drempel gehaald. Ook bleek opnieuw dat nogal wat leden technische problemen had om toegang te krijgen tot de Ledenkamer.

Uiteindelijk zijn er 9 moties in het Stemlokaal terecht gekomen. Dat zijn de twee moties met voldoende steunbetuigingen en de 7 moties van het voorcongres van Noord-Holland. Dit zijn de volgende moties:

  1. Red de PvdA, kies voor het basisinkomen: Kies een betaalbare vorm van basisinkomen en zet dat centraal in nieuwe regels voor een Sociaal Democratische verzorgingsstaat, zodat die de toekomst aan kan en test deze regels. Kies een basisinkomen, zoek de juiste vorm en start een groot maatschappelijk experiment om het te testen. Bestudeer de keuzes en de levensloop van de deelnemers en pas daarmee ook andere regelgeving aan.
  2. Linkse samenwerking & Eerste Kamerverkiezingen: oproep aan het partijbestuur om te onderzoeken of een gezamenlijke kieslijst met Groen Links en de SP voor de Eerste Kamerverkiezingen tot de mogelijkheden behoort én om door te gaan op de ingeslagen weg en de kans op een samenwerking zwaarder te laten wegen dan het eigen partijbelang.
  3. Meer regionale samenwerking binnen de PvdA: regionale samenwerkingsverbanden kunnen in onze partij een oplossing vormen voor het geval dat gewesten en afdelingen binnen de organisatie van de PvdA onder druk komen te staan.
  4. De organisatie van de PvdA: er moet veel meer aandacht komen voor de organisatie van de PvdA als vereniging. De organisatie dient ook te worden aangepast aan de werkelijke situatie en aan de behoeften.
  5. Ledendemocratie lokaal: momenteel is er weinig voortgang m.b.t. de ledendemocratie te bespeuren. Afdelingen en gewesten hebben de behoefte om ledendemocratie lokaal te gaan inzetten. Daarom een verzoek aan het partijbestuur om afdelingen en gewesten te faciliteren bij de inzet van de ledendemocratie op lokaal niveau.
  6. Samenwerking met GroenLinks: oproep om verregaande samenwerking met GroenLinks te onderzoeken.
  7. Linkse koers: een oproep aan het partijbestuur om met de leden de nieuwe linksere koers van de partij, met onmiskenbare sociaaldemocratische waarden, te definiëren, want de huidige, verdeelde samenleving vraagt om een eerlijker en linksere koers.
  8. Progressieve volkspartij: een verzoek aan het partijbestuur om onder de leden uitgebreid onderzoek te doen wat zij vinden van de vorming van een progressieve volkspartij. Bij dat onderzoek moet een adequaat brainstorm-discussieplatform ingezet worden, dat wordt afgesloten met een ledenpanel waarvan de uitkomsten op een speciale politieke ledenraad besproken gaan worden.
  9. Rabobank als huisbankier: de Rabobank voldoet niet aan onze sociaaldemocratische uitgangspunten en daarom de vraag naar nader onderzoek of de partij niet beter kan overstappen naar een ideële bank als huisbankier.

Deze moties zijn via het Stemlokaal voorgelegd aan de leden. In totaal hebben 1193 leden deelgenomen. Uit de beschrijvingsbrief voor het congres blijkt dat alle moties zijn aangenomen, behalve de moties 2 en 8. Hier zal op het congres over gesproken worden.

Het Rode Nest vinden vooral de aangenomen moties over de Ledendemocratie lokaal (motie 5), de organisatie van de PvdA (motie 4) en die over regionale samenwerking (motie 3) van groot belang. Deze belangrijke moties vormen nu geen discussiepunt meer!

Op het congres zal de digitale stemomgeving van de PvdA, PvdAstemt.nl, ingezet gaan worden voor de stemming over (actuele) moties en ook bij de verkiezing van het partijbestuur. PvdAstemt is voor alle leden toegankelijk en werkt voor iedereen hetzelfde: zowel voor de congresbezoekers als voor de stemmers thuis.

Wij zijn benieuwd hoe het congres zal verlopen. Dat zelfde betreft uiteraard ook de eigen fringe meeting van het Rode Nest. Wij wensen iedereen een mooi congres toe!

Hans Aertsen

Eén gedachte over & ldquo; Ledendemocratie komt op congres niet aan bod & rdquo;

Laat een antwoord achter voor Sonja Hauet Annuleer antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>