FAQ

Op deze pagina geven wij een overzicht van veel gestelde vragen aan Het Rode Nest. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Klik op het plusje vóór de vraag om het antwoord te zien.

Wat is Het Rode Nest?

Het Rode Nest is een onafhankelijke denk- en ontwikkeltank m.b.t. de ledendemocratie binnen de PvdA. Ons doel is de vereniging te versterken en te moderniseren met de concrete uitvoering van de ledendemocratie. Op deze website zullen wij nadere informatie verschaffen over thema’s e.d. m.b.t. de ledendemocratie binnen de PvdA.

Waarom houdt Het Rode Nest pilots rond ledendemocratie?

We moeten nog heel wat stappen maken wil de ledendemocratie binnen de PvdA echt een succes worden. Het Rode Nest organiseert verschillende pilots om meer zicht te krijgen op de vorm en inhoud van dat proces.

Het Rode Nest als expertise en facilitair center voor ledendemocratie

Het Rode Nest heeft zich gevormd tot een onafhankelijke denk- en ontwikkeltank op het gebied van de ledendemocratie binnen de PvdA. Veel expertise op dat terrein is binnen de groep aanwezig. Uit de contacten met de verschillende afdelingen en gewesten is gebleken dat zij wel graag willen gaan werken met de nieuwe ledendemocratie, maar dat zij nog niet weten hoe dit aan te pakken. Het Rode Nest wil hen eventueel daarbij helpen met advisering hoe dit te doen. Maar vaak is ook kennis onvoldoende aanwezig om bijvoorbeeld een ledenpanel op te stellen en te lanceren. Het Rode Nest wil daarin helpen door al het technische werk voor hen te doen.

Hoe kan een afdeling of gewest de hulp inroepen van het Rode Nest?

Een e-mail sturen naar Het Rode Nest is de eerste stap. Klik hier of gebruik het contactformulier. Wij nemen dan verder contact op.

Welke kennis en deskundigheid is er bij het Rode Nest?

Binnen het Rode Nest zitten zeer ervaren PvdA-leden met deskundigheid op bestuurlijk, politiek, management, organisatie, projectmanagement, ICT en ICT-management gebied.

Is het Rode Nest een commerciële organisatie?

Het Rode Nest is géén commerciële organisatie, maar een onafhankelijke PvdA-vrijwilligers organisatie. Daarnaast heeft het hoogste orgaan van de PvdA, het Congres, besloten tot een Open Source beleid m.b.t. de ICT-voorzieningen van de PvdA.

Bouwt het Rode Nest ICT-systemen?

De PvdA heeft de afgelopen decennia grote investeringen gedaan voor de realisatie van een reeks ICT systemen die voor, of ook voor, ledendemocratie ingezet kunnen worden. Gebruik van bestaande middelen ligt voor de hand. Een aandachtspunt is het organisatorisch, functioneel en technisch beheer van deze ICT-voorzieningen. Los van het voorgaande is er binnen het Rode Nest professionele ICT en ICT-management expertise aanwezig.

Kan ik ook bijdragen?

Het Rode Nest is een open en inclusieve organisatie. PvdA-leden met deskundigheid op bestuurlijk, management, organisatie, projectmanagement, ICT-management of beheer gebied zijn van harte welkom om hun (vrijwillige en niet-commerciële) bijdrage aan de PvdA-ledendemocratie te leveren.

Andere vragen

Heeft u andere vragen? Stel ze dan hier via het contactformulier.