Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Jaap Burger Stichting verwerkt persoonsgegevens van ingeschrevenen en/of leden, donateurs en belangstellenden voor het beheren van de ingeschrevenen en/of ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het voeren van een financiële administratie, statistisch onderzoek, het voeren van campagnes en het gericht kunnen informeren over verschillende interessegebieden. Verder verwerken we IP adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en om onze websites te beschermen tegen kwaadwillenden.

Delen met anderen

We delen jouw persoonsgegevens met het Rode Nest alsmede met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Jaap Burger Stichting verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken potentieel:

Van website bezoekers

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van nieuwsbrief abonnees en/of geïnteresseerden

 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van donateurs

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Van ingeschrevenen en/of leden

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • IP adres
 • Interessegebieden
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat wij ons met politieke discussies en/of met een politieke partij werken, zijn sommige gegevens die wij verwerken gevoelig. Dit omdat de betrokkenen hiermee politieke opvattingen kenbaar maken. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben onze technische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd.

Hoe lang we gegevens bewaren

De Jaap Burger Stichting bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Na realisatie van de doelen kan het zo zijn dat we voor analyse doeleinden je gegevens geanonimiseerd bewaren.

Cookies en soortgelijke technieken

De Jaap Burger Stichting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies alsmede vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Jaap Burger Stichting gebruikt voornamelijk cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op de contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. De Jaap Burger Stichting zal zo snel mogelijk, op je verzoek reageren.

Beveiliging

De Jaap Burger Stichting neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.