Over ons

Het Rode Nest zal op deze website als onafhankelijke denk- en ontwikkeltank nadere informatie verschaffen over thema’s e.d. m.b.t. de ledendemocratie binnen de PvdA. Ons doel is de vereniging te versterken en te moderniseren met de concrete uitvoering van de ledendemocratie. Zie voor verdere toelichting hierop ons manifest.

Kerngroep Het Rode Nest

 • Hans Aertsen, voorzitter
 • Cees Schipper, secretaris
 • Geert Eggink, penningmeester
 • Dick Kalkman
 • Peter de Jong.

Hoofdtaak van de Kerngroep is de dagelijkse gang van zaken te waarborgen en de lopende projecten te begeleiden.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep Het Rode Nest bestaat uit de volgende leden:

 • Margreet Elings
 • Lies Opdam
 • Chris Peeters
 • Gerard van Oosterhout
 • Chris Laarman
 • Bas Sepers
 • Johan Dunnewijk
 • Daan Dankaart
 • Wim van der Noort
 • Jan-Kees Koning
 • André Broekmans
 • Louis Genet
 • Guido Legemaate
 • Ed Bausch
 • Bert Veenstra

Leden van de klankbordgroep worden per mail geïnformeerd over ontwikkelingen, leden zullen in de gelegenheid worden gesteld om gevraagd en ongevraagd te reageren én in voorkomend geval worden bijeengeroepen om met de leden van de Kerngroep zaken ‘plenair’ te bespreken.