Hoe staat het met de ledendemocratie in de PvdA?

Een dubbel interview met Otwin van Dijk en Hans Aertsen

Otwin van Dijk is voorzitter van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie PvdA en in het dagelijks leven Burgemeester van de Oude IJsselstreek (waartoe ook Gendringen en Ulft behoren).

Hans Aertsen is voorzitter van het Rode Nest en werkzaam als zelfstandig ICT – consultant.

Het Rode Nest bepleit de laatste acht jaar een verbeterde ledendemocratie van onderop in de PvdA. Daar was tot dusver weinig belangstelling van het partijbestuur voor. Weliswaar is de Permanente Werkgroep Ledendemocratie in de PvdA destijds ingesteld om de ledendemocratie weer voor het voetlicht te krijgen, maar het partijbestuur heeft nog weinig belangstelling getoond voor het rapport dat de werkgroep twee jaar geleden opstelde.

Lees verder

Rode Nest verzoekt GL/PvdA conceptverkiezingsprogramma beknopt te houden

Wat vinden we daarvan terug?

Allereerst verdienen de schrijvers van het conceptprogramma natuurlijk onze waardering voor het vele werk wat zij hebben verricht. Hierbij toch enig commentaar en een hopelijk nuttig voorstel m.b.t. de behandeling van het programma op beide congressen.

Het conceptprogramma is ca 100 bladzijden “dik” geworden en dat staat wel erg haaks op een kort programma van ca. 20 pagina’s, zoals wij als ideale omvang hadden voorgesteld. Lees verder

Partijbestuur lijkt zich weinig van de leden aan te trekken

De geschiedenis lijkt zich te herhalen

Leden, pottenkijkers,

In 2023 begon het PvdA bestuur met de ontmanteling van de sociaaldemocratische vereniging Partij van de Arbeid. Via enkele formele beslismomenten was de start min of meer gedekt.

Met het aftikken van beslismomenten leek een gedragen democratisch besluitvorming afgerond.

Lees verder

Partijbestuur organiseert volop ontmoetingsdemocratie, waar blijft de ledendemocratie?

Oproep tot landelijk ledenpanel over samenwerking met GroenLinks

Het partijbestuur houdt vele ledengesprekken in het land om met de leden te praten over de linkse samenwerking en over de toekomst van de partij. Het zet dus volop in op de ontmoetingsdemocratie. Maar waar blijft de ledendemocratie? Lees verder

Zuid-Hollandse afdelingen van GroenLinks en PvdA in Voorne aan Zee vormen nu één fractie

Het proces naar samenwerking beschreven:

Hierbij een beschrijving hoe wij in de afdeling en in de gemeente Voorne aan Zee (voormalig Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne) gekomen zijn tot een gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA. Ik (Daan Dankaard, voormalig fractievoorzitter Hellevoetsluis(red.)) heb dit samen met Bianca Verschoor, de toenmalige fractievoorzitter van GroenLinks opgesteld, met dank aan haar voor een paar waardevolle tips. Lees verder

Ledenpanels gewesten Noord-Holland en Utrecht over de verkiezingsuitslag van 15 maart vormen startpunt voor verdere discussie

Nadat de campagne en de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen achter de rug waren, hebben de gewestelijke besturen van Noord-Holland en Utrecht een ledenpanel georganiseerd om de mening van de leden vernemen over de verkiezingsuitslag. De uitkomsten van dat ledenpanel vormden het startpunt voor verdere discussie op de gewestelijke vergaderingen. Lees verder

De eerste “grande dame” van D66

GLUREN BIJ DE BUREN

Els Borst was zeer inhoudelijk en hield niet van haantjesgedrag

Opmerkelijk in het huidige politieke landschap is de rol van D66, die als enige coalitiepartij de rug recht houdt in het gevecht om de gunst van de boeren. Zeker, de VVD zegt bij monde van  Christiane van der Wal zich ook aan het coalitieakkoord te houden, maar bij de partij van Mark Rutte weet je nooit wanneer hij bepaalt dat het anders moet en de ministers zich maar moeten schikken. Lees verder

Ledenpanel is instrument voor afdelingsbesturen om beter te begrijpen wat er onder leden speelt

Interview met Johan Rumahloine, bestuurslid gewest Drenthe

Johan Rumahloine heeft uit belangstelling een presentatie van het Rode Nest in Zwolle bijgewoond. Binnen het Gewestelijk Bestuur Drenthe is hij “aandachtgebiedspersoon” van het Rode Nest. Afdelingsvoorzitters gaven aan dat zij moeilijk bestuursleden kunnen vinden. Het Gewestelijk Bestuur regelde een bijeenkomst met het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Er werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van fuseren en samenwerking tussen de afdelingen om het probleem aan te pakken.

In 2022 is er een bijeenkomst geweest over hetzelfde vraag. Er worden al jaren bijeenkomsten georganiseerd waarbij de ene afdeling (waar het goed loopt) vertelt hoe zij het probleem aanpakken en de andere afdelingen vervolgens die aanpak ook proberen uit te voeren. Toch blijven de resultaten uit. Johan Rumahloine opperde dat het Rode Nest een ledenpanelonderzoek kan doen in de geest van de Drentse aanpak: onderzoeken waarom leden zich niet melden voor een bestuursfunctie. Meten is weten!

 

Lees verder

Gluren bij de Buren: Wij moeten onze prominenten blijven koesteren en lezen

Joop van den Berg: Humeurig volk, verkrampte politiek en hoe het anders kan

2022, Uitgeverij Prometheus Amsterdam, 180 blz.

De Partij van de Arbeid mag er trots op zijn, dat zij een aantal prominenten in haar midden heeft, die wat betreft het evalueren van politieke processen en het doen van constructieve voorstellen ter verbetering van onze democratie, altijd weer verfrissend en creatief aan de weg timmeren. Ik doel hiermee op Herman Tjeenk Willink, Ruud Koole en Joop van den Berg.

Lees verder

Als je leden de kans biedt hun mening te geven hebben ze de partij veel te vertellen.

Ledenpanels zijn de corebusiness  van het Rode Nest en met name het helpen opstellen van de vragen en het verwerken van de resultaten. Het is inmiddels het zesde jaar dat wij met deze tool de ledendemocratie binnen de PvdA proberen te verbeteren en gezegd kan worden dat de gebruikers van het ledenpanel, diverse afdelingen en een paar gewesten, er enthousiast over zijn. Het Partijbestuur heeft er echter nog steeds geen tijd voor, druk als ze zijn met de samenwerking /samenvoeging van de PvdA en GL. Dat is jammer, want zo laten ze een grote kans liggen om de ledendemocratie te verbeteren in de partij. Lees verder