Stand van zaken evaluatie ledendemocratie

Uitkomsten ledenenquête worden 16 november tijdens sub-sessie in Eindhoven bekend gemaakt
In de zomermaanden heeft de werkgroep Ledendemocratie een digitale ledenenquête opgesteld met vragen over de evaluatie van de ledendemocratie. Het Rode Nest is vanwege haar expertise nauw betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijst, maar ook bij de analyse van de uitkomsten. Op de ledendag van 16 november in Eindhoven worden de uitkomsten met de leden besproken. Omdat hierover veel onduidelijkheid is, geven we in dit artikel een overzicht van de stand van zaken. Lees verder

Druk bezochte werkconferentie Rode Nest in Doetinchem

Leden uit heel Gelderland willen weten hoe het ledenpanel werkt
Het Rode NestHet was een druk bezochte werkconferentie Ledendemocratie, die op zaterdag 28 september in het Rode Kafé van de PvdA Doetinchem werd gehouden.  Er waren geïnteresseerde leden uit wel 12 afdelingen in de buurt, uit het oosten en noorden van de Achterhoek en zelfs uit het uiterste westen van de Betuwe. Er waren bestuursleden, leden van de gemeenteraadsfracties maar ook gewone leden. Dat maakte de aanwezige leden van het Rode Nest wel duidelijk dat de leden de partij nog lang niet hebben opgegeven en er veel aan willen doen om dat oude gevoel van saamhorigheid en actie weer terug te brengen.
We hebben een aantal deelnemers aan deze werkconferentie gevraagd hun impressies van de dag op papier te zetten voor de Nieuwsbrief. Dat heeft geresulteerd in een mooi overzicht van wat er in zowel het ochtend- als middagprogramma is besproken. Ze zijn onder dit artikel te lezen. Lees verder

“Gastheer” Doetinchem enthousiast over tool Ledenpanel

Werkconferentie in het Rode Kafé was goed bezocht
Het Rode NestZaterdag 28 september kwamen ongeveer 30 PvdA leden uit de regio en ver daarbuiten bijeen in het Rode Kafé te Doetinchem voor een werkconferentie over “ledendemocratie van onderop”. Deze was georganiseerd door de “Het Rode Nest”, een onafhankelijke denk- en ontwikkeltank van PvdA leden uit diverse afdelingen. Lees verder

Ledendemocratie van onderop gaat over het recht van de leden om gehoord te worden

Het Rode NestIk werd lid van de rode familie in 1969 en verloor ze weer uit het oog kort nadat ze als grootste fractie buiten de regering stonden. Toen de familie, in de jaren 90,  werden uitgemaakt voor “linkse kliek of kerk”, werd ik mij ervan bewust dat de sociaaldemocratische beginselen toch het dichts bij mij staan en werd weer lid.  Eerst wat op afstand, maar naarmate ik meer tijd kreeg, steeds iets intensiever. Momenteel maak ik deel uit  van wat we in Apeldoorn het ondersteuningsteam van de gemeenteraadsfractie noemen. Lees verder

Gluren bij de Buren: Groter Denken, Kleiner Doen deel II

In deze rubriek heb ik eerder aangegeven, dat ik meer aandacht zou gaan schenken aan het boekje van Herman Tjeenk Willink: Groter Denken, Kleiner Doen. Dat lijkt achteraf een terechte keuze, want het is genomineerd voor de Prinsjesboekenprijs. En wel op basis van vier criteria: politiek/maatschappelijk relevant, toegankelijk, origineel en aanzetten tot nadenken. Lees verder

LAATSTE NIEUWS: Partijbestuur start evaluatie ledendemocratie!

Het is eindelijk zo ver! Het partijbestuur heeft een commissie Ledendemocratie ingesteld. Het Rode Nest is vanwege haar expertise en betrokkenheid uitgenodigd om zitting te nemen in de commissie.
De belangrijkste taken van de commissie zijn in de komende maanden de evaluatie van en het advies over de ledendemocratie uitvoeren. Dit moet uiteindelijk op het congres van 2020 leiden tot een bespreking over dit onderwerp. Lees verder