Het gebeuren rond de lijsttrekker heeft emoties en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht

Het is tijd voor verbinding, een open dialoog
Het eerste congres in 2021 van de Partij van de Arbeid gaat de geschiedenis in als een van die PvdA-congressen waar veel rond te doen was. Vooral de ‘aanloop naar’ gaf veel spanningen.

Meest prominent was het zich op het laatste moment terugtrekken van Lodewijk Asscher als voorgenomen lijsttrekker. De reden hiervoor gaat terug tot de deelname van de PvdA aan het kabinet Rutte II. De PvdA en sommige van de toenmalige PvdA-kabinets- en fractieleden kregen en krijgen over de wijze van deelname al vele jaren kritiek. Lees verder

De organisatie rond het “online” congres

Techniek gaf positief beeld in vergelijking met congressen van andere partijen
Het organiseren van een congres van de Partij van de Arbeid is altijd een hele onderneming en vooral mensenwerk, maar één van de bepalende elementen is ook de techniek voor het congres. Klassiek zijn congresbundels, sprekersbriefjes, stemkaarten, stembriefjes, een geluidsinstallatie en een kinderopvang. Daar zijn de laatste jaren ook allerlei digitale instrumenten bijgekomen, die dit jaar goed van pas kwamen op het online congres.
Lees verder

Wordt 2021 het jaar dat vrouwelijke leiders doorbreken?

Eerste digitale congres wordt door vrouwen geleid

Voor iemand die in zijn jeugd altijd is tegengewerkt en tegengehouden, enkel en alleen omdat ze een meisje is, was het bijzonder bemoedigend om te zien dat ons eerste geheel digitale congres (meer dan drieduizend partijgenoten namen deel) op alle fronten werd geleid door vrouwen. Alleen de techniek was nog in handen van mannen, wat te horen was als er een verbinding haperde. Lees verder

Het Rode Nest zoekt ook contact met leden zonder e-mail

Iedereen moet kunnen meedoen

Het Rode Nest brengt dingen tot stand. Zoals het succes van de ledenpanels. Die brengen veel meer gedachten van afdelingsleden naar boven dan de overigens ook broodnodige afdelingsvergaderingen. Voor het Rode Nest is het een groot winstpunt dat het partijbureau, mede op hun aanhoudende verzoek, nu een medewerker in de partijgeledingen heeft opgenomen voor de organisatie van ‘ledendemocratie van onderop’. Want dat is voor het Rode Nest het grote belang: alle leden de mogelijkheid bieden om – zonder barrières – gedachten naar voren te brengen over kansen die de partij zou kunnen pakken, over wegen die bewandeld kunnen worden om de idealen van sociaaldemocraten te verwezenlijken. Lees verder

De PvdA in historisch perspectief gezet

Gluren bij de Buren: 

I.    Dat hadden we nooit moeten doen. De PvdA en de neoliberale revolutie van de jaren negentig: Duco Hellema en Margriet van Lith.  Uitgeverij Prometheus 2020

II.  Fantoomgroei. Waarom we steeds harder werken voor steeds minder: Sander Heijne en Hendrik Noten. Uitgeverij Atlas contact 2020

Dit keer bespreken we twee boeken van Nederlandse onderzoekersjournalisten.

Het eerste boek van Hellema en Van Lith analyseert de “avonturen” van de PvdA in de jaren negentig.   Om maar met de deur in huis te vallen: Tussen de regels door wordt in dit boek de karakterloze sociaaldemocratie onder leiding van Wim Kok als belangrijke zondebok aangemerkt. Volgens de schrijvers is het kritiekloos meegaan met de ontstane neoliberale orde de reden waardoor de PvdA in een structurele electorale afkalving is geraakt.

Het tweede boek  Fantoomgroei, van Heijne en Noten geeft vaak populaire, historische analyses, maar is veel prikkelender en motiverender naar de toekomst toe. De schrijvers proberen door historisch spitwerk ingrediënten te vinden, die een andere, meer op gelijkheid en kwaliteit van leven gerichte, economische orde mogelijk maken.

Zij wijzen er op dat de neoliberale, economische orde vrijwel alle extra voordelen van economische inspanningen ten goede laten komen aan de vermogenskant en niet aan de werkenden. Met historische voorbeelden geven zij aan dat vergeleken met de oude economische orde uit de jaren 50, de nieuwe neoliberale orde erg eenzijdig is geworden en leidt tot steeds meer materialisme en een minder eerlijke verdeling.

Lees verder

Nissewaard zoekt uit of niet-leden aan volgend ledenpanel kunnen deelnemen

Ledenpanels hebben levendigheid in de afdeling gebracht

De afdeling Nissewaard, gelegen op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, letterlijk onder de rook van de Rotterdamse haven in het zuidwestelijke deel van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, is bezig met het uitwerken van hun tweede ledenpanel, over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Een derde ledenpanel, over het verkiezingsprogramma voor 2022, is in voorbereiding. Er wordt nu bekeken of aan het volgende ledenpanel ook belangstellende inwoners, die geen lid zijn, kunnen deelnemen  Drijvende kracht achter deze activiteiten is Wim Vink, de secretaris van de afdeling. Lees verder

Coby van Berkum gaat het houden van ledenpanels verder stimuleren

Nieuwe gewestelijk voorzitter wil na Corona graag bij de afdelingen op bezoek

Coby van Berkum heeft een half jaar geleden de voorzittershamer van het gewest Noord-Holland van Rian van Dam overgenomen. De pandemie was toen al aan de gang en vergaderingen en bijeenkomsten gingen al digitaal. Het overdrachtsmoment had beter gekund, maar daar valt niets aan te doen. Zelfs nu is er nog geen mogelijkheid om een normale bijeenkomst te organiseren, maar hopelijk wel over een half jaar. Lees verder

Ledenpanel in de afdeling Bronckhorst bleek positieve ervaring

De afdeling Bronckhorst heeft onlangs haar eerste ledenpanel over ‘op weg naar 16 maart 2022’, het proces naar de Gemeenteraadsverkiezingen afgesloten met een positieve uitslag. Van de 83 leden die de enquête hebben gekregen, heeft 43% gereageerd, terwijl er meestal 20 á 25 leden naar afdelingsvergaderingen komen.

Bronckhorst heeft besloten een vervolg ledenpanel te gaan houden. Dit besluit is niet in de laatste plaats genomen omdat er zoveel goede hulp vanuit het Rode Nest bij alle fases van het ledenpanel is geweest;  zonder deze hulp was het niet zo goed gelukt.

In het volgende nummer van de Nieuwsbrief van het Rode Nest volgt een uitgebreid verslag van de ervaringen van Bronckhorst met het ledenpanel.

Hoe werkt de Verenigingsraad?

Journalistieke onderzoek tocht door het “bestuurlijke bos” van de PvdA

Leg het maar eens uit hoe de Verenigingsraad werkt? Veel gehoord is de opmerking: er is toch al een congres, is er dan nog meer? Daarom beginnen wij een serie over de bestuurlijke organisatie van de partij met de Verenigingsraad.

Aan een nieuwe partijgenoot en ook aan een oude rot, leg je niet zomaar uit hoe het algemeen bestuur van de Partij van de Arbeid in elkaar steekt. In de loop van de jaren is een ingewikkeld stelsel van checks & balances ontstaan.

En het resultaat oogt onoverzichtelijk. Er zijn veel organen en geledingen met eigen taken en bevoegdheden. Hoe houdt een partijgenoot het overzicht ? Zelfs gepokte en gemazelde partijbestuurders lijken nog wel eens door de bomen het bos niet meer te zien. Lees verder

Oproep aan de Tweede Kamerfractie om een ledenpanel te organiseren

Omdat leden graag bij het beleid van de partij betrokken willen worden

 In de vorige Nieuwsbrief is verslag gedaan van de plannen van het Partijbestuur om daadwerkelijk onze ledendemocratie te versterken.  Kort samengevat: Otwin van Dijk wordt onafhankelijk voorzitter van de werkgroep, er wordt personele inzet vrijgespeeld om ledenpanels te ondersteunen en het plan is om verdere vernieuwende werkwijzen van onderop te stimuleren.  Voorwaar een mooie sprong voorwaarts. Hulde aan het Partijbestuur. Lees verder