Manifest het Rode Nest

Het Rode Nest: Terug naar de LEDENDEMOCRATIE in de Partij van de Arbeid. 

Wat is Het Rode Nest?
Het Rode Nest is een onafhankelijk denk- en ontwikkeltank m.b.t. de ledendemocratie binnen de PvdA. Ze is ontstaan vanuit een samenwerking van leden van de afdelingen Amsterdam, Haarlem, Zaanstreek, Alphen aan den Rijn, Den Haag, Nijmegen, Zoetermeer en Brussel.

Het doel van het Rode Nest is de vereniging te versterken en te moderniseren door de ledendemocratie die middelen te geven, waarmee de leden met elkaar in contact kunnen komen en blijvend kunnen communiceren. Belangrijk daarbij is dat:

  • de vereniging PvdA niet meer top down maar bottom-up werkt;
  • je door je partijlidmaatschap permanent betrokken bent en invloed hebt;
  • er moderne communicatie middelen voor leden worden ontwikkeld die permanent beschikbaar zijn.

Daarnaast willen wij ook bijdragen aan het oplossen van knelpunten bij de verdere uitvoering van het project Ledendemocratie en bij het ontwikkelen van communities (=actieve groepen partijgenoten), waar de gesprekken plaats vinden binnen de partij, de zgn  ”dynamische ledendemocratie”. Een dynamische ledendemocratie is een absolute voorwaarde voor de verbinding tussen de leden, want het moet weer in het DNA van de politieke vereniging komen te zitten.

De politieke vereniging PvdA is meer dan een optelsom van leden.
Een vereniging heeft een verenigingsleven, een bindend principe en een gezamenlijk doel. De leden van de vereniging geven hier vorm aan. De PvdA is ook een politieke vereniging, een sociaal democratische vereniging en een kiesvereniging.
Het rapport ‘Tussen Leden en Leiders‘ van de commissie Noten heeft voorstellen gedaan om de betrokkenheid en kracht van leden te vergroten.  In ‘Tussen leden en leiders’ ligt de basis van het invoeren van de ledendemocratie binnen de partij.
De partij heeft het rapport goed ontvangen en er is brede steun voor de geldende werkwijze uitgesproken. De PvdA heeft in de uitvoering dan ook fors in geïnvesteerd, met menskracht en geld, door met digitale instrumenten de fysieke vereniging te versterken.

De oorspronkelijke schittering van ‘Tussen Leden en Leiders‘ verbleekt.
Vooral de afgelopen vijf jaar hebben veel leden hun belangstelling gaandeweg verloren en hebben zelfs de partij verlaten. De vraag moet dan ook zijn: “Ligt de macht en de kracht van de Partij van de Arbeid in de praktijk ook werkelijk bij de leden, en zijn de leden daadwerkelijk bij machte om te bepalen wat hun vereniging doet en wat de koers is?”
Wij, van het Rode Nest,  vinden dat het fundamentele ledenrecht hersteld moet worden en willen de macht in de vereniging weer terug naar de leden brengen.

Ledenrecht moet weer kunnen worden uitgeoefend.
Gebrek aan interesse voor zo’n fundamenteel ledenrecht ligt gevaarlijk dicht op de grens van onverschilligheid jegens koers en beleid van de politieke vereniging PvdA. Toch is de partij gaandeweg verwijderd geraakt van de kern van de boodschap in ‘Tussen Leden en leiders‘.
Te vaak is gebleken dat de beheersbaarheid de ledendemocratie ondermijnt, niet zelden omdat het in een gekozen orgaan even beter uit kwam en dat heeft in de Partij van de Arbeid meer stuk gemaakt dan ons lief is. Dat verontrust ons nu meer dan ooit. Niet het partijbestuur, partijbureau of een fractievoorzitter moet vorm, kwaliteit en inhoud van het debat bepalen, maar de leden, die daarbij gebruik maken van hun ledenrecht. Dát is Ledendemocratie!

Digitale experimenten helpen wel maar zijn niet genoeg.
De keuze om het bestaande traject van besluitvorming door  de leden te voorzien van een digitaal jasje heeft tot allerlei experimenten geleid, die als vooruitgang kunnen worden beschouwd.
Zo kan het congres in real time op afstand worden gevolgd en kun je ook op afstand meestemmen.
Maar er zijn ook nadelen. Door het accentueren van een ‘one man, one vote’ op Congres, Politieke Ledenraad (met telkens de vraag en vrees of het systeem van stemmen wel zou slagen) is het voortraject voor de meeste leden uit beeld geraakt. En daar waar dit niet het geval is, heerst vooral onbegrip en verwarring over technisch gedoe over wat wordt gevraagd en over hoe en wanneer te handelen.
Ledendemocratie zoals in ‘Tussen leden en leiders’ is beschreven, hééft echter niet ten doel die invloed van leden te kanaliseren met als doel zo snel en efficiënt mogelijk over te gaan tot stemming. Zelfs niet wanneer dit goed georganiseerd is. Het doel is om de leden meer zeggenschap te geven.

Het digitale jasje is de eerste stap, nu nog warm worden!
De eerste stap is dan wel gezet maar we kunnen niet achterover leunen. De volgende stappen moeten ook worden gezet.
Ledendemocratie is een zaak van het interne debat op tal van plaatsen en op verschillende niveaus (de huiskamerbijeenkomst, de onderafdeling, de afdeling, de regio, het gewest, het voorcongres en uiteindelijk Congres of Politieke Ledenraad). De stemming is slechts het eindpunt van een inhoudelijk proces dat voortkomt uit een reëel partijleven.
Het gaat er om zoveel mogelijk ‘communities” te vormen, die elkaar weten te vinden, zowel fysiek als ook digitaal, om te praten, te discussiëren en te lachen, om zich een mening te vormen en ergens voor te staan. Om een actief partijlid te kunnen zijn.

De PvdA is geen negentiende-eeuwse kiesvereniging voor de nomenklatoera.
De PvdA is een politieke, sociaal democratische vereniging.  Daarbij hoort dat er poppetjes in allerlei vertegenwoordigende lichamen worden verkozen. Maar er is veel meer dan gedoe rond de poppetjes, dat weet iedereen. De PvdA als politieke vereniging kan alleen met een soepel lopende, eigentijdse ledendemocratie verder komen.

 Wat willen wij:

Als Ledendemocratie staat voor ‘bij wet geregelde grote invloed van leden in de vereniging’, dan moet er volgens het Rode Nest voor de PvdA:

  1. Een permanente communicatie mogelijk zijn naar en tussen leden over onderwerpen.
  2. Heldere, eenduidige en begrijpelijke informatie over het te behandelen onderwerp of agenda.
  3. Geen debat om het debat, maar in dienst van meningsvorming en standpuntbepaling.
  4. Voldoende discussieplatforms: fysiek en digitaal, goed bereikbaar en toegankelijk voor alle leden.
  5. De organisatie van debatten binnen de vereniging, ongeacht middel, plaats en niveau, vergt tijd. Als die tijd niet wordt gegund, wordt het leden zo niet onmogelijk, dan toch wel erg moeilijk gemaakt hun fundamenteel ledenrecht uit te oefenen.
  6. Er moet een goed gestructureerde verantwoording van de uitvoering van besluiten binnen de partij komen, bijvoorbeeld als vast onderwerp op iedere ledenraad.

Dit moet leiden tot directe invloed en betrokkenheid van de leden. Moderne communicatiemiddelen horen daarbij. 

 

Nadere info

Spreekt het verhaal van Het Rode Nest je aan? Wil je ook meehelpen om dit te realiseren? Kom ook in Het Rode Nest! Aanmelden kan via het mailadres info@rodenest.nl.