Ledendemocratie


Democratie is meer dan een belangrijke waarde. Uit het geloof in meer ledendemocratie spreekt ook het vertrouwen in de wijsheid van PvdA-leden om te komen tot goede besluiten.
Om tot deze goede besluiten te komen is het debat van belang. Georganiseerde tegenspraak verscherpt opvattingen, hetgeen de uiteindelijke besluitvorming ten goede komt.
De besluiten zijn namelijk gezamenlijk en gedragen en geven daarmee richting aan het handelen van namens de PvdA opererende politici.

De huidige informatie- en communicatietechnologie maakt het mogelijk om via andere, dan de tot nog toe binnen de PvdA gebruikelijke, wegen het debat te voeren en stemmingen te verrichten.
Aan de basis van een debat en een daarop volgende stemming ligt immer een agenda. Die bepaalt immers over welk onderwerp een debat plaatsvindt. Zodra leden meer inspraak krijgen in debatonderwerpen en in meerdere mate bij stemmingen betrokken raken, dienen zij ook meer zeggenschap te hebben over de agenda.