Als je leden de kans biedt hun mening te geven hebben ze de partij veel te vertellen.

Ledenpanels zijn de corebusiness  van het Rode Nest en met name het helpen opstellen van de vragen en het verwerken van de resultaten. Het is inmiddels het zesde jaar dat wij met deze tool de ledendemocratie binnen de PvdA proberen te verbeteren en gezegd kan worden dat de gebruikers van het ledenpanel, diverse afdelingen en een paar gewesten, er enthousiast over zijn. Het Partijbestuur heeft er echter nog steeds geen tijd voor, druk als ze zijn met de samenwerking /samenvoeging van de PvdA en GL. Dat is jammer, want zo laten ze een grote kans liggen om de ledendemocratie te verbeteren in de partij.

De sterkste schouders moeten weer de zwaarste lasten dragen!

Bij het doorlezen van de resultaten van het laatste ledenpanel  van het gewest Utrecht over de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van maart aanstaande, viel het mij op dat bij de antwoorden op de Open Vragen de leden blijk geven terug te verlangen naar tijden toen de PvdA nog een sociaal  en maatschappelijk bewogen partij was en klaar stond voor de gewone mensen. Zoals in de tijd van Den Uyl bijvoorbeeld. Bij de Open Vragen mogen deelnemers zelf invullen wat ze vinden van de partij, het huidige beleid en alles wat hun dwarszit. In dit ledenpanel was de deelname aan de Open Vragen enorm, groter dan ooit ervoor en bovendien behoorlijk kritisch richting de lijn die de partij momenteel volgt. Men vind dat de partij te ver afstaat van de gewone mensen, dat er onvoldoende oog is voor de sociale behoeften van de burgers en dat we de medemenselijkheid binnen de partij zijn kwijtgeraakt. Ook vindt men dat de partij te weinig oog heeft voor de noden van natuur en milieu. De deelnemers willen dat we terug gaan naar de oude beginselen van het sociaaldemocratie en dat de top en fractie in de Haag zich minder met de eigen sores moet bemoeien en meer met inhoudelijke politieke onderwerpen.

Hoe weinig vertrouwen er nog onder een groot deel van de leden is blijkt uit diverse cynische opmerkingen over de rol van de PvdA bij het afbreken van sociale voorzieningen en bij de verrechtsing van Nederland. Er wordt nog steeds gerefereerd aan onze rol in Rutte II.  Men vindt de PvdA een grijs gebied geworden die niet meer voor de gewone man opkomt en vergeten is dat we ooit vonden dat de zwaarste lasten door de sterkste schouders gedragen moest worden.

 Landelijk ledenpanel over discussiestuk van werenschappelijk bureaus PvdA en GL

Opmerkelijk in dit verband is dat de VVD, bij monde van Mark Rutte en Edith Schippers, vorige week de aanval heeft geopend op de sociaaldemocratie. Zij verkondigden in de media dat de tijd van Joop den Uyl niet mee terugkwam. Het leek meer op bezweren  en het enige signaal dat zij daarmee afgaven is dat het samengaan van PvdA en GL een bedreiging vormt voor de VVD en het neoliberalisme. Ze vrezen dat er dan een sterke progressieve partij op de linkerflank ontstaat die andere linkse partijen zal aantrekken en dat zal zeker het einde betekenen van de VVD als grootste partij in de Nederlandse politiek.

Gelukkig zijn er veel leden die achter het samengaan met GL staan. Een van de opmerkingen daarover trof mij in het bijzonder: “Ik zie deze verkiezingen als een van de laatste kansen voor de PvdA om politiek een deuk in een pakje boter te slaan. Als we een splinterpartij blijven is elke motivatie om op de PvdA te stemmen verdwenen. Samengaan met GL is een voorwaarde voor ons voortbestaan”. Zo staan er nog vele realistische en betrokken opmerkingen in dit ledenpanel die de moeite van het lezen waard zijn.

Deze en andere noodkreten zie ik als een oproep van de leden aan de partijtop om weer een ledenpartij te worden, die luistert naar wat de leden zeggen en het ouderwetse beginselprogramma nog steeds als leidraad gebruikt. Het is de vraag of er werkelijk meer ruimte is voor de mening van de leden, ofschoon de huidige partijvoorzitter is gekozen omdat zij destijds beloofde meer naar de leden te luisteren.

Misschien dat het Partijbestuur er na het komende congres van 4 februari aan toe komt om werk te maken van de ledendemocratie, niet alleen in woorden, maar ook in daden. De redactie van het Rode Nest doet het Partijbestuur daarbij een  goede suggestie aan de hand. Wij roepen het Partijbestuur op om het recent gepubliceerde discussiestuk Samen onze toekomst in handen nemen, dat is opgesteld door de wetenschappelijke bureaus van Partij van de Arbeid en Groen Links, als onderwerp te nemen voor een landelijk ledenpanel. Wij beloven dat het Rode Nest de uitwerking van dit ledenpanel, inclusief voorbereiding, met grote inzet zal ondersteunen.  

Margreet Elings

Eén gedachte over & ldquo; Als je leden de kans biedt hun mening te geven hebben ze de partij veel te vertellen. & rdquo;

  • Eig. moet ik deelnemen aan discussies op het congres, maar ik ondervind erg veel ‘weerstand’ in de mij. B.v. werd ik gebeld voor lidmaatschap van Greenpeace. Hele discussie over de manier waarop boeren behandeld worden( heb zelf op ‘n M. L. Tu. S. gezeten(Warmonderhof). En dat dit meer in het onderwijs thuishoort( bewustwording). Dat kun je niet door wetten opleggen (Dat vinden sommigen wel, trouwens). Maar ik begrijp hun standpunt…( het is erg moeilijk met al die verschillende politieke partijen, maar ze werken ook erg (!) bureaucratisch voor gewone mensen.

Laat een antwoord achter