PvdA afdeling Zaanstreek koestert ledendemocratie

De afdeling Zaanstreek is vanaf het begin een enthousiast gebruiker geweest van de door het Rode Nest aangeboden ledenpanels. Vooral het gegeven dat zo’n ledenpanel resulteert in een echt gesprek met de afdelingsleden over het onderwerp van het panel, heeft gemaakt dat de afdeling Zaanstreek vanaf het begin de potentie van het ledenpanel onderkende. Van alle PvdA-afdelingen heeft Zaanstreek het meest gebruik gemaakt van ledenpanels om de meningen van hun achterban te horen.

Eind vorig jaar nam het  afdelingsbestuur van Zaanstreek contact op met het Rode Nest met de vraag wat wij vonden van een ledenpanel over hoe de achterban dacht over de samenwerking/samenvoeging van PvdA en GL. In de wandelgangen hoorde men dat er verschillend werd gedacht over samengaan met GroenLinks. En het is een belangrijk onderwerp op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

Het Rode Nest heeft het verzoek van de afdeling Zaanstreek meteen opgepakt. Wij zagen een ledenpanel over dit onderwerp zeker zitten, maar meenden dat ook andere afdelingen hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Dat bleek inderdaad het geval, maar Zaanstreek blijft aan kop en na grondige voorbereiding is het ledenpanel inmiddels gelanceerd. Lees verder

Moties op het congres met te weinig aandacht voor de ledendemocratie

Op het PvdA congres komen twee moties aan de orde die weinig aandacht hebben voor de ledendemocratie.
De eerste motie is van RoodGroen met als titel Een lokale keuze. De motie vraagt terecht aandacht voor de keuzes op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.
Ook komt een motie van het Partijbestuur op het congres aan de orde over de linkse samenwerking. Het wil de komende jaren de samenwerking met GroenLinks intensiveren en versterken en het wil de leden daarbij betrekken.

Lees onze kanttekeningen. Lees verder

Hoe staat het met de ledendemocratie in de PvdA?

Een dubbel interview met Otwin van Dijk en Hans Aertsen

Otwin van Dijk is voorzitter van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie PvdA en in het dagelijks leven Burgemeester van de Oude IJsselstreek (waartoe ook Gendringen en Ulft behoren).

Hans Aertsen is voorzitter van het Rode Nest en werkzaam als zelfstandig ICT – consultant.

Het Rode Nest bepleit de laatste acht jaar een verbeterde ledendemocratie van onderop in de PvdA. Daar was tot dusver weinig belangstelling van het partijbestuur voor. Weliswaar is de Permanente Werkgroep Ledendemocratie in de PvdA destijds ingesteld om de ledendemocratie weer voor het voetlicht te krijgen, maar het partijbestuur heeft nog weinig belangstelling getoond voor het rapport dat de werkgroep twee jaar geleden opstelde.

Lees verder

Rode Nest verzoekt GL/PvdA conceptverkiezingsprogramma beknopt te houden

Wat vinden we daarvan terug?

Allereerst verdienen de schrijvers van het conceptprogramma natuurlijk onze waardering voor het vele werk wat zij hebben verricht. Hierbij toch enig commentaar en een hopelijk nuttig voorstel m.b.t. de behandeling van het programma op beide congressen.

Het conceptprogramma is ca 100 bladzijden “dik” geworden en dat staat wel erg haaks op een kort programma van ca. 20 pagina’s, zoals wij als ideale omvang hadden voorgesteld. Lees verder

Partijbestuur lijkt zich weinig van de leden aan te trekken

De geschiedenis lijkt zich te herhalen

Leden, pottenkijkers,

In 2023 begon het PvdA bestuur met de ontmanteling van de sociaaldemocratische vereniging Partij van de Arbeid. Via enkele formele beslismomenten was de start min of meer gedekt.

Met het aftikken van beslismomenten leek een gedragen democratisch besluitvorming afgerond.

Lees verder

Partijbestuur organiseert volop ontmoetingsdemocratie, waar blijft de ledendemocratie?

Oproep tot landelijk ledenpanel over samenwerking met GroenLinks

Het partijbestuur houdt vele ledengesprekken in het land om met de leden te praten over de linkse samenwerking en over de toekomst van de partij. Het zet dus volop in op de ontmoetingsdemocratie. Maar waar blijft de ledendemocratie? Lees verder

Zuid-Hollandse afdelingen van GroenLinks en PvdA in Voorne aan Zee vormen nu één fractie

Het proces naar samenwerking beschreven:

Hierbij een beschrijving hoe wij in de afdeling en in de gemeente Voorne aan Zee (voormalig Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne) gekomen zijn tot een gezamenlijke fractie van GroenLinks en PvdA. Ik (Daan Dankaard, voormalig fractievoorzitter Hellevoetsluis(red.)) heb dit samen met Bianca Verschoor, de toenmalige fractievoorzitter van GroenLinks opgesteld, met dank aan haar voor een paar waardevolle tips. Lees verder

Ledenpanels gewesten Noord-Holland en Utrecht over de verkiezingsuitslag van 15 maart vormen startpunt voor verdere discussie

Nadat de campagne en de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen achter de rug waren, hebben de gewestelijke besturen van Noord-Holland en Utrecht een ledenpanel georganiseerd om de mening van de leden vernemen over de verkiezingsuitslag. De uitkomsten van dat ledenpanel vormden het startpunt voor verdere discussie op de gewestelijke vergaderingen. Lees verder

De eerste “grande dame” van D66

GLUREN BIJ DE BUREN

Els Borst was zeer inhoudelijk en hield niet van haantjesgedrag

Opmerkelijk in het huidige politieke landschap is de rol van D66, die als enige coalitiepartij de rug recht houdt in het gevecht om de gunst van de boeren. Zeker, de VVD zegt bij monde van  Christiane van der Wal zich ook aan het coalitieakkoord te houden, maar bij de partij van Mark Rutte weet je nooit wanneer hij bepaalt dat het anders moet en de ministers zich maar moeten schikken. Lees verder