Werkconferentie “Het Najaarsoffensief” van het Rode Nest op 29 september gaat over ledendemocratie van onderop

Het Rode Nest organiseert op zaterdag 29 september 2018 van 11.00 tot 16.00 uur in het Comeniuslyceum, Jacob Geelstraat 38 in Amsterdam Nieuw-West een werkconferentie over hoe je effectief ledendemocratie van onderop organiseert door gebruik te maken van ledenpanels. Ook gaan we samen aan de slag om een aantal nieuwe ledenpanels voor te bereiden. Inmiddels hebben zich een tiental afdelingen aangemeld.
Aan de hand van de resultaten van eerdere ledenpanels over onderwerpen die door een aantal afdelingen zijn aangedragen, zoals de groei van Schiphol, bouwoverlast, Air B&B (toerisme) en toewijzing van huurwoningen, wordt bezien wat leden van afdelingen en gewesten aangeven belangrijk te vinden en wat waterschappen de komende jaren als prioriteit zouden moeten oppakken.
Het Rode Nest heeft als voorwerk enkele vragen (suggesties) over bovenstaande onderwerpen opgesteld om tijdens de workshops te gebruiken. Deze worden op de 29e uitgereikt.

Lees verder

Symposium “Zeker van Wonen” PvdA Zaanstreek op 22 september

Steeds meer dringt het besef door dat de problemen op de woningmarkt ingrijpend aangepakt moeten worden. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn onacceptabel lang, de prijzen voor koophuizen rijzen de pan uit, zodat starters zich geen koopwoning meer kunnen veroorloven, en voor de middeninkomens zijn nauwelijks betaalbare huurwoningen te vinden.

Lees verder

Congres juni 2018: “Waarheen leidt de weg die we moeten gaan?…”

Het was vorig jaar al door de nieuwe voorzitter, Nelleke Vedelaar,  aangekondigd: “congressen van de PvdA gaan er vanaf nu anders uitzien”. En inderdaad, het was een heel ander congres dan het voorgaande. Dat vindt Peter de Jong, actief lid van het Rode Nest, oud afdelingsvoorzitter en oud partijbestuurslid, die dit verslag van het congres voor ons schreef.

Lees verder

Donuteconomie wil einde maken aan neoliberale praktijken van de twintigste eeuw

De economische wetenschap ligt op z’n gat. De financiële crisis werd niet voorzien, laat staan voorkomen. Economisch handelen tast de natuur zo aan dat onze toekomst gevaar loopt.
In Donuteconomie, het naar haar theorie genoemde boek, laat Kate Raworth zien hoe het mainstream economisch denken ons op een dwaalspoor heeft gezet. In dit boek tekent ze de route die ons kan leiden naar een punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Het resultaat is een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw. Het boek is zeer toegankelijk geschreven, zelfs voor mensen die niets van economie weten.

Lees verder

Ledendemocratie komt op congres niet aan bod

In de berichtgeving over het congres valt op dat wordt ingezet op een gezellige bijeenkomst met veel deelsessie die over de inhoud gaan. Helaas voor het Rode Nest komt de ledendemocratie daarbij niet aan de orde. Een gemiste kans vinden wij. Heeft het te maken met de enorme reorganisatieslag die het sterk ingekrompen partijbureau moest maken of staat het gewoon niet hoog op de agenda van de partijtop? Dankzij het enige voorcongres van het gewest Noord-Holland hebben toch nog 9 moties het gehaald. Zonder dat ene voorcongres zouden er slechts 2 moties door de Ledenkamer zijn gekomen. Lees verder

Oproep voor een Fringe-Meeting van het Rode Nest op het congres

Het Rode NestOp het komende Congres van 16 juni, zal het Rode Nest een bijeenkomst houden.
Fringe betekent zoiets als rand, buitenkant of randgebied. Een Fringe-Meeting is dus een bijeenkomst die buiten het standaardprogramma valt.
Tijdens de twee subsessierondes van het congres zal het Rode Nest ook een deelsessie houden over ledendemocratie van onderop. De eerste sessie is van 14.15 tot 15.00 uur en de tweede van 15.15 tot 16.00 uur.
De deelsessie van het Rode Nest wordt gehouden aan de IJ-zijde van de Kromhouthal (dat dus niet de kant van de parkeerplaats). De plek zal herkenbaar zijn aan de “banner” met grote letters Rode Nest er op. Lees verder

Ledenpanels lokaal tot nu toe zeer succesvol

Sinds het Rode Nest met de ledenpanels is begonnen, kan gesproken worden van een lokaal succes. Het is dan ook een inhoudelijk goed instrument om de mening van de leden in je gemeente, waterschap of gewest te peiling over één of meerdere onderwerpen. Het gewest Noord-Holland zette het instrument met succes in om leden én kiezers in een vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Een sterk staaltje van ledendemocratie van onderop. Lees verder

Nieuwe partijvoorzitter zet in op ledendemocratie van onderop

Ruim een half jaar is ze nu bezig met het opnieuw vormgeven van het sterk afgeslankte partijbureau.
Zoiets gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar Nelleke Vedelaar heeft haar ervaringen uit het land meegebracht en weet dat mensen het belangrijk vinden om greep te houden op hun eigen leven. Daarom zet ze zich in voor een meer door waarden gedreven maatschappij en een actiegerichte aanpak. Lees verder

PvdA moet initiatief nemen voor sociale energietransitie

Het milieu is nooit een hoofdthema bij de PvdA geweest. De gemiddelde PvdA-er vind het natuurlijk belangrijk, maar loopt pas echt warm als het over wonen of werken gaat. Dat blijkt als je de congresagenda bekijkt. Daarop komt het milieu, of zelfs de energietransitie die wereldwijd toch hoog op de agenda staat, niet voor. Ondertussen laten we het neoliberale kabinet zijn gang gaan met een programma voor de energietransitie voor de komende decennia waarbij de burger het kind van de rekening is en dus moet opdraaien voor de kosten, terwijl grote ondernemingen en de luchtvaart buiten schot blijven. Lees verder