Door schaalsprong wil Rode Nest de ledenpanels voor de hele partij makkelijk toegankelijk maken

In het dertiende nummer van de Nieuwsbrief het Rode Nest en het tweede van onze derde jaargang, 2020 gaan we wat dieper in op de vele mogelijkheden van het Ledenpanel. Ook wordt verslag gedaan van het congres dat op 7 maart 2020 in Nieuwegein werd gehouden. Het was een hoopgevend congres, het ledental is weer aan het stijgen en onze partijleider stelde zich herkiesbaar voor een nieuwe periode. De partij moet zich nog wel hervinden in de nieuwe tijd. De leden hebben ook aangegeven dat ze oude verworvenheden, zoals de Politieke Ledenraad voor discussie met de volksvertegenwoordigers willen behouden. Dat hoeft niet in luxe conferentiecentra, maar kan ook in buurthuizen en scholen. Laten we hopen dat die boodschap overkomt en dat ledendemocratie van onderop het nieuwe normaal wordt. Lees verder

Ledendemocratie is meer dan panels

PvdA heeft behoefte aan diepgaande discussies over diepgaande onderwerpen

Het inzetten van ledenpanels alleen is niet voldoende om van de PvdA weer een levendige partij te maken die serieus nadenkt over mondiale crises. Als het Partijbestuur op de ingeslagen weg doorgaat om ledenraden en congressen te vervangen door niet voorbereide “pretbijeenkomsten” zullen we met de ledenpanels onvoldoende voortgang kunnen maken. Nu is het tijd voor serieuze veranderingen. Lees verder

Ledendemocratie in Coronatijden

Het zijn bizarre tijden met het Coronavirus dat ons dagelijkse leven beheerst, ook voor de PvdA!
Door de maatregelen ter verdere verspreiding van het Coronavirus zijn voorlopig geen fysieke ledenbijeenkomsten mogelijk. En het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Besturen van gewesten en afdelingen moeten nu op andere manieren hun contacten met de leden onderhouden. Natuurlijk kan dat via de mail of met nieuwsbrieven, maar dat blijft toch beperkt en het is éénrichtingsverkeer. Vele besturen gaan creatief met deze uitdaging om. We horen verschillende aardige initiatieven van videomeeting tot online borrelpraat. Lees verder

Jaap Burger Stichting wordt ons formele huis

Het Rode Nest is een organisatie die volledig op vrijwilligers draait. We maken echter wel kosten, voor een ledenpanel gemiddeld een bedrag van zo’n vijftig euro. Dat geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de technische systemen die nodig zijn om het ledenpanel te laten functioneren en vooral ook om de sterk oplopende reiskosten te kunnen dekken. Dat geld werd tot dusver op een bankrekening van één van onze bestuursleden overgemaakt: een noodmaatregel. De oplossing voor dit probleem is gevonden in de vorm van een rechtspersoon: de “Jaap Burger Stichting” (JBS). De JBS is  een vrijwilligersorganisatie die sinds 2016 door ziekte en vertrekkende bestuursleden grotendeels stil is komen te liggen. Door de JBS nieuw leven in te blazen, beschikt het Rode Nest nu ook over een rechtspersoon en bankrekening.

Lees verder

Gluren bij de Buren

Doris Lessing is haar tijd ver vooruit in science fiction serie

Er zijn schrijvers die zelfs na dertig jaar nog actueel zijn. Doris Lessing is er zo een. In een tijd dat het voor vrouwen nog niet zo vanzelfsprekend was om schrijver te zijn, heeft ze een imposant oeuvre opgebouwd van louter bijzondere boeken. Omdat ze in dit specifieke boek zaken voorspelt die pas recent op grote schaal duidelijk zijn geworden, wil ik hier de science fiction serie “Canopus in Argos, Archives” uit haar oeuvre bespreken en dan met name het eerste deel van deze serie, Shikasta. Lees verder

Het is tijd voor een dialoog

Leden willen meediscussiëren over voor de partij belangrijke onderwerpen

De laatste maanden word ik steeds vaker gebeld door partijgenoten die even stoom willen afblazen over de partij. Sommigen zien wel dat er enige verbetering is, maar het gaat ze te langzaam. Hun uitgangspunt is: je bent lid geworden van de partij omdat je je verbonden voelde met de beginselen, maar ook omdat je iets aan de politiek wilt meegeven, samen een politieke lijn wilt uitzetten. Lees verder

Partij klimt uit het dal

Om weer een echte ledenpartij te worden moeten afdelingen worden geactiveerd

Het laatste congres van de Partij van de Arbeid van 7 maart j.l. gaf de deelnemers weer wat hoop op herstel van de partij. Het van de agenda nemen van het voornemen van het Partijbestuur om jaarlijks slechts één Politieke Ledenraad te houden en daarvan een vrolijk Toekomstlab te maken, wekte de indruk dat de bezwaren van veel leden hiertegen ernstig zijn genomen. Nelleke Vedelaar sprak er met geen woord over tijdens dit congres. Mogen we na uitstel hopen op afstel? Lees verder

Blijf thuis!

Adviezen om veilig thuis te werken

Blijf thuis en was je handen is toch wel het meest gelezen devies dezer dagen. Toch gaan (vaak) werken, het verkrijgen van de eerste levensbehoeften en je sociale leven (on-)gewoon door. Zaken als computers, telefoons, tabletten en tv’s kunnen daar dienstig in zijn. Maar wat als je leest of hoort dat er ook daar gevaren aan verbonden zijn? Wat doe je dan?

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: Opzet behandeling ledendemocratie op congres

Op het congres van a.s. zaterdag worden de aanbevelingen van de Werkgroep Ledendemocratie uitvoerig behandeld. Alle leden krijgen de kans om mee te praten over hoe ledendemocratie van onderop in de partij vorm gegeven zou moeten worden. Het komt zowel in het plenaire gedeelte aan de orde, als in de werksessies die ’s middags worden georganiseerd. Lees verder