Uitkomst ledenpanel geeft Regiobestuur Eindhoven e.o. inzicht in wat leden belangrijk vinden

Het eerste ledenpanel dat de regioafdeling Eindhoven en omstreken heeft gehouden is uitstekend bevallen. De vragen waren opgezet rond het thema: wat wilt u uw lokale vertegenwoordigers voor de komende vier jaar meegeven? Het regiobestuur meende dat met deze vraagstelling de leden het best betrokken zouden worden, want wat je van de lokale politiek verwacht, is voor iedereen belangrijk. Uit de respons bleek wel dat de PvdA-leden inderdaad enthousiast waren. Niet alleen omdat een kwart van de leden de vragenlijst heeft ingevuld, maar ook door de suggesties die voor een vervolg werden gedaan. Lees verder

Missie regionaal ledenpanel geslaagd! In heilige huisjes kun je niet wonen II

De afdeling Landsmeer kan tevreden zijn over het ledenpanel over wonen dat zij in de regio organiseerden. Het vergrootte de betrokkenheid van de leden in de regio. Bijna éénderde van de respondenten zou niet zijn  bereikt als het onderwerp op een afdelings- of gewestelijke vergadering was behandeld. Lees verder

Al na een jaar blijkt: Het inzetten van ledenpanels lokaal is een succes!

Het Rode NestDe werkconferentie over ledenpanels die het Rode Nest vorig jaar september organiseerde, heeft voor alle destijds deelnemende afdelingen tot activiteiten op het gebied van ledendemocratie geleid. In alle afdelingen zijn ledenpanels gehouden of in voorbereiding. Van zo’n  succes hadden de leden van het Rode Nest niet durven dromen toen zijn begonnen met de introductie van het ledenpanel. Hopelijk leidt de werkconferentie van 13 april tot een even grote spin-off.

Lees verder

Meer handen nodig aan de techniek voor de ledenpanels

Het Rode Nest is sinds een paar jaar (onder meer) begonnen met ledenpanels: een door Hans Aertsen ontwikkelde systematiek om middels goede vragen veel te weten te komen van de gedachten van de leden. Het gewest Noord-Holland heeft het project twee jaar geleden omarmd en er pilots mee gedaan. Dan zie je meteen dat je veel en veel meer leden bereikt dan in zaaltjes. Hoe goed het ook is om elkaar letterlijk te ontmoeten. Dat moet ook blijven natuurlijk.

Lees verder

Het Rode Nest wordt betrokken bij de evaluatie van de ledendemocratie van onderop in de partij

Nelleke Vedelaar liet in haar aanbiedingsbrief bij de congresbundel weten dat zij het Rode Nest beschouwt als dè werkgroep over ledendemocratie van onderop in de partij. Je zou hier kunnen spreken van erkenning van het Rode Nest, dat zich al een paar jaar inspant voor de bevordering van meer democratie van onderop in de partij. Ook zal het Rode Nest worden betrokken bij de evaluatie van de ledendemocratie. Mogelijkerwijs zal dat statutaire  aanpassingen tot gevolg hebben.

Lees verder

Moeten wij de Partij van de Zekerheid worden?

In de eerste week van het nieuwe jaar moest ik in de Volkskrant lezen dat wij de Partij van de Zekerheid zijn geworden, de PvdZ. Dit is het resultaat van een advies van Marc Oosterhout, directeur van reclamebureau N=5  aan Lodewijk Asscher, onze partijleider en het partijbestuur. Het blijkt al een jaar zo te zijn, zonder dat wij, de partijleden (zonder wie er geen partij zou zijn) er iets van wisten.

Lees verder

Runciman wijst op mogelijkheid van technologische machtsgreep

In de recensies van ons Rode Nest bespreken we vaak boeken, die de ontwikkelingen binnen onze democratie analyseren.
Het boek van Runciman is weliswaar niet optimistisch, (wie is dat nog wel, uitgezonderd premier Rutte?!) maar heeft wel een aantal zeer frisse en verrassende invalshoeken. Onze westerse democratie zit in een “midlifecrisis”, zo stelt Runciman.
Lees verder

INZET VAN LEDENPANELS BEPALEND VOOR VERKIEZINGSPROGRAMMA’S 2019

Castricum, 10 november – In de  Algemene Leden Vergadering van de PvdA Noord-Holland zijn de verkiezingsprogramma’s voor maart 2019 vastgesteld voor de Provinciale Staten Noord-Holland en de Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In het voorafgaande traject is het gelukt om meer leden dan ooit te betrekken bij de politieke keuzes waar we in deze tijd voor staan. Lees verder