Ledendemocratie van onderop gaat in de partij een nieuwe fase in

Portret van de nieuwe medewerker Ledendemocratie Nanette Hogervorst

Nanette Hogervorst (36 j) werkt vanaf 17 augustus j.l. als medewerker Ledendemocratie op het partijbureau. Het Partijbestuur heeft het advies van de Werkgroep Ledendemocratie (waarvan het Rode Nest deel uitmaakt), om voor het bevorderen van ledendemocratie binnen de partij een parttime medewerker te benoemen, overgenomen en Nanette is daarvan het resultaat. Nanette is al vijftien jaar lid van de PvdA  en was hiervoor actief binnen de Jonge Socialisten in Haarlem, waar ze vandaan komt. Lees verder

Raadslid Jan Hopstaken organiseert ledenpanel over duurzaamheid

Doel is om de leden te raadplegen en hun kennis over duurzaamheid te vergroten

 De afdeling regio Eindhoven is bezig  het tweede ledenpanel te lanceren. Het eerste ging over mobiliteit, deze gaat over duurzaamheid. Toevallig zijn dit de ook de onderwerpen die PvdA- gemeenteraadslid en coördinator Ledenpanels van de afdeling, Jan Hopstaken, in portefeuille heeft. Het zijn beide belangrijke onderwerpen in deze regio en Jan kijkt dan ook reikhalzend uit naar de uitkomsten van dit ledenpanel, dat inmiddels is gelanceerd. In een volgend nummer van de nieuwsbrief meer over de resultaten ervan. Lees verder

Gluren bij de Buren

Jill Lepore: Deze waarheden. Een geschiedenis van de Verenigde Staten

Uitgeverij Arbeiderspers 2020

Dit keer wordt het gluren bij een verre buur, tot voor kort een zeer goede vriend. Onze sympathie voor deze vriend is sterk tanende, blijkt uit recent Nederlands onderzoek van Instituut Clingendael. De invloed van de Verenigde Staten  in onze wereld is pakweg sinds 2000 al  tanende, maar dat velen van ons veel minder sympathie voor de VS zijn gaan krijgen, lijkt mij een zeer ernstige zaak en moet wel een diepere oorzaken hebben. Lees verder

S&D-abonnement met korting en gratis boek

Socialisme & Democratie (S&D) is sinds 1939 een Nederlands tijdschrift dat tegenwoordig wordt uitgegeven door de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijke bureau van de Partij van de Arbeid.

De inhoud bestaat uit politiek, wetenschap, essays en opinies. De artikelen gaan doorgaans over actuele politieke onderwerpen. Regelmatig wordt geschreven over onze democratie, ledendemocratie, rechtsstaat en vele maatschappelijke kwesties. Lees verder

Opvang nieuwe leden en stimuleren van communicatie tussen leden laat veel te wensen over

 Panels in Noord Holland hebben een duidelijk signaal afgegeven

 Volgens de beproefde opzet en methode van het ledenpanel van het Rode Nest heeft het gewestelijk bestuur van Noord-Holland in mei 2020 panels georganiseerd voor drie groepen binnen de PvdA: nieuwe leden, afdelingsbesturen en leden van gemeenteraden. Daarvoor heeft het bestuur nauw samengewerkt met het Rode Nest, dat ook de rapportages van de uitkomsten heeft samengesteld.

Hoofddoel was om informatie te krijgen m.b.t. de optimalisering van scouting, talentontwikkeling en opleidingen.

De uitkomsten van de onderzoeken hebben echter veel meer opgeleverd, want er werden ook nog aanvullende vragen met betrekking tot verdere wensen en knelpunten gesteld. Lees verder

Verbetering scouting en talentontwikkeling gaat samen met verbetering van eigen kwaliteit

Uitkomsten drie panels PvdA Noord-Holland mei 2020

 Afgelopen mei hebben veel van de afdelingsbesturen en gemeenteraadsfracties vaan de Partij van de Arbeid in het gewest Noord-Holland gereageerd op de onderzoekpanels die in opdracht van het bestuur van het Gewest zijn gehouden. De uitvoering van de onderzoeken werd verricht door Het Rode Nest. De panels waren opgezet om meer te weten te komen over hoe er beter omgegaan kan worden met scouting en talentontwikkeling en met opleidingen. Voor de afdelingsbesturen was er een apart panelonderzoek, zo ook voor de gemeenteraadsfracties. Daarnaast is er een panelonderzoek gehouden onder nieuwe leden en daar werden alle leden onder verstaan die in de afgelopen 5 jaar lid zijn geworden.

Lees verder

Linkse partijen moeten samengaan om een vuist te kunnen maken

Andere tijden vragen om andere strategieën

Met nostalgie denk ik terug aan de tijd dat de Partij van de Arbeid een machtsfactor was waar politiek en bestuurlijk Nederland niet omheen kon. Zeker in Amsterdam, mijn stad. “Wij” waren een PvdA-bolwerk. Dat was gewoon zo. Ik wist niet anders. In de periode 2006 tot 2010, toen ik tot de gemeenteraad mocht toetreden, hadden we maar liefst 20 van de 45 zetels. Ja, dat waren tijden om naar terug te verlangen! Maar ze komen niet meer terug.

Lees verder

Nieuwe samengevoegde gemeente West Betuwe houdt eerste ledenpanel

Afdeling bij lokale politiek betrekken is belangrijk motief voor ledenpanel

Fractievoorzitter Annet IJff vormt samen met Hennie Challik de PvdA-fractie in West Betuwe.

Welke afdelingen zijn geïnteresseerd in het houden van een ledenpanel? Zijn dat speciale afdelingen of zijn ze gevestigd in bijzondere gemeenten? Onze ervaring als Rode Nest is dat alle afdelingen die belangstelling voor een ledenpanel hebben getoond, levendige afdelingen zijn, die bezig zijn hun  onderlinge contacten te verbeteren en hun politieke impact in hun gemeente te vergroten. De redactie van de nieuwsbrief het Rode Nest wil graag een beeld schetsen van afdelingen die bezig zijn met het ledenpanel in verschillende stadia. West Betuwe is de eerste afdeling waar we op bezoek gingen. Zij zijn bezig met hun eerste ledenpanel.

 

Lees verder

Partijbestuur maakt serieus werk van advies voor verbetering ledendemocratie

Voortgang ledendemocratie vanuit het partijbestuur

 In de Verenigingsraad van 23 juni 2020 kwamen twee notities van het Partijbestuur over de ledendemocratie aan de orde. Met die twee notities kwam nadere informatie naar voren over de voortgang van de ledendemocratie die belangrijk is om met iedereen te delen. Dat doen we in dit artikel Lees verder

Boekje biedt houvast voor koers progressieve partijen

Gluren bij de buren:

Das andere Ende der Geschichte van Philipp Ther. Edition Suhrkamp 2019

Dit boekje van Philipp Ther geeft een aantal prima handvatten voor toon en kleur van een door de PvdA  in het najaar vast te stellen verkiezingsprogramma. Ther beschrijft als historicus in kort bestek enige relevante en inmiddels historische feiten zoals die in de Verenigde Staten, Italië en Duitsland hebben plaatsgevonden. Daarbij worden gedeelde patronen zichtbaar, waar progressieven en zeker ook de sociaaldemocraten conclusies uit kunnen trekken voor aanpassingen en aanscherpingen van hun koers. Lees verder