Missie regionaal ledenpanel geslaagd! In heilige huisjes kun je niet wonen II

De afdeling Landsmeer kan tevreden zijn over het ledenpanel over wonen dat zij in de regio organiseerden. Het vergrootte de betrokkenheid van de leden in de regio. Bijna éénderde van de respondenten zou niet zijn  bereikt als het onderwerp op een afdelings- of gewestelijke vergadering was behandeld. Lees verder

Al na een jaar blijkt: Het inzetten van ledenpanels lokaal is een succes!

Het Rode NestDe werkconferentie over ledenpanels die het Rode Nest vorig jaar september organiseerde, heeft voor alle destijds deelnemende afdelingen tot activiteiten op het gebied van ledendemocratie geleid. In alle afdelingen zijn ledenpanels gehouden of in voorbereiding. Van zo’n  succes hadden de leden van het Rode Nest niet durven dromen toen zijn begonnen met de introductie van het ledenpanel. Hopelijk leidt de werkconferentie van 13 april tot een even grote spin-off.

Lees verder

Meer handen nodig aan de techniek voor de ledenpanels

Het Rode Nest is sinds een paar jaar (onder meer) begonnen met ledenpanels: een door Hans Aertsen ontwikkelde systematiek om middels goede vragen veel te weten te komen van de gedachten van de leden. Het gewest Noord-Holland heeft het project twee jaar geleden omarmd en er pilots mee gedaan. Dan zie je meteen dat je veel en veel meer leden bereikt dan in zaaltjes. Hoe goed het ook is om elkaar letterlijk te ontmoeten. Dat moet ook blijven natuurlijk.

Lees verder

Het Rode Nest wordt betrokken bij de evaluatie van de ledendemocratie van onderop in de partij

Nelleke Vedelaar liet in haar aanbiedingsbrief bij de congresbundel weten dat zij het Rode Nest beschouwt als dè werkgroep over ledendemocratie van onderop in de partij. Je zou hier kunnen spreken van erkenning van het Rode Nest, dat zich al een paar jaar inspant voor de bevordering van meer democratie van onderop in de partij. Ook zal het Rode Nest worden betrokken bij de evaluatie van de ledendemocratie. Mogelijkerwijs zal dat statutaire  aanpassingen tot gevolg hebben.

Lees verder

Moeten wij de Partij van de Zekerheid worden?

In de eerste week van het nieuwe jaar moest ik in de Volkskrant lezen dat wij de Partij van de Zekerheid zijn geworden, de PvdZ. Dit is het resultaat van een advies van Marc Oosterhout, directeur van reclamebureau N=5  aan Lodewijk Asscher, onze partijleider en het partijbestuur. Het blijkt al een jaar zo te zijn, zonder dat wij, de partijleden (zonder wie er geen partij zou zijn) er iets van wisten.

Lees verder

Runciman wijst op mogelijkheid van technologische machtsgreep

In de recensies van ons Rode Nest bespreken we vaak boeken, die de ontwikkelingen binnen onze democratie analyseren.
Het boek van Runciman is weliswaar niet optimistisch, (wie is dat nog wel, uitgezonderd premier Rutte?!) maar heeft wel een aantal zeer frisse en verrassende invalshoeken. Onze westerse democratie zit in een “midlifecrisis”, zo stelt Runciman.
Lees verder

INZET VAN LEDENPANELS BEPALEND VOOR VERKIEZINGSPROGRAMMA’S 2019

Castricum, 10 november – In de  Algemene Leden Vergadering van de PvdA Noord-Holland zijn de verkiezingsprogramma’s voor maart 2019 vastgesteld voor de Provinciale Staten Noord-Holland en de Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In het voorafgaande traject is het gelukt om meer leden dan ooit te betrekken bij de politieke keuzes waar we in deze tijd voor staan. Lees verder

In heilige huisjes kun je niet wonen

Het wordt een steeds groter probleem voor veel mensen om een goede, betaalbare huur- of koopwoning te vinden. Dat is al jaren zo, maar de situatie is door de crisisjaren, die in 2008 begon,  verergerd. Er is jaren bijna niet gebouwd en nu er weer geld is om te bouwen zijn er onvoldoende geschoolde bouwvakkers te vinden.
De PvdA afdeling Landsmeer nam het initiatief voor een ledenpanel over dit onderwerp. Het is een specifiek PvdA onderwerp, waaraan leden een goede bijdrage kunnen leveren. Lees verder

Amsterdam wordt te duur voor de Amsterdammers

Op 8 november organiseerde de PvdA-afdeling Amsterdam West een debat met leden en bewoners over de problemen die worden veroorzaakt doordat er in sommige delen van de stad continu wordt gebouwd en verbouwd. Huizen worden onderkelderd, opgetopt en uitgebouwd en balkons worden vergroot. En dit allemaal zonder dat van tevoren gedegen wordt onderzocht of het betreffende pand zo’n optopping of onderkeldering bouwkundig wel aan kan. Als de boel gaat verzakken en de muren scheuren is de  nieuwe eigenaar de klos. Bovendien worden de achtertuinen in toenemende mate vol gelegd met tegels, zodat het regenwater steeds slechter weg kan. Lees verder