Het Rode Nest biedt kant-en-klare vragenlijst voor ledenpanels aan

Voor afdelingsbesturen:

Het Rode Nest beoogt ledendemocratie, verenigingsbreed, weer als zelfstandige waarde terug te brengen in de Partij van de Arbeid. Ledendemocratie staat immers voor méér dan het eenmalig uitbrengen van een stem over een motie of amendement tijdens een congres of het kiezen van een lijsttrekker. Zeggenschap begint voor het individuele lid op afdelingsniveau en juist daarom ligt daar de focus van het Rode Nest: ledendemocratie van onderop.

Lees verder

Rood-Groene Politiek voor de 21e eeuw: een pact tussen generaties

Wiardi Beckmanstichting 2017, uitgave Van Gennep

Deze keer bespreken we deze uitstekende WBS-bundel, met beschouwingen geeft over waarom, waar en hoe we als sociaal democraten in actie moeten komen om onze wereld leefbaar te houden.
Heleen de Coninck, Menno Hurenkamp, Lieke Melsen en Hans Opschoor hebben de redactie gevoerd van deze bundel, waarin lange termijnvisie en actiegerichtheid met betrekking tot milieubeleid goed en breed worden uitgewerkt.

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: Congresvoorstellen en ledendemocratie

Het Partijbestuur heeft besloten dat er, naast het congres, voortaan nog maar één ledenbijeenkomst per jaar wordt georganiseerd. Wel verwijzen ze daarbij naar de uitkomsten van de ledenraadpleging, hoewel die hen nog formeel niet zijn aangeboden.
We vragen ons af of de presentatie van de uitkomsten van de Ledenraadpleging nog enige verandering in dit standpunt zal kunnen brengen. Lees verder

Het Rode Nest blikt terug op 2019

Het Rode NestAan het eind van 2019 maken we als Rode Nest de balans op van het jaar 2019. Alle aanleiding om dit met jullie te delen.

Na het succes van de werkconferentie Ledendemocratie van Onderop van 29 september 2018 hebben we werkconferenties in 2019 op verschillende locaties herhaald. Zo hebben we op 13 april in samenwerking met de afdeling Zwolle een werkconferentie in Zwolle gehouden; op 28 september een werkconferentie in Doetinchem, samen met de afdeling Doetinchem, voor een flink aantal afdelingen uit de regio Gelderland, inclusief het gewest Gelderland, en op 14 december met de regio Eindhoven in Eindhoven. We  konden steeds gebruik maken van hun lokale voorziening (Regiokantoor, Rode Kafé of Honk). Ook nu weer waren de bijeenkomsten een groot succes. Vol elan en met een idee hoe de lokale ledendemocratie vorm en inhoud gegeven kon worden, gingen de aanwezige besturen aan de slag. We hebben daar via de nieuwsbrief steeds melding van gemaakt. Lees verder

Gluren bij de buren: Menno ter Braak

Het nationaalsocialisme als rancuneleer is anno 2019 zeer actueel
Rancune is grotere drijfveer in de politiek dan rationaliteit 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was Menno ter Braak een bekend Nederlands literator die als essayist de politieke werkelijkheid op de huid zat. De opkomst van het nationaalsocialisme van Hitler in Duitsland en Mussert in Nederland verontrustte hem zozeer dat hij er in 1937 een vlammend pamflet over schreef.

Onlangs publiceerde uitgeverij Van Oorschot dit – vooral voor een  sociaaldemocratische lezer –  opmerkelijke essay opnieuw. Het gaat over nationaalsocialisme en democratie, omvat 30 pagina’s en wordt met 15 pagina’s ingeleid door Bas Heijne. Heijne’s soepele en heldere schrijfstijl wapent de lezer voor de confrontatie met Ter Braak. Lees verder

Raadpleging Ledendemocratie overtuigt

Leden willen meer te zeggen hebben in de partij

Van de maar liefst ruim 2200 partijleden, die deze zomer hebben gereageerd op een vragenlijst met betrekking tot de evaluatie van de ledendemocratie, heeft een grote meerderheid zich uitgesproken voor het houden van meer ledenpanels in de partij.

Deze positieve uitslag hoeft niet te verbazen, immers een flink aantal afdelingen en ook het Gewest Noord Holland hebben positieve ervaringen opgedaan met panels. Lees verder

Leden zijn geïnteresseerd in mogelijkheden van Ledenpanels

Wordt Ledendemocratie van onderop omarmt door Partijbestuur?

De Politieke Ledenraad die op 16 november in Eindhoven werd gehouden heette Toekomstlab. Zo werd hij tenminste door het partijbestuur genoemd. Wel werden er gewoon moties (met meer dan 100 steunbetuigingen in de Ledenkamer) behandeld en er stond zelfs een vragenuurtje met leden van onze Tweede Kamerfractie op het programma. Helaas ging dat laatste door tijdgebrek niet door. In de wandelgangen heette het nog Ledenraad.

Er was een ochtendprogramma en een middagprogramma waarin aan aantal sub-sessies werden gehouden. Leden van het Rode Nest presenteerden de uitkomsten van het Ledenpanel dat deze zomer landelijk in de partij is gehouden. Er deden slechts ruim 2200 leden aan mee; dit kwam doordat de presentatie van deze enquête niet erg duidelijk was. Velen was het niet duidelijk dat het hier om een partij-brede enquête ging. Dat moet de volgende keer beter! Lees verder

“Je bent lid van de partij geworden om mee te praten en te debatteren”

Voor moties en gesprek met Tweede Kamerleden was te weinig tijd ingeruimd

Het was al weer enige tijd geleden dat de PvdA-leden elkaar troffen voor een Politieke Ledenraad. Toekomstlab noemde het partijbestuur de bijeenkomst op 6 november in Eindhoven. Zij willen af van de oude benamingen, maar het is nog maar de vraag of de leden het daarmee eens zijn.
Rita Weeda, lid van het Presidium, opende het formele gedeelte kort na elf uur.
Jörgen Raymann, geen partijlid zoals hij zelf meteen vertelde, was ingehuurd voor de zogenaamde vrolijke noot. En om de boel aan elkaar te praten. Lees verder