Campagnedashboard wordt centrale punt voor alle betrokkenen bij de campagne.

Nieuw: Campagnedashboard PvdA Noord-Holland

Elk gewest moet in deze tijd alle energie steken in de campagne op weg naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. Bij de organisatie van een campagne komt veel kijken. Er moeten vele zaken geregeld worden, zoals het maken van afspraken, het formuleren van acties, taken en het vaststellen van teksten en beeldmateriaal.   Een totaaloverzicht hierover is dan ook moeilijk; dat is doorgaans versnipperd en loopt vaak over vele schijven.

Het Rode Nest en het gewest Noord-Holland hebben samen een beveiligd online campagnedashboard ontwikkeld. Dit dashboard is het centrale punt voor iedereen die bij de campagne betrokken is. Om toch een goed overzicht te krijgen voeg je alle elementen samen in dit campagnedashboard. Iedereen die betrokken is bij de campagne kan daarvan gebruik maken om alle informatie en afspraken in te zien. Maar een campagne bevat vertrouwelijke informatie om tijdens acties mee te scoren. En dat moet niet voortijdig uitlekken bij de concurrenten. Daarom is dit campagnedashboard online beveiligd

Het campagnedashboard van gewest Noord-Holland staat beveiligd online; je moet ervoor inloggen

Voor de campagne naar de verkiezingen op 15 maart 2023 maakt het gewest PvdA Noord-Holland gebruik van een beveiligd online campagnedashboard. Dat dashboard bevat de volgende onderdelen: Inloggen – Profiel – Campagne agenda – Campagne planning – Campagne documenten (ook te downloaden) –  Actielijst (afspraken) – Besluitenlijst. Dit dashboard is het centrale punt voor iedereen die bij de campagne betrokken is. Door gebruik te maken van dit instrument wordt veel e-mailverkeer voorkomen, omdat het dashboard alle noodzakelijke informatie bevat. Die informatie is dynamisch en wordt dagelijks bijgewerkt. Een campaigner dient dus regelmatig het dashboard te bezoeken en er gebruik van te maken!

Als basis wordt de beveiligde website van het gewest gebruikt dat voor de verbeterde infrastructuur met de leden in samenwerking met het Rode Nest is en wordt ontwikkeld. Besloten is om deze website nog niet in te zetten voor de leden, maar nu eerst uitsluitend voor de campagne en iedereen die daar bij betrokken is, te gebruiken.

Het PvdA Noord-Holland Campagne Dashboard bevindt zich op de beveiligde website https://ledenpvdanh.nl/  Je kunt dus alleen met een account inloggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De onderdelen van het campagne dashboard vind je in het menu rechtsboven:

Campagne agenda

De campagne agenda bevat alle afspraken, evenementen, bijeenkomsten, overleggen, mijlpalen enzovoorts.

Het start met het overzicht van de huidige maand en geeft alle mogelijkheden van het zoeken of raadplegen. Elk type event heeft een aparte kleur die je onderaan de kalender ziet. Je kunt zoeken op een keyword, een event-type of datum. Voor de details van de afspraak of evenement klik je in de kalender op de afspraak en dan wordt het event in een apart venster getoond.

Planning

Het campagne dashboard bevat ook een planningstool. In deze planningstool staan acties/taken gerubriceerd in projecten. Je gaat hier naartoe via de menuoptie Planning.

Bij een project staat extra tabbladen die specifiek op dit project betrekking hebben:

  1. Takenlijst: je ziet hier de taken en subtaken die bij dit project horen. En ook de datum die hier aan gekoppeld is.
  2. Overview: een overzicht van het project.
  3. Discussie: dit is de plek waar je eventueel discussie kunt voeren over het project.
  4. Mijlpalen: de mijlpalen die voor dit project zijn gedefinieerd of die je nog wilt maken. Per mijlpaal zie je ook de taken die daar bij horen.
  5. Bestanden: hier kunnen bestanden geplaatst worden die voor dit project van belang zijn of al bestaande bestanden raadplegen.

Documenten

Het campagne dashboard bevat ook een document bibliotheek van alle voor de campagne relevante documenten. Deze documenten kun je in de bibliotheek raadplegen, inzien of downloaden. De documenten zijn onderverdeeld in mappen. Alleen mappen die een of meer documenten bevatten worden getoond.

Actielijst

Via de menuoptie Actielijst is een simpel overzicht van de acties m.b.t. de campagne in tabelvorm te zien. Je kunt boven de lijst gemakkelijk een selectie maken om te zien welke actie daarbij hoort: bijvoorbeeld op datum, actie, wie, wanneer en voltooid.

Besluitenlijst

Via de menuoptie Besluitenlijst is een simpel overzicht van de besluiten m.b.t. de campagne te zien. Je kunt boven de lijst gemakkelijk een selectie maken om te zien welk besluit daarbij hoort: bijvoorbeeld op datum en besluit.

Tot slot

Het instrument campagnedashboard is niet statisch, maar juist dynamisch. Er zullen bijna dagelijks nieuwe afspraken, acties, taken of documenten toegevoegd worden. De campagnesecretaris voert deze taak uit.

In de afgelopen weken heeft het campagnedashboard zijn nut al bewezen en dat zal straks alleen maar groter worden als we in de “hete” fase van de campagne zijn beland.

Een absolute aanrader voor alle gewesten!

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter