Taalprogramma ChatGPT ook iets voor de redactie nieuwsbrief en leden van het Rode Nest?

Met het recentelijk gelanceerde opensource taalprogramma ChatGPT lijkt kunstmatige intelligentie verder door te dringen in ons dagelijks bestaan. De redactie van de nieuwsbrief van het Rode Nest is nieuwsgierig of deze zogeheten chatbot iets voor het Rode Nest en de redactie zou kunnen betekenen. Tijd voor wat eenvoudige experimenten, uiteraard over onderwerpen die ons na aan het hart liggen.

Tijd voor wat eenvoudige experimenten, uiteraard over onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Met willekeurige vragen en opdrachten vetgedruktd en in cursief de razendsnel geleverde tekst door ChatGPT.

 1. Is het verstandig dat de Partij van de Arbeid fuseert met GroenLinks?

Nee, het is niet verstandig dat de Partij van de Arbeid fuseert met GroenLinks. GroenLinks is een progressief politieke partij die zich inzet voor een duurzame en ecologisch verantwoorde samenleving, terwijl de Partij van de Arbeid een sociaaldemocratische partij is die zich inzet voor het verbeteren van de levensomstandigheden van werknemers en het versterken van de middenklasse. Hoewel er veel overlap is tussen de twee partijen, zijn er ook belangrijke verschillen in hun standpunten. Daarom is het niet verstandig dat de Partij van de Arbeid fuseert met GroenLinks.

 1. Is sociaaldemocratie een achterhaalde ideologie?

Nee, sociaaldemocratie is geen achterhaalde ideologie. Het is een actuele politieke strekking die gericht is op het behouden en versterken van sociale rechten en het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen. Het streeft naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Het streven is ook om de economie socialer en duurzamer te maken.

 1. Heeft de sociaaldemocratie nog wel toekomst in Nederland?

De sociaaldemocratie heeft nog een toekomst in Nederland, hoewel het mogelijk is dat de partij wat aan invloed en populariteit verliest in de komende jaren. Dit komt omdat er meer focus is op andere politieke partijen, zoals de rechts-liberale VVD. Ook zijn er nieuwe politieke partijen die de sociaaldemocratie uitdagen, zoals Denk. De sociaaldemocratie is echter nog steeds een populaire partij in Nederland en heeft een loyale achterban. Hoewel de partij waarschijnlijk wat aan populariteit zal verliezen, is het waarschijnlijk dat de sociaaldemocratie nog steeds een opmerkelijke rol zal spelen in de Nederlandse politiek.

 1. Wat is de meerwaarde en betekenis van ledendemocratie voor een politieke partij?

Ledendemocratie staat voor een democratisch proces waarbij leden van een politieke partij een meer actieve rol spelen in de besluitvorming van de partij. Leden krijgen de kans om direct mee te beslissen over politieke standpunten, strategische beslissingen en kandidaten voor verkiezingen. De meerwaarde van een ledendemocratische* partij is dat het de betrokkenheid en het engagement van de leden vergroot. Het biedt ook een platform waarop leden kunnen discussiëren over belangrijke onderwerpen en hun mening geven. Ledendemocratie geeft de leden ook de kans om meer invloed uit te oefenen binnen de partij, waardoor de partij democratischer en transparanter wordt.

* redactie: democratische ledenpartij?

 1. Wat moet de Partij van de Arbeid doen om de vertrokken kiezers terug te winnen?

De Partij van de Arbeid kan verschillende strategieën gebruiken om de vertrokken kiezers terug te winnen. Ze kunnen bijvoorbeeld:

 1. Meer luisteren naar de kiezers en hun verlangens beter begrijpen.
 2. Zich sterk maken voor een meer inclusief en divers beleid dat de belangen van alle kiezers weerspiegelt.
 3. Nieuwe ideeën en initiatieven aandragen die de kiezers zullen aanspreken.
 4. Een duidelijk en gedetailleerd plan voorstellen voor hervormingen die de kiezers zullen helpen.
 5. Samenwerken met andere partijen om een breed aanvaard beleid uit te stippelen.
 6. Een sterkere focus leggen op sociaaleconomische kwesties die de kiezers aanspreken.

 

 1. Tekstvoltooiing: de PvdA is een democratische ledenpartij; ledendemocratie is onlosmakelijk met de partij verbonden; ledendemocratie is een noodzakelijke voorwaarde voor levendige partij.

Een goed functionerende ledendemocratie vergroot de betrokkenheid van leden en versterkt de invloed van leden op de partij. Het is daarom belangrijk dat de PvdA haar ledendemocratie blijft versterken, zodat de leden een actieve rol kunnen spelen in de partij en hun stem kunnen laten horen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van ledenbijeenkomsten, het aanmoedigen van discussies over partijstandpunten en het stimuleren van leden om actief deel te nemen aan het partijbestuur.

 

 1. tekstvoltooiing: oprichten vereniging; doelstelling: het zijn van een luis in de pels van de partij van de arbeid; finale doelstelling van de nieuwe vereniging; de terugkeer van de sociaaldemocratie zoals in oorsprong bedoeld; eigen koers varen en zich niet laten leiden en verleiden door neo-liberalen.

De doelstelling van de vereniging is om de sociaaldemocratie zoals oorspronkelijk bedoeld terug te brengen door een progressief maatschappelijk en economisch beleid te ontwikkelen, dat de kloof tussen arm en rijk verkleint en mensen met verschillende achtergronden samenbrengt. Daarnaast zal de vereniging zich niet laten leiden en verleiden door neoliberale politieke stromingen, maar een eigen koers varen om de partij van de arbeid te beïnvloeden.

 

De computer kan veel maar begrijpt hij ook waar het over gaat?

Kunstmatige intelligentie is mede door de opzienbarende resultaten van schaakcomputers als fenomeen al langer bij het grote publiek bekend, maar begint zich de laatste tijd in steeds meer vormen en mogelijkheden aan ons op te dringen. Dat geeft een ongemakkelijk en door het ongrijpbare ook een bedreigend gevoel. Bijvoorbeeld vormgevers, ontwerpers en andere beroepsbeoefenaren in de scheppende kunsten maken zich zorgen over onnavolgbare plagiaat van hun werk met behulp van kunstmatige intelligentie.

Met het uitkomen van het opensource taalprogramma ChatGPT lijkt kunstmatige intelligentie ook voor ons dagelijks bestaan in een versnelling te zijn gekomen. Google begint behoorlijk nerveus te worden en Microsoft investeert al miljarden in de programmatuur. ChatGPT is toegankelijk en veelzijdig, van correcties in computer-codes tot het aanleveren van gedichten. Maar, is ChatGPT en kunstmatige intelligentie in het algemeen ook echt intelligent?

Wis- en natuurkundige Roger Penrose bedacht een schaakopstelling van remise die door de gemiddelde schaker gemakkelijk wordt doorzien, namelijk dat die slechts in remise kan eindigen. De schaker overziet het speelveld, vormt zich een beeld en komt tot de conclusie. De schaakcomputer wordt daarentegen tot waanzin gedreven, want die is geprogrammeerd om te winnen. Het laat wel zien dat de computer geen notie heeft van wat schaken is: het spel wordt gespeeld zonder het te begrijpen. Iets soortgelijks zien wij bij het taalprogramma ChatGPT.

Ook hier zien we een razendsnelle doorrekening van alle opties en vervolgens presentatie van teksten. De juiste woorden in over het algemeen de juiste volgorde, maar meer dan een snelle tekstgenerator is het niet. Een tekstgenerator zonder onderwerp en tekst te begrijpen. Na de eerste opwinding over de prestatie en de ongelooflijke snelheid van de chatbot, staat de redactie weer snel met beide benen op de grond. Het was ook te mooi om waar te zijn, want als het gaat om schrijven en formuleren vanaf punt nul, zullen we het in ieder geval voorlopig nog zelf moeten doen. Tegelijk zien wij ook de andere kant van het toepassen van de chatbot. Door het gemak is de verleiding groot om te gebruiken, ook daar waar voorzichtig formuleren aan de orde is, overwegingen en afwegingen zijn geboden.

Tot slot, het is ‘fair’ om de chatbot te laten reageren op onze laatste alinea.

Het gebruik van de chatbot is een voorbeeld van de toenemende digitalisering in de wereld waarin we leven. Het kan handig en tijdbesparend zijn om een ​​tekstgenerator te gebruiken, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het resultaat klopt en dat er geen verkeerde betekenis aan de tekst wordt gegeven. Dit vereist dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de inhoud en de taal van de teksten die worden gegenereerd.

Cees Schipper

Laat een antwoord achter