Coby van Berkum gaat het houden van ledenpanels verder stimuleren

Nieuwe gewestelijk voorzitter wil na Corona graag bij de afdelingen op bezoek

Coby van Berkum heeft een half jaar geleden de voorzittershamer van het gewest Noord-Holland van Rian van Dam overgenomen. De pandemie was toen al aan de gang en vergaderingen en bijeenkomsten gingen al digitaal. Het overdrachtsmoment had beter gekund, maar daar valt niets aan te doen. Zelfs nu is er nog geen mogelijkheid om een normale bijeenkomst te organiseren, maar hopelijk wel over een half jaar.

Praten met afdelingen over hun wensen staat hoog op haar prioriteitenlijst

Coby van Berkum is een echte Noord-Hollandse; ze is in Alkmaar geboren en in de partij vooral bekend als stadsdeelvoorzitter en wethouder van Amsterdam Noord. Daarvoor is ze zo’n dertig jaar maatschappelijk werkster geweest in de Zaanstreek. In problematische wijken heeft ze een vangnet voor kinderen gecreëerd en in een jongerencentrum voor meisjes met problemen gewerkt. Ook is ze zo’n vier jaar als docent op een MBO werkzaam geweest. Coby is getrouwd en heeft twee grote, uitwonende kinderen.

Na haar tijd als stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Noord heeft ze een aantal projecten gedaan waarvoor ze is gevraagd, onder andere een windmolenproject met bewoners. Ook is ze gevraagd als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor deze functie?

Ik ben met het Gewest in aanraking gekomen toen Rian me vroeg om voorzitter van de kandidatencommissie te worden voor de Statenverkiezingen vorig jaar. Zo ben ik betrokken geraakt bij het Gewest. Wat mij opviel was de hartelijkheid en openheid. Je letterlijk weer met de club verbonden voelen. Politiek is een heel leuk vak, maar ook zeer hard. Dat ervoer toen ik onverwacht moest stoppen, nadat ik acht jaar bestuurder was geweest in Amsterdam-Noord. De klussen die ik bij het Gewest heb mogen doen, hebben me er ook weer bovenop geholpen. Gewest Noord Holland was voor mij een warm bad in vergelijking met de grote stad, waar toch een andere dynamiek heerst. Ik heb acht jaar stadsdeel Amsterdam Noord mogen besturen, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Prachtig mooi om te doen!

Ik ben van verschillende kanten benaderd of het voorzitterschap van het Gewest niet iets voor mij was en daarop heb ik ja gezegd.

 

Heb je doelen gesteld, die je als gewestelijk voorzitter in Noord-Holland wilt bereiken?

Ik ben in de eerste coronagolf gestart en nu een half jaar voorzitter. Dat is een gek moment om in te stappen. Ik ben namelijk een mens van de verbinding zoeken. Ik heb me als doel gesteld om de provincie in te gaan en bij afdelingen op bezoek te gaan om te vragen hoe het gaat en of ze wat nodig hebben vanuit het gewestelijk bestuur. Ik stap natuurlijk (gelukkig) in een rijdende trein, dus er waren ook al wat lijnen uitgezet, waar ik mij heel goed in kan vinden. Een grote lijn is Scouting en Talentontwikkeling. Daar zijn een aantal mensen vanuit het Rode Nest en het algemeen bestuur van het Gewest ingestapt. Zij hebben in mei vorig jaar ledenpanels gehouden onder afdelings­besturen en hebben heel wat informatie opgehaald en ook zeer nuttige “bijvangsten” gedaan. Er is een schat aan informatie opgehaald en die wordt nu verwerkt door een aantal mensen en ook in een programma gevat. Heel belangrijk is dat we in deze vreemde tijd uitvoering blijven geven aan de verwerking van de gegevens en kijken naar wat nodig is om nieuwe panels op te zetten. Het vervelende is, dat het werk dat eruit voortkomt, vaak door te weinig mensen moet worden uitgevoerd, zeker nu een van de mensen Corona heeft. Gelukkig is hij daarvan herstellende.

 

Hoe sta je tegenover ledenpanels?

Zoals je uit bovenstaande kunt opmaken, ben ik zeer enthousiast en trots dat onze leden van het Rode Nest dat hebben ontwikkeld. Wat elke keer weer een probleem is, dat er te weinig vrijwilligers zijn om eruit te halen wat erin zit. Dat vind ik heel erg jammer en ook een grote zorg voor het gewest. De vraag is dan: hoe houd je een aanwas van vrijwilligers die het leuk vinden om hiermee bezig te zijn? Het levert namelijk zoveel op!

 

Het ledenpanel heeft in Noord-Holland een grote vlucht heeft genomen en het wordt nu gezien als voorbeeldgewest. Wil je op deze weg doorgaan?  Absoluut.

Wat is jouw persoonlijke drijfveer op dit punt?

Mijn persoonlijke drijfveer is, dat wij een vereniging zijn waar iedereen een stem heeft en gehoord moet worden. Dat zou van twee kanten moeten komen, ook vanuit de leden zelf. Maar wij moeten allemaal wel weten dat dat kan. Daarin kunnen de ledenpanels een belangrijke rol spelen en volgens mij gebeurt dat ook al.

 

Heb je kennis van de problemen in de provincie met Tata Steel? Heb je hierover contact met de gedeputeerde Jeroen Olthof?

Niet concreet op dit onderwerp. Ik zit bij de fractievergaderingen van de Provinciale Staten, dus neem zo de problematiek, die in de provincie speelt, tot me. Jeroen ken ik vanuit het Zaanse en ik maak hem nu mee als gedeputeerde. We hebben goed contact met elkaar.

 

 Zijn voorganger, Adnan Tekin, overwoog indertijd een Ledenpanel in de provincie te houden over Schiphol. Hoe sta jij daar tegenover?

Het zou een mooi instrument kunnen zijn om te gebruiken, maar dat vind ik aan Jeroen; ik wil er graag over overleggen, maar hij is de bestuurder. Ik denk dat het hem misschien zou kunnen helpen.

 

Wat vind je van het rapport van de Commissie Noten? Kun je  ons uitleggen waarom dit rapport destijds nodig was?

Je bedoelt het rapport uit 2015 “Tussen leden en leiders” waaruit de werkgroep ledendemocratie is voort gekomen? Daar is veel over te doen geweest en ik hoor Bas Sepers (de vice-voorzitter van het gewest NH) daarover, die daar namens ons in zit. Het is, denk ik, een constante spanning tussen leden en partijbestuur. Ik zou daar graag verder over willen praten. Het staat in mijn agenda voor na Corona.

 

Wat is je boodschap aan het Rode Nest?

Houd vol, omdat jullie belangrijk werk doen. Ik hoop dat er genoeg vrijwilligers zijn om dit werk voort te zetten. Dat kan ik zeggen met wat ik in de korte tijd over jullie heb gehoord en gezien. Jullie zijn een club die de partij scherp houdt en dat is goed. Ik zou graag meer willen horen over jullie werk wat jullie met elkaar voor elkaar krijgen.

 

Zijn er nog zaken die je zelf graag wilt vertellen aan onze lezers?

Dat ik hoop dat ik iedereen snel fysiek kan ontmoeten en met iedereen van gedachten kan wisselen. Ik doe wel veel via mail en zoom, maar er gaat toch niks boven fysiek contact en elkaar leren kennen. Ik ben heel benieuwd naar jullie kijk op de partij.

Margreet Elings

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>