Nissewaard zoekt uit of niet-leden aan volgend ledenpanel kunnen deelnemen

Ledenpanels hebben levendigheid in de afdeling gebracht

De afdeling Nissewaard, gelegen op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, letterlijk onder de rook van de Rotterdamse haven in het zuidwestelijke deel van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, is bezig met het uitwerken van hun tweede ledenpanel, over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Een derde ledenpanel, over het verkiezingsprogramma voor 2022, is in voorbereiding. Er wordt nu bekeken of aan het volgende ledenpanel ook belangstellende inwoners, die geen lid zijn, kunnen deelnemen  Drijvende kracht achter deze activiteiten is Wim Vink, de secretaris van de afdeling.

Gaat het voorstel voor gratis openbaar vervoer de gemeenteraad halen?

Er zijn zorgen over luchtverontreiniging uit het Botlekgebied

Wim Vink was bij het eerste symposium dat door Rode Nest voorman Hans Aertsen in september 2017 werd georganiseerd. Snel daarna, in januari 2018, werd het eerste Ledenpanel van Nissewaard opgetuigd over de betrokkenheid van de leden bij de afdeling. Van de 250 leden van de PvdA-Nissewaard hebben 58 leden aan dit Ledenpanel deelgenomen. Dat lijkt niet veel, maar het is beduidend meer dan het aantal leden dat doorgaans de ledenvergaderingen bezoekt. Dat is meestal zo’n 10 procent. Alleen als de kandidatenlijst moet worden vastgesteld komt er meer dan 10% van de leden. Van de deelnemers aan dit eerste ledenpanel wilde 33% niet alleen beter op de hoogte blijven van wat er in de afdeling speelt, maar ook hun kennis  en ervaring ter beschikking stellen. En 67% wil een uitnodiging ontvangen voor alle afdelingsactiviteiten.

Op 30 januari 2021 treedt het huidige afdelingsbestuur af voor de gebruikelijke tweejaarlijkse bestuursverkiezingen. Het bestuur bestaat nu uit afdelingsvoorzitter Hanneke Stengs-Nijhof, secretaris Wim Vink en penningmeester Laurens de Bruin, de enige dertiger in het afdelingsbestuur.

 

Overloopgemeente van Rotterdam

De gemeente Nissewaard is in 2015 ontstaan door samenvoeging van de toenmalige groeigemeente Spijkenisse, inclusief het dorp Hekelingen (samen 72.000 inwoners) en de naastgelegen gemeente Bernisse (12.000 inwoners). Bernisse is in 1980 ontstaan door samenvoeging van de dorpsgemeenten Abbenbroek, Geervliet (inclusief Simonshaven), Heenvliet, Oudenhoorn en Zuidland. De reden voor het samenvoegen van Spijkenisse en Bernisse was dat Bernisse te klein was om de gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren en daarvoor sterk op het ambtenarenapparaat van  Spijkenisse leunde. Op 1 januari 2018 is na een bewonersraadpleging het dorp Oudenhoorn weer toegevoegd aan de gemeente Hellevoetsluis( 40.000 inwoners), waarop het georiënteerd was. In 2023 wordt Hellevoetsluis (inclusief Oudenhoorn) samengevoegd met Brielle (17.000 inwoners) en West Voorne (15.000 inwoners) tot de nieuwe gemeente Voorne.

Spijkenisse kreeg in 1977 de status groeikern met verhoogde taakstelling van het rijk opgelegd, hetgeen betekende dat het moest dienen als overloopgemeente van Rotterdam.  Voor die tijd had Spijkenisse ongeveer 25.000 inwoners.

Het gevolg was dat er veel nieuwe woningen bij werden gebouwd en er ook een snelle metroverbinding met Rotterdam werd aangelegd. Het huidige Nissewaard telt circa 85.000 inwoners en heeft een gemeenteraad van 37 zetels, bestaande uit de fracties van ONS (Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse) met 14 zetels de grootste; de PvdA met 6 zetels; de PVV met 5 zetels; Nissewaard Lokaal met 4 zetels; de VVD met 3 zetels; CDA met 2 zetels: Christen Unie en SGP samen 1 zetel; D66 met 1 zetel en LOB (Lokaal Onafhankelijk Bernisse) met 1 zetel. Er heeft zich inmiddels een aantal afscheidingen voltrokken binnen de gemeenteraad. Twee leden van de PVV opereren nu onder de naam Volkspartij Nissewaard en vanaf begin dit jaar is 1 lid van de PvdA voor zichzelf begonnen onder de naam Liever Links.

 

Mannenaangelegenheid

Er is voor de naam Nissewaard gekozen omdat Bernisse niet Spijkenisse wilde heten. Ze zouden dan het gevoel hebben dat ze geannexeerd werden. Spijkenisse had de naam nogal multicultureel te zijn en voelde niets voor negatieve publiciteit daarover. Veel inwoners van Spijkenisse kwamen uit Rotterdam en met name uit Rotterdam Zuid. Nissewaard is nu een gemiddeld grote, rustige gemeente. Het oude centrum van Spijkenisse heet nog steeds “het dorp”.

Lokaal Onafhankelijk Bernisse zou in 2023 graag willen samengaan met de nieuw gevormde gemeente Voorne om een nog grotere gemeente Voorne-Putten van meer dan 150.000 inwoners te worden. Dat geeft meer mogelijkheden, maar weinig andere fracties voelen daar ook voor.

De samenwerking met de oppositiepartijen is moeizaam, ze hebben het gevoel dat ze er voor spek en bonen bijzitten. Volgens Wim Vink heeft dat te maken met hun opstelling: ze voeren oppositie om het oppositievoeren. Volgens hem zou het veel verschil maken als ze op een positievere manier oppositie voerden. Dan zouden ze z.i. veel meer kunnen bereiken. Vooral Nissewaard Lokaal is nogal agressief richting het college. Niets is goed genoeg.

Lange tijd (2007-2018) was de burgemeester (van Spijkenisse en later Nissewaard) een vrouw, Mirjam Salet, van de PvdA. De PvdA-fractie bestond vóór de afscheiding van het jongste vrouwelijke lid uit evenveel mannen als vrouwen. Nu is er een VVD-burgemeester, het voormalige Tweede Kamer-lid Foort van Oosten, een jonge man die open staat naar alle partijen en betrokken is bij de lokale politiek. De PvdA maakt deel uit van het college van B&W met 1 wethouder (Wouter Struijk), de andere wethouders zijn van ONS (3) en de VVD (1). Het college is een mannenaangelegenheid in Nissewaard, maar het is wel een jong college. Alle collegepartijen delen in de portefeuille Sociaal Domein en dat gaat goed. Nissewaard heeft nog weinig aan duurzaamheid gedaan, dat komt nu langzaam op gang. Er is een duurzaamheidsregeling voor mensen die hun woning willen isoleren. Die kunnen dan een beroep doen op subsidie. De PvdA-leden hebben wel zorgen over de luchtverontreiniging in het Botlek gebied, maar de overlastveroorzakers vallen onder Rotterdam en die gemeente geeft de vergunningen af. De mensen zijn vooral bang dat er een gaswolk boven Nissewaard komt te hangen en maken zich zorgen dat ze dan niet snel genoeg weg kunnen komen, omdat er maar één uitvalsweg is, maar in een dergelijke situatie moeten ze juist binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden, dus wordt er weinig met die angst gedaan. Veel bewoners zouden graag zien dat de autosnelweg A4 vanaf het Benelux knooppunt naar Numansdorp  wordt doorgetrokken richting Brabant om meer ontsnappingsmogelijkheden te hebben. Anderen zijn daar zeer op tegen vanwege de gevolgen voor de natuur.

Uitkomsten

Aan het laatste ledenpanel, over de voorbereiding op de verkiezingen van 2022, dat in het voorjaar van 2020 plaatsvond, hebben 55 leden deelgenomen. Dat is 31,1% van de leden. Daarvan was 20% jonger dan 50 jaar en 58% man. Een grote meerderheid van 73% wil dat de PvdA als onafhankelijke partij aan de gemeenteraadsverkiezingen deelneemt, terwijl 18% voorstander is van samenwerking met andere partijen. Toch is 79% voor programmatische samenwerking.

De meeste leden zijn voor een meer activistische partij. Van alle deelnemers wil 80% aansluiting bij de landelijke prioriteiten van de partij, plus eigen thema’s en 57% wil aansluiten bij de nieuwe slogan Zeker zijn van….

Ook over de kandidaatstellingscommissie wordt verschillende gedacht. 46% is voor een door het bestuur ingestelde kandidaatstellingscommissie en 35% is voor een onafhankelijke commissie. Men is het er wel over eens dat kandidaten binding moeten hebben met de lokale politiek, over bestuurlijke ervaring moeten beschikken en overtuigd sociaaldemocraat zijn. Ook wil 80% in een vroeg stadium de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma door middel van een ledenpanel bepalen en 70% wil daar ook niet-leden bij betrekken. Van de respondenten is 80% voor een permanente campagne en wil 51% helpen.

De leden zijn wel blij met de ledenpanels en met name het tweede panel over de gemeenteraadsverkiezingen en het derde panel over het verkiezingsprogramma voor 2022 zijn onderwerp van veel discussie.  57% wil een eenvoudig verkiezingsprogramma met duidelijke lijnen per hoofdstuk. Meer een koersdocument. En ook hierbij willen veel respondenten helpen, 52%. Van de deelnemers  zou 41% graag zien dat de afdelingsleden mogen adviseren over de nieuw aan te wijzen wethouder. Wim heeft gezegd dat de afdeling geen wethouders kiest, dat doet de fractie en de gemeenteraad, maar de afdeling wil toch graag een advies geven via de afdelingsvoorzitter en de fractie zou zich dan moeten verantwoorden waarom ze van dat advies afwijken. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Het plan is dat de afdeling betrokken wordt als de PvdA twee wethouders mag leveren. Ook andere partijen hebben een vinger in de pap en het is uiteindelijk de gemeenteraad die bepaalt. Ruim een kwart van de respondenten stelt een onafhankelijke commissie voor het benoemen van de wethouders voor. En 80% vindt dat de leden door middel van een ledenpanel vroegtijdig bij het opstellen en bepalen van de inhoud van het verkiezingsprogramma betrokken moeten worden.

Tenslotte wil 43% dat op de affiches en folders de portretten van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten worden gezet en 37% wil  daar alleen het PvdA Logo op afdrukken.

 

Betrekken niet-leden

Een ander punt uit het panel van dit jaar is het betrekken van niet-leden bij het volgende ledenpanel over het verkiezingsprogramma. Daarvoor was een meerderheid van 71%, ofschoon er nog geen definitief besluit over is genomen. Wim zou graag zien dat  niet-leden hun e-mailadres aan de afdeling geven voor deelname en zich als belangstellenden laten registreren. Zo’n lijst van niet-leden kan gemakkelijk gescheiden worden gehouden van de lijst van deelnemende leden. Dan kunnen ook sympathisanten hun mening geven over wat zij belangrijk vinden in Nissewaard en wat in het verkiezingsprogramma zou moeten komen. Het zou tot een levendige discussie kunnen leiden. Eén van de spraakmakende onderwerpen voor het verkiezingsprogramma is gratis openbaar vervoer. De discussie daarbij gaat uiteraard over de vraag of dat voor alle inwoners van Nissewaard gratis moet zijn, voor alle gepensioneerden, of alleen voor de inwoners met een laag inkomen. En er moet ook gekeken worden hoe dat gefinancierd gaat worden, want dat zullen de andere partijen in de gemeenteraad  zeker willen horen. Zo’n discussie geeft levendigheid in de gemeente over een onderwerp dat er toe doet.

Het derde ledenpanel gaat over de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma. Als wordt besloten dat ook belangstellenden aan dit ledenpanel mee mogen doen, dan wordt die lijst apart gehouden, dat is gereguleerd. Je kunt dan zien wat de leden hebben gezegd en wat de belangstellenden ervan vinden. Maar het levert vast ook goede promotie op voor de PvdA in Nissewaard en wellicht een aantal nieuwe leden.

Nissewaard is vroeg met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen, het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Van de partij moeten die in december 2021 gereed zijn, maar in Nissewaard is dat al in september 2021 het geval.

Margreet Elings

 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>