In Memoriam Wietske ter Veld

Partijgenoot en tekenares/cartoonist Wietske Jonker-ter Veld, die vanaf het begin cartoons en tekeningen voor de nieuwsbrief Het Rode Nest maakte, is 17 mei jl.. overleden aan ALS, waarvan in 2019 de eerste symptomen bij haar werden vastgesteld.

Wietske was naast een begenadigd tekenares ook zeer begaan met natuur en milieu. Dat was ze al toen ik haar leerde kennen op een landelijk congres van de PvdA. We vonden elkaar op dat onderwerp en waren beide van mening dat de PvdA onvoldoende aandacht aan het milieu besteedde. Toen ik haar beter leerde kennen begreep ik dat zij zich haar leven lang had ingezet voor het behoud van natuur en milieu. Ze was ook heel lang betrokken bij natuurorganisatie IVN in Drente. Als IVN-bestuurder werkte ze mee aan de oprichting van de Milieuraad Vries, die het gemeentebestuur van Vries gevraagd en ongevraagd adviseerde.

In de gemeente Vries, waar ze woonde, werd ze in 1977 beëdigd als jongste raadslid namens de PvdA. Dankzij Wietske werd Vries een voorloper op het gebied  van milieu. Al voor de glasbak was uitgevonden wist ze de gemeenteraad ervan te overtuigen dat glas gescheiden ingezameld moest worden en zorgde ze er voor dat  er in de gemeente geen chemische bestrijdingsmiddelen meer voor de onkruidbestrijding werden gebruikt. In 1986 stopte ze met het raadswerk om meer tijd te hebben voor haar kinderen, maar voor Provinciale Staten van Drente had ze wel tijd, omdat daar overdag vergaderd werd. In 1994 werd ze tot wethouder benoemd namens de gecombineerde lijst PvdA-GL en nam ze afscheid van Provinciale Staten.

Tussen de bedrijven door was Wietske natuurgids en gaf ze een tijdje Engelse les aan de huishoudschool in Vries, maar boven alles was ze iemand die anderen wist te mobiliseren voor natuur en milieu. Zo heeft ze zich zo’n 35 jaar ingezet tegen de baanverlenging van vliegveld Eelde, waarvan  de meest opmerkelijke actie was dat ze, samen met haar dochter, een bezwaarschrift in stripvorm produceerde tegen de baanverlenging.

Ook voor het Rode Nest heeft Wietske cartoons en tekeningen gemaakt. Haar eerste tekening voor het Rode Nest is ons beeldmerk geworden: een rood nest met vogels. Eén van de eerste cartoons die we van haar in de nieuwsbrief Het Rode Nest plaatsten, waarin de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur op de snelweg belachelijk werd gemaakt, was een enorm succes.

Toen ze in 2019 ziek werd heeft ze een flink aantal cartoons en tekeningen met een politieke boodschap naar mij  gestuurd met de mededeling dat ik die, als eindredacteur, naar eigen inzicht voor de nieuwsbrief mocht gebruiken. Daarvan heb ik dankbaar gebruik gemaakt en ook in de komende nummers zal ik haar tekeningen plaatsen

M.i. zou de nieuwsbrief zonder Wietske’s tekeningen niet zo’n succes zijn geworden, want daardoor werd hij op een hoger plan getild. In de toekomst zullen we het op een dag zonder haar tekeningen en cartoons moeten doen, maar de tekening van het rode nest zullen we altijd blijven gebruiken.

Wietske was een bijzondere vrouw die we ook zullen gedenken om haar inzet voor de natuur. Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met een leven zonder haar.

Margreet Elings

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>