LAATSTE NIEUWS: Congresvoorstellen en ledendemocratie

Het Partijbestuur heeft besloten dat er, naast het congres, voortaan nog maar één ledenbijeenkomst per jaar wordt georganiseerd. Wel verwijzen ze daarbij naar de uitkomsten van de ledenraadpleging, hoewel die hen nog formeel niet zijn aangeboden.
We vragen ons af of de presentatie van de uitkomsten van de Ledenraadpleging nog enige verandering in dit standpunt zal kunnen brengen.

Maandag 23 december 2019 deed het Partijbestuur een voorstel m.b.t. aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de PvdA uitgaan, ter behandeling op het congres van 7 maart 2020. Het Rode Nest viel in het kader van de ledendemocratie direct een saillant punt op: het minimale aantal politieke ledenraden per jaar wordt teruggebracht naar één!

In de toelichting bij het voorstel staat:

“Toelichting (niet amendeerbaar): het Partijbestuur zoekt naar nieuwe manieren om inspraak in de partij te organiseren en naar manieren om met elkaar met de beste ideeën te komen. Het streeft daarbij naar minimaal twee momenten per jaar waarop leden gebruik kunnen maken van hun ledenrecht (het congres en een andere mogelijkheid). Daarnaast worden er debatten en bijeenkomsten rond allerlei thema’s georganiseerd, waar leden hun bijdrage kunnen leveren. Uit de evaluatie ledendemocratie is gebleken dat leden juist daar ook behoefte aan hebben. Daarom stelt het Partijbestuur voor het aantal ledenraden reglementair terug te brengen naar minimaal één per jaar. Op verzoek van 750 leden kan altijd een extra ledenraad worden georganiseerd.”

Het Rode Nest vindt vooral de zin: “Uit de evaluatie ledendemocratie is gebleken dat leden juist daar ook behoefte aan hebben.” opvallend. Nog voordat het rapport Evaluatie Ledendemocratie van de werkgroep Ledendemocratie, met ook de uitkomsten van de ledenraadpleging PvdA Evaluatie ledendemocratie van afgelopen zomer aan het partijbestuur is gepresenteerd, wordt daar al selectief een voorschot op genomen…

Het wordt niet duidelijk waarom het aantal politieke ledenraden teruggebracht moet worden. Naar de mening van het Rode Nest staat beknotting van de ledenrechten haaks op de ledendemocratie.

Voor een definitief commentaar hierop wachten we op het rapport van de werkgroep en de reactie van het partijbestuur daarop. Wij komen in de volgende nieuwsbrief hierop terug.

0 gedachten over “LAATSTE NIEUWS: Congresvoorstellen en ledendemocratie

  • Hennie Derks zegt:

    Wat is er mis als we twee keer per jaar formeel onze stempel op de koers kunnen drukken. Ik denk dat veel leden, ik ben er een van, niet zitten te wachten op ellenlange moties over één ‘verkeerd’ woord. Denken en meepraten over koers, inhoud en actievormen (en daarover op die twee formele momenten te stemmen) levert ons m.i. meer op. Hennie Derks

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>