Het Rode Nest blikt terug op 2019

Het Rode NestAan het eind van 2019 maken we als Rode Nest de balans op van het jaar 2019. Alle aanleiding om dit met jullie te delen.

Na het succes van de werkconferentie Ledendemocratie van Onderop van 29 september 2018 hebben we werkconferenties in 2019 op verschillende locaties herhaald. Zo hebben we op 13 april in samenwerking met de afdeling Zwolle een werkconferentie in Zwolle gehouden; op 28 september een werkconferentie in Doetinchem, samen met de afdeling Doetinchem, voor een flink aantal afdelingen uit de regio Gelderland, inclusief het gewest Gelderland, en op 14 december met de regio Eindhoven in Eindhoven. We  konden steeds gebruik maken van hun lokale voorziening (Regiokantoor, Rode Kafé of Honk). Ook nu weer waren de bijeenkomsten een groot succes. Vol elan en met een idee hoe de lokale ledendemocratie vorm en inhoud gegeven kon worden, gingen de aanwezige besturen aan de slag. We hebben daar via de nieuwsbrief steeds melding van gemaakt.

Zo’n dertig afdelingen en gewesten zijn bezig met het opstellen van een Ledenpanel

Tijdens het congres van 19 januari 2019 in ’s-Hertogenbosch heeft het Rode Nest in het wandelgangenprogramma een sessie georganiseerd over Ledendemocratie van onderop in afdelingen en gewesten. Daar was veel belangstelling voor. Met verschillende afdelingen en gewesten hebben we toen afspraken gemaakt over een vervolg. Op het congres zelf werden maar liefst 6 moties met betrekking tot ledendemocratie aangenomen.

Een andere belangrijke mijlpaal was dat het partijbestuur eindelijk overging tot het instellen van de commissie/werkgroep Ledendemocratie. Het Rode Nest werd vanwege haar expertise en betrokkenheid uitgenodigd zitting te nemen in die commissie. Namens het Rode Nest zit Hans Aertsen in deze werkgroep. De werkgroep is sinds haar aanstelling in juni j.l. aan de slag gegaan met de evaluatie van de ledendemocratie. Besloten werd een digitale ledenraadpleging hierover te houden. Snel werd duidelijk welke punten aan de orde moesten komen, maar het stellen van de juiste vragen bleek niet eenvoudig. Het Rode Nest is vanwege haar expertise nauw betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijst, maar ook bij de analyse van de uitkomsten. Het Rode Nest heeft de volledige rapportage, met de uitkomsten en de analyse daarvan, voor haar rekening genomen.

Op de Ledendag van 16 november in Eindhoven werden de uitkomsten van het ledenonderzoek door het Rode Nest gepresenteerd in een subsessie. Ook lichtte het Rode Nest de aanbevelingen, die ze heeft gedaan op basis van die uitkomsten, nader toe. Er ontstond een levendige discussie.

Werkconferenties

Naast deze landelijke ontwikkelingen richtte het Rode Nest vooral de aandacht op het ondersteunen van afdelingen en gewesten bij het uitvoeren van de lokale ledendemocratie, oftewel de ledendemocratie van onderop. Dankzij de werkconferenties/workshops van het Rode Nest in het land zijn zo’n dertig afdelingen en gewesten aan de slag gegaan om met ledenpanels daar werk van te maken. Het Rode Nest hielp hen daarbij. Dit jaar zijn Nissewaard, Voorne, Amersfoort, Coevorden, Zwolle en Gelderland gestart met een ledenpanel en begin 2020 volgt West Betuwe. Noord-Holland, Amsterdam, Amsterdam-West en Eindhoven hebben dit jaar een vervolg ledenpanel gehouden. Al deze ledenpanels waren een succes en de leden ervaarden het als heel positief om op deze manier hun mening te kunnen geven.

De toename van het aantal ledenpanels en de ondersteuning daarbij door het Rode Nest vergde veel inzet van de Rode Nesters. Gelukkig hebben we dat op tijd voorzien en hebben we voldoende ondersteuners vanuit het Rode Nest kunnen opleiden.

We kunnen terugkijken op een druk, maar goed jaar voor het Rode Nest en voor het stimuleren van de lokale ledendemocratie! Het is duidelijk dat het initiatief en de ondersteuning van het Rode Nest in een behoefte voorzien. En met de toename van het aantal afdelingen en gewesten dat zich hiermee gaat bezighouden is er een trend ontstaan die niet meer te stoppen valt!

Vooruitblikkend op 2020 kunnen we verwachten dat de hierboven gesignaleerde trend zich zal doorzetten. Daarnaast zal het ook een belangrijk jaar worden voor de landelijke ledendemocratie vanuit het partijbestuur. De werkgroep Ledendemocratie zal met haar rapport Evaluatie Ledendemocratie en een advies voor het verdere vervolg komen. Het Rode Nest blijft zich er onvermoeid voor inzetten dat in het rapport de juiste conclusies en aanbevelingen komen die noodzakelijk zijn voor de ledendemocratie. Het partijbestuur zal op basis van het rapport en het advies van de werkgroep met een discussiestuk voor het congres komen. In het volgende nummer van de nieuwsbrief zullen we hier uitgebreid aandacht aan besteden.

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>