Ledendemocratie blijft op de agenda van de partij

Stand van zaken ledendemocratie zomer 2022

 De start van de zomervakantie is een goed moment om stil te staan bij de stand van zaken van de ledendemocratie van de partij. Er waren nogal wat zaken op dit terrein die rond het congres speelden en die ook een vervolg hebben gekregen.

In een extra uitgave van onze nieuwsbrief (Nieuwsflits congres) attendeerden wij onze lezers erop dat het programma van het congres op 11 juni j.l. veel momenten kende waarop ledendemocratie direct of indirect aan de orde was. Hoe is het congres wat dat betreft verlopen?

Met de nieuwe voorzitter waait er een andere wind

Ordevoorstellen zijn op advies van Partijbestuur afgewezen

Allereerst was er een ordevoorstel vanuit het gewest Nood-Holland. In dit ordevoorstel werd aan het Partijbestuur gevraagd om na de zomer met een uitvoeringsplan van de aanbevelingen van het rapport van de Permanente Werkgroep Ledendemocratie te komen en dit uitvoeringsvoorstel in het najaar met de leden te bespreken. Het partijbestuur sprak zich sterk uit tegen het ordevoorstel en meende dat in een sub sessie van het congres met de werkgroep het gesprek aangegaan kon worden. Bij de stemming bleek dat het ordevoorstel geen meerderheid had behaald, maar dat toch ruim 44% van de leden die hun stem uitbrachten voor het ordevoorstel hadden gestemd! Een belangrijk teken.

Ook een ander ordevoorstel haalde het niet. In dat voorstel wilde de indieners dat de behandeling van de wijziging van de statuten en reglementen betreffende het voorcongres, de Politieke Ledenraad, de Verenigingsraad en het opzeggen van het vertrouwen in een partijfunctionaris van de agenda werden afgevoerd, om eerst het gesprek met de leden hierover te voeren. Dat laatste is namelijk helemaal niet gebeurd.

De Permanente Werkgroep Ledendemocratie organiseerde tijdens het congres een sub sessie. Helaas was de opkomst klein (zo’n twintig leden), maar de sfeer was goed en er werden een aantal suggesties vanuit de leden gedaan.

In de wandelgangen had het Rode Nest een standje ingericht om leden te informeren over het belang van de ledendemocratie en over (de inzet van) het Rode Nest. We hebben leuke gesprekken met de leden gevoerd.

PvdA Congrespanel

 Omdat we graag wilden weten wat de leden het belangrijkste vinden organiseerde het Rode Nest tijdens het congres een kort PvdA Congrespanel over ledendemocratie. Hier volgt de uitslag met de top drie:

  1. De ledendemocratie begint van onderop (via afdelingen en gewesten): wanneer de PvdA bruist, is dat als een bubbelbad dat bruist van onderop.
  2. De sociaaldemocratische PvdA is democratisch in hart en nieren en in al haar geledingen hebben de leden het voor het zeggen.
  3. De PvdA is niet het eigendom van een partijleider, noch van het partijbestuur, maar van de leden.

Gesprek Rode Nest met de partijvoorzitter

Op 14 juni j.l. had het Rode Nest een gesprek met partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Dat gesprek verliep in een goede, constructieve sfeer. Aan bod kwam onder meer de terughoudendheid van het Partijbestuur t.a.v. het rapport van de werkgroep Ledendemocratie, zoals het uitblijven van enige actie op dit punt. Esther-Mirjam gaf aan dat dit voort komt uit het complex aan maatregelen die de uitvoering ervan vereist, Bovendien, stelde ze, is er geen personeel en geen geld. De werkgroep had van haar de opdracht gekregen om een analyse te maken van prioriteiten in de uitvoering. Dit is in mei van dit jaar aan het Partijbestuur aangeboden. Het Partijbestuur gaat dit op de “Heidag” van het Partijbestuur (2 juli) bespreken.

Het Rode Nest heeft in het gesprek vooral allerlei zaken rond het ledenpanel kunnen verduidelijken. Daarmee hebben we vele vooroordelen kunnen wegnemen.

Inmiddels is de Heidag van het partijbestuur geweest. Formeel weten we niet wat het Partijbestuur besloten heeft over de ledendemocratie, het rapport en de aanbevelingen van de werkgroep en de analyse van de prioriteiten. Wij hebben al wel vernomen dat het Partijbestuur het voorstel van de werkgroep voor de prioritering heeft overgenomen. Maar op dit moment tasten wij nog in het duister wat dit precies inhoudt. Wij hopen op korte termijn toch meer informatie hierover te krijgen.

Hoe verder met ledendemocratie na de zomer?

 Inmiddels is duidelijk geworden dat Nanette Hogervorst, de projectmedewerker ledendemocratie, gestopt is met haar werkzaamheden. Zie voor haar afscheidsinterview elders in onze nieuwsbrief. Wij hopen dat door deze vacature het project niet stil komt te liggen.

Ook hopen wij dat na de zomer de ledendemocratie vanuit het partijbestuur en de werkgroep weer volop opgepakt gaat worden. En dat de leden hun zegje kunnen doen over het rapport en de plannen voor de uitvoering daarvan. Want dat is in het belang voor onze vereniging!

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter