Stand van zaken evaluatie ledendemocratie

Uitkomsten ledenenquête worden 16 november tijdens sub-sessie in Eindhoven bekend gemaakt
In de zomermaanden heeft de werkgroep Ledendemocratie een digitale ledenenquête opgesteld met vragen over de evaluatie van de ledendemocratie. Het Rode Nest is vanwege haar expertise nauw betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijst, maar ook bij de analyse van de uitkomsten. Op de ledendag van 16 november in Eindhoven worden de uitkomsten met de leden besproken. Omdat hierover veel onduidelijkheid is, geven we in dit artikel een overzicht van de stand van zaken.

Werkgroep Ledendemocratie moet nog in rol groeien
Rode Nest heeft geholpen bij opstellen vragen en eindrapportage

De werkgroep is sinds haar aanstelling in juni j.l. aan de slag gegaan met de evaluatie van de ledendemocratie. Snel was duidelijk welke punten aan de orde moesten komen, maar het stellen van de juiste vragen bleek niet eenvoudig. Daarom bood Hans Aertsen, die namens het Rode Nest in de werkgroep Ledendemocratie zit, aan de vragenlijst voor de ledenenquête door het Rode Nest  uit te laten werken. Daar heeft de werkgroep dankbaar gebruik van gemaakt.

Het ledenonderzoek Ledendemocratie werd aangekondigd via een ledenmail waarin ook een link zat om hier aan deel te nemen. Daar was geen nadere uitlegtekst bij. Veel leden hebben dit dan ook niet opgemerkt. Later is in een volgende ledenmail een herinnering gegeven, ook weer zonder uitgebreide begeleidende tekst, met als resultaat dat door veel leden niet is opgemerkt dat zij aan de enquête deel konden nemen.

Aan de enquête kon van 21-07-19 t/m 06-09-19 worden meegedaan. In totaal hebben 2.298 leden deelgenomen. De analyse en verwerking van de uitkomsten vergden veel tijd, omdat in de vragenlijst veel open vragen waren opgenomen. Open vragen (zoals een nadere toelichting) geven deelnemers (respondenten) de vrijheid in eigen woorden hun mening of toelichting te geven. Dat verhoogt de waarde van de enquête, want de respondent wordt door de vraag of de mogelijke opties van de vraag in een bepaalde richting gestuurd. Het lezen van de open antwoorden in de context van de uitslagen, vergt echter flink veel tijd. Tekstanalyse geeft de mogelijkheid om die antwoorden nader te categoriseren en te duiden. De werkgroep Ledendemocratie heeft dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van het Rode Nest om de uitkomsten te analyseren en de rapportage te verzorgen.

Rapportage uitkomsten

Het Rode Nest is momenteel druk bezig met het samenstellen van de rapportage. Op de ledendag van 16 november zal het Rode Nest deze rapportage presenteren, inclusief conclusies en aanbevelingen en samenvatting. Na de ledendag zullen de uitkomsten ook op de website gepubliceerd worden.

Sub-sessie Evaluatie Ledendemocratie tijdens ledendag 16 november

Helaas werd in de eerste aankondiging van de ledendag van 16 november aanstaande geen melding gemaakt dat dan ook de evaluatie van de ledendemocratie aan de orde komt. In de ledenmail van 31 oktober wel. Als je je wilt aanmelden voor de ledendag krijg je meer informatie hierover te zien:
Sub-sessie Ledendemocratie
Hoe betrekken we zoveel mogelijk leden bij inhoudelijke discussies en besluitvorming in onze partij? De werkgroep ledendemocratie presenteert – in samenwerking met het Rode Nest- de uitkomsten van de enquête over ledendemocratie die afgelopen zomer is gehouden. We praten over de beste ideeën voor het beter inrichten ledendemocratie in onze partij.  De uitkomsten worden verwerkt in het advies dat aan de leden zal worden voorgelegd op het voorjaarscongres in 2020.

De bespreking van de uitkomsten van de vragenlijst Evaluatie Ledendemocratie zal tijdens deze sub-sessieworkshop plaatsvinden. Doel hiervan is om met leden, die daar belangstelling voor hebben, te bediscussiëren welke kant het uit moet met de ledendemocratie, waar de accenten gelegd moeten worden en waar prioriteit aan gegeven moet worden.

Het programma van de workshop ziet er als volgt uit:

  1. Presentatie van de uitkomsten van het ledenonderzoek Evaluatie Ledendemocratie door het Rode Nest, uitmondend in de aanbevelingen vanuit het Rode Nest.
  2. De Werkgroep Ledendemocratie doet verslag van de interviews van prominente partijleden over de (huidige opzet van de) ledendemocratie.
  3. De Werkgroep Ledendemocratie legt discussiepunten voor over de volgende stappen in de ledendemocratie, waar op het komend congres over besloten moet worden.

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst van 16 november zal de Werkgroep Ledendemocratie een advies schrijven voor het partijbestuur. Het partijbestuur zal dit gebruiken voor het opstellen van een stuk voor het congres 2020.

Wij roepen de lezers van onze website en nieuwsbrief hierbij op om in grote getalen naar die workshop te komen om  kennis te nemen van de uitkomsten van het ledenonderzoek en mee te discussiëren over de volgende stappen!

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>