Druk bezochte werkconferentie Rode Nest in Doetinchem

Leden uit heel Gelderland willen weten hoe het ledenpanel werkt
Het Rode NestHet was een druk bezochte werkconferentie Ledendemocratie, die op zaterdag 28 september in het Rode Kafé van de PvdA Doetinchem werd gehouden.  Er waren geïnteresseerde leden uit wel 12 afdelingen in de buurt, uit het oosten en noorden van de Achterhoek en zelfs uit het uiterste westen van de Betuwe. Er waren bestuursleden, leden van de gemeenteraadsfracties maar ook gewone leden. Dat maakte de aanwezige leden van het Rode Nest wel duidelijk dat de leden de partij nog lang niet hebben opgegeven en er veel aan willen doen om dat oude gevoel van saamhorigheid en actie weer terug te brengen.
We hebben een aantal deelnemers aan deze werkconferentie gevraagd hun impressies van de dag op papier te zetten voor de Nieuwsbrief. Dat heeft geresulteerd in een mooi overzicht van wat er in zowel het ochtend- als middagprogramma is besproken. Ze zijn onder dit artikel te lezen.

Het Rode Kafé in Doetinchem voelde als een echt rood nest

Over de locatie in Doetinchem waren de meeste deelnemers enthousiast. En een beetje jaloers. Het zag er uit als een echt clubhuis van de rode familie, met oude posters van Joop den Uyl en Jan Schaeffer (in gelul kun je niet wonen), waardoor je onmiddellijk een nostalgisch gevoel kreeg. De koffie en thee stond klaar met een schaal chocolade truffels, zo luxe waren we nog nooit ontvangen! Maar ook de hartelijkheid van de leden van het bestuur van Doetinchem en met name van gastheer René Isselman was enorm.

Dick Kalkman trapte de bijeenkomst af en memoreerde dat de ledendemocratie in de partij het onderspit dolf toen Felix Rottenberg de partij centraliseerde, waardoor afdelingen en gewesten minder te vertellen kregen. Het rapport van Han Noten heeft geprobeerd daar iets aan te doen, het is door het congres omarmd, maar een aantal leden, dat elkaar kende van congressen en politieke ledenraden, had geen vertrouwen in de uitwerking van dit rapport door de partijtop. Zij hebben het Rode Nest opgericht en instrumenten ontwikkeld om de samenwerking tussen de leden te verbeteren. Het ledenpanel geeft leden de mogelijkheid zelf richting te geven aan lokale activiteiten.

Zomerenquête

Hans Aertsen vertelde dat de zomerenquête onvoldoende door het partijbureau is geïntroduceerd. Er hebben ca 2.300 leden aan deelgenomen. Dat is ongeveer 9% van het totaal aantal leden dat via e-mail bereikbaar is. Dat de zomerenquête niet goed zichtbaar is geïntroduceerd, werd bevestigd door een aantal aanwezigen, die hem niet hadden opgemerkt in hun mail. Toch is de deelnemende groep wel representatief voor het ledenaantal. De uitkomsten ervan worden nu geanalyseerd. Vooral de verwerking van de antwoorden op de open vragen kost veel tijd.

Gevraagd werd of jongeren anders reageren dan ouderen. Volgens Hans reageren ze inderdaad anders en minder. Dat is een probleem voor onze partij meent hij. Bij GL is het aandeel jongeren veel groter dan bij ons en bij de SP is dat enigszins zo, maar bij andere partijen is het aandeel jongeren ook minder.

Er is beslist belangstelling voor de hulp die het Rode Nest aanbiedt bij het inzetten van het ledenpanel. Er wordt geholpen bij het opstellen van een draaiboek en bij het formuleren van de vragen. Het is erg belangrijk dat de vragen juist worden geformuleerd om de goede antwoorden te krijgen. Er wordt vooral gewezen op het risico van het formuleren van open vragen. De antwoorden gaan dan alle kanten op en dan is het veel moeilijker een conclusie te trekken.

Over de onderwerpen die zich goed lenen voor een ledenpanel werd druk gediscussieerd. Zaanstad en Eindhoven zijn daarbij goede voorbeelden. Vooral het inzetten van het ledenpanel bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s en coalitieprogramma’s werd interessant gevonden. De kosten van de hulp bij het opzetten van een ledenpanel zijn laag: vijftig euro per afdeling. En er worden geen reis- of onkosten  in rekening gebracht. De leden van het Rode Nest zijn allemaal vrijwilligers.

Hans maakte ook duidelijk dat er een contract wordt afgesloten met de besturen van afdelingen of gewesten die een ledenpanel willen houden. Daarin wordt afgesproken dat er altijd naar de leden moet worden teruggekoppeld, want het ledenpanel moet worden gezien als een middel om de leden te activeren en weer bij elkaar te brengen.

Het is de bedoeling dat de afdelingen op den duur zelf, dus zonder hulp van het Rode Nest,  ledenpanels kunnen opstellen en uitvoeren. Het uiteindelijke doel van de ledenpanels is een permanente, brede discussie op gang te brengen over onderwerpen die de leden bezighouden. Uiteindelijk moet die discussie ook met en via het partijbestuur gevoerd kunnen worden, ofschoon dat nu toekomstmuziek lijkt.

En dan de praktijk!

Na een heerlijke lunch met gezonde broodjes werd welgemoed begonnen aan een middagprogramma waarin de aanwezigen konden kennismaken met de voorbereidingen van het ledenpanel.

Er werden drie groepen gevormd, die zelf bepaalden over welk(e) onderwerp(en) zij graag een ledenpanel wilden houden. Iedere groep werd begeleid door een lid van het Rode Nest. Nadat de onderwerpen waren vastgesteld, werd er – voor zover de tijd het toestond – aan de hand van een of meer van deze onderwerpen vragen geformuleerd.

 

 

 

 

Onderwerpen die werden opgevoerd waren onder meer: de woningbouw, samenwerking met andere partijen in de gemeente, de energietransitie, maar ook de vraag waarom je lid bent van de PvdA en wat je van de partij en de afdeling/het gewest verwacht. De geformuleerde antwoorden gaven een mooi inzicht in hoe sociaal en democratisch werd gedacht. Jongeren werden niet vergeten bij vragen over betaalbare woningbouw en over de samenwerking met andere partijen in de gemeenteraden werden realistische vragen geformuleerd.

Conclusies

Het middagprogramma werd als zeer leerzaam ervaren. In onderstaande bijdragen van deelnemers is uitvoerig geschreven over de vragen die zijn geformuleerd tijdens deze “workshops”. Daaruit bleek wel dat de aanwezigen veel hebben opgestoken van de conferentie en goed doorhebben wat nodig is om zo’n ledenpanel tot een succes te maken, maar ook welke valkuilen je moet mijden. Belangrijk is tevens dat je eerst nadenkt over waarbij je de leden wilt betrekken en dat je dat dan vervolgens zo concreet mogelijk doet en de leden duidelijke basisinformatie over het ledenpanel verstrekt. In het algemeen bestaat de neiging om politiek de “diepte” in te gaan, maar je moet de leden juist de kans bieden hun mening te geven. Ook moet je je van tevoren afvragen wat je met de antwoorden gaat doen en of er misschien een vervolg moet komen.

Als je na een ledenpanel een discussie over de resultaten organiseert, bijvoorbeeld op een ledenvergadering, is de opkomst groter en  de discussie zinvoller. Dat is tenminste de ervaring bij afdelingen en gewesten die dit al hebben gedaan.

Hans sloot de bijeenkomst af met de mededeling dat het Rode Nest bezig is tools te ontwikkelen waardoor afdelingen zelf met een ledenpanel aan de slag kunnen.

Margreet Elings

Impressies deelnemers:
(klikken op de link om de impressie te lezen)

“Gastheer” Doetinchem enthousiast over tool Ledenpanel

Gewest Gelderland en afdeling Nijmegen zijn geïnteresseerd in ledendemocratie van onderop

Impressie van de werkconferentie van het Rode Nest in het Rode Kafé in Doetinchem

Ledendemocratie van onderop gaat over het recht van de leden om gehoord te worden

Lovenswaardig initiatief voor ledendemocratie in Doetinchem

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>