Toekomst Verenigingsraad is toezicht houden op het bestuur

Belangrijkste taak van de verenigingsraad is bewaken van en ingrijpen op het functioneren van de partij

Aan de Verenigingsraad (VR) besteedden wij in de vorige twee nieuwsbrieven aandacht. Het eerste artikel betrof de positie van de Verenigingsraad in de driehoek Partijbestuur, Presidium, Verenigingsraad. Het tweede artikel beschreef de rol- en taakverdeling tussen deze drie organen van de PvdA binnen deze driehoek. Hoe nu verder?

Verenigingsraad moet met zijn tijd mee gaan

Voor de nieuwe voorzitter is een  mooie rol weggelegd

De Verenigingsraad is zich aan het vernieuwen en dat begint met het onderkennen dat het binnen de PvdA een wezenlijke taak heeft te vervullen. Die taak wordt in de ogen van vele partijgenoten nog steeds verricht door veelal bejaarde partijtijgers, die eindelijk een stoel gevonden hadden om het eens stevig over de politieke standpunten van de partij te hebben. De belangrijkste taak van de Verenigingsraad is echter het bewaken en ingrijpen op het reilen en zeilen van de PvdA.

Aan de eigen haren uit het moeras

De Verenigingsraad bestaat uit leden die zijn aangewezen door de gewesten en grote afdelingen. Nog steeds doen te weinig grote afdelingen mee aan de werkzaamheden van de VR: een vicieuze cirkel van foutieve beeldvorming en gebrekkige deelname. Toch zijn leden van de VR bezig om de Verenigingsraad aan zijn  eigen haren omhoog te trekken. Het begint met de beeldvorming via een op stapel staande nieuwsbrief waarin wordt bericht over de agenda, beraadslagingen binnen de VR en de genomen besluiten. Via een enquête onder de afdelingsbesturen wordt gevraagd naar hun wensen m.b.t. de Verenigingsraad en naar hun eigen rol en deelname. En ook wordt gevraagd hoe de afdelingsbesturen hun rol zien.

Het zal daarbij vanzelfsprekend niet meer gaan over de irrelevante bejaardenclub uit het verleden maar over de rol van een moderne en actieve toezichthouder op de “governance” van de PvdA. In de huidige, turbulente tijden is dat van groot belang. Toezicht houden betekent om te beginnen bepalen welke onderwerpen het allereerst aandacht nodig hebben. De eigen agendacommissie en andere commissies pakken dit dan op.

Wat het laatste betreft: Veel van het werk van de VR wordt in commissies gedaan en niet in de plenaire bijeenkomsten in een bovenzaal te Utrecht. Van de zomer zal de Verenigingsraad ook bekijken hoe zij haar rol van toezichthouder op het reilen en zeilen van de PvdA aan de eisen van de tijd kan aanpassen. Denk hierbij aan de interne notitie “Tien over Rood” en het landelijk rapport m.b.t. de ledendemocratie (hierover elders in deze nieuwsbrief meer).

Het is spannend om te zien waar de balans tussen de drie spelers (partijbestuur, presidium en VR) in de komende tijd komt te liggen. Hier ligt ook een mooie rol voor de nieuwe partijvoorzitter, om besturen en leden van de vereniging te activeren.  De nieuwsbrief van het Rode Nest blijft aandacht besteden aan de ontwikkelingen in en rondom de Verenigingsraad en zal ook verslagen van de bijeenkomsten publiceren. Verder zal aandacht worden gegeven aan de vragen en dilemma’s die aan de orde komen. Interviews met individuele leden maken deel van de berichtgeving uit.

Geert Eggink

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>