Verbetering scouting en talentontwikkeling gaat samen met verbetering van eigen kwaliteit

Uitkomsten drie panels PvdA Noord-Holland mei 2020

 Afgelopen mei hebben veel van de afdelingsbesturen en gemeenteraadsfracties vaan de Partij van de Arbeid in het gewest Noord-Holland gereageerd op de onderzoekpanels die in opdracht van het bestuur van het Gewest zijn gehouden. De uitvoering van de onderzoeken werd verricht door Het Rode Nest. De panels waren opgezet om meer te weten te komen over hoe er beter omgegaan kan worden met scouting en talentontwikkeling en met opleidingen. Voor de afdelingsbesturen was er een apart panelonderzoek, zo ook voor de gemeenteraadsfracties. Daarnaast is er een panelonderzoek gehouden onder nieuwe leden en daar werden alle leden onder verstaan die in de afgelopen 5 jaar lid zijn geworden.

Veel nieuwe leden zijn zelf al aan de slag of willen het

Hoofdconclusies van de onderzoeksresultaten zijn dat er grote behoefte bij de afdelingsbestuurders en fracties wordt getoond aan nieuwe krachten, nieuw talent, voor alle functies die er in de partij lokaal en in de fracties te vergeven zijn. Vele afdelingen en fracties stellen daarbij de hulp van het Gewest op prijs. Onder de nieuwe leden zijn er opvallend veel die voor de partij actief willen zijn, maar beter op weg moeten worden geholpen. Onder hen opvallend veel nieuwe leden die een introductie of een specifieke opleiding zouden willen volgen. Er zijn er ook die het wel willen, maar het nog te druk hebben met andere belangrijke zaken. Ook bleek dat leden soms knelpunten ervaren die verhinderen dat zij bij de afdeling betrokken raken.

Ideeën voor verbetering

Een belangrijke bij-oogst van de drie panelonderzoeken is dat heel helder wordt wat de conditie en mogelijkheden zijn van de afdelingen en fracties om als een echt thuisfront voor nieuwe leden te fungeren. Veelal is er behoefte aan een flinke verbetering. De onderzoeken geven duidelijke signalen af dat het met veel afdelingen in het algemeen minder goed gaat, vooral ook bij gebrek aan menskracht. De panelonderzoeken leveren veel ideeën op voor verbetering. De oogst van deze panelonderzoeken wordt nu meegenomen voor het ontwerp van een overall-actieplan. Daarvoor is er een gewestelijke commissie aan de slag. Naar verwachting zal dat actieplan in november gepresenteerd worden en verder met alle betrokkenen wordt besproken.

Het gewestelijk bestuur PvdA Noord-Holland

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>