Werkconferentie Het Rode Nest “Ledendemocratie van onderop” in Zwolle

Het Rode NestNa de succesvolle werkconferentie van 29 september 2018 in Amsterdam organiseerde het Rode Nest een nieuwe werkconferentie “Ledendemocratie van onderop” op zaterdag 13 april 2019 in het regiokantoor van PvdA Zwolle.
Ook dit keer was het centrale thema: “Hoe kun je ledendemocratie bij jouw afdeling of gewest inzetten om de leden meer te betrekken en te waarderen?”

Voorbeelden uit de praktijk maakt werkwijze inzichtelijk

Zo’n 30 vertegenwoordigers van afdelingen en gewesten namen op 13 april aan de werkconferentie in Zwolle deel. Door de locatie waren er vooral deelnemers uit het noorden en oosten van het land en dat was nu precies de opzet.

Om besturen van afdelingen en gewesten meer zicht te laten krijgen op wat er allemaal komt kijken bij ledendemocratie van onderop gaf het Rode Nest niet alleen nadere informatie over deze werkwijze en bestuursstijl met voorbeelden uit de praktijk, maar gingen de deelnemers ook praktisch aan de slag om dat te ervaren en met elkaar in discussie te gaan om het doel en de uitwerking scherp te krijgen. Daarnaast heeft het Rode Nest nadere toelichting gegeven over de ondersteuning die het Rode Nest aan besturen van afdelingen en gewesten kan bieden bij het inzetten van ledendemocratie lokaal.

Vragenlijst over actuele situatie
Ter voorbereiding op de werkconferentie was aan de deelnemers gevraagd mee te doen aan een speciaal op de actuele situatie toegesneden ledenpanel: Vragenlijst Rode Nest Kiezen samenwerking Provinciale Staten. Op deze manier konden de deelnemers direct praktisch ervaren wat zo’n ledenpanel inhoudt. Zo stond in de inleiding van het ledenpanel:

Na het kiezen moet ook worden gekozen…
Samenwerken, graag of niet?
In alle provincies heeft een groot aantal partijen meegedaan aan de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vele daarvan zullen na 20 maart 2019 met één of meer zetels in de Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn. Daardoor is de kans groot dat voor een werkbare meerderheid in de staten het College van Gedeputeerde Staten zich gesteund weet door een bont gezelschap van politieke partijen. En alle partijen hebben voor eventuele samenwerking zo hun voorkeuren, of staan in meer of mindere mate afwijzend tegenover samenwerking met één of meer van de andere partijen.
Uiteraard zijn we als Rode Nest benieuwd naar het vervolg. We hopen dat het enthousiasme van de deelnemers de komende tijd ook omgezet kan worden in concrete stappen in de ledendemocratie van onderop in de eigen afdeling of het gewest.
Indien de Partij van de Arbeid na de verkiezingen wordt uitgenodigd deel te nemen aan gesprekken over vorming van een College, zal ook de PvdA in de positie worden gebracht dat keuzes voor samenwerking moeten worden gemaakt. Het is interessant om te weten hoe daar van onderop tegenaan wordt gekeken, hoe de leden van de PvdA denken over samenwerking met de andere partijen.

De respondenten moesten vervolgens voor de provincie waar zij woonden opgeven hoe zij stonden tegenover samenwerking met de partijen die een zetel in de Provinciale Staten hadden behaald.
Tijdens de werkconferentie werden niet alleen interessante uitkomsten van dat ledenpanel gepresenteerd, maar werd ook besproken hoe je nu zo’n uitkomst van het ledenpanel als startpunt voor verdere discussie in een ledenbijeenkomst kunt gebruiken.

Er zijn verschillende vervolgafspraken gemaakt
We kunnen terugzien op een geslaagde bijeenkomst die erg informatief en enthousiasmerend was, zoals uit de reacties bleek. En dat is precies wat ons vanuit het Rode Nest voor ogen stond. Voor een vervolg zijn verschillende afspraken met afdelingen gemaakt . We hopen dat het enthousiasme van de deelnemers de komende tijd ook omgezet kan worden in concrete stappen in de ledendemocratie van onderop in de eigen afdeling of gewest.

Niet onvermeld mag blijven dat het Rode Nest deze werkconferentie kon organiseren dankzij een bijdrage vanuit het Activiteitenfonds van de PvdA. Daardoor was de deelname gratis. Ook veel dank aan de PvdA Zwolle voor de ontvangst in hun regiokantoor.

Heb je deze werkconferentie gemist? Geen nood. Rode Nest-er Gerard van Oosterhout heeft de moeite genomen de bijeenkomst in een korte impressie op video vast te leggen. Je kunt die impressie zien door te klikken op deze link: https://youtu.be/_YG5WvgluM4. Dank je wel Gerard voor al je werk!

Deze succesvolle bijeenkomst heeft geleerd dat concentratie op een regio (via afdeling of gewest) met een niet te grote spreiding het meest oplevert. Het Rode Nest streeft er naar nog twee regionale bijeenkomsten in 2019 te organiseren, waarbij we samenwerken met de betreffende besturen uit die regio. De volgende data en regio’s staan inmiddels in de planning:
• Zaterdag 28 september in Doetinchem. Doelgroep: Afdelingen in de Achterhoek en aan de Veluwezoom.
• Zaterdag 14 december regio Eindhoven. Doelgroep: Afdelingen in Noord-Brabant en Limburg.
Houd onze nieuwsbrief in de gaten!

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>