Voorcongres Noord-Holland bespreekt uitkomsten laatste ledenpanel

Het gewest Noord-Holland organiseerde op 21 april een voorcongres ter voorbereiding op het congres van 16 juni a.s. Het belangrijkste onderwerp was de uitkomst van het kort ervoor gehouden ledenpanel, waaraan 599 leden deelnamen. Een van de eerste vragen in het ledenpanels was naar de prioritering van thema’s voor het congres. Opmerkelijk daarbij is dat van de vijf aangedragen thema’s duurzaamheid wederom op de laatste plaats kwam.

In de aanloop naar het congres van 16 juni 2018 organiseerde het bestuur van het PvdA gewest Noord-Holland een voorcongres op 21 april. Voorafgaand daaraan werd een ledenpanel onder de leden van het gewest gehouden. Ondanks de korte looptijd deden in totaal 599 leden mee aan dit panel. De respondenten bleken een mooie afspiegeling te zijn van de leden van het gewest. Daarmee versterken we samen de ledendemocratie in de partij.

In het ledenpanel werd eerst gevraagd naar profilering en prioritering van de PvdA met de thema’s die op het congres aan de orde komen. In een vervolgvraag werd – m.b.t. dezelfde thema’s – gevraagd naar de profilering voor Noord-Holland bij de Provinciale statenverkiezingen. Hier de uitkomsten:

thema prioriteit PvdA profilering PvdA profilering Noord-Holland
Onderwijs

2

4

5

Zorg

3

3

2

Werk

4

2

4

Wonen

1

1

1

Duurzaamheid

5

5

3

Vervolgens kon men aangeven welke thema’s men miste. Dat waren er veel. Een kleine bloemlezing: integratie, solidariteit, veiligheid, inkomen, de koers van de partij, visie waar de partij voor staat. Ook kwam men in verzet tegen thema’s: geen thema’s maar visie of uitgangspunten en principes.

In het volgende gedeelte van het panel waren vragen opgenomen over de koers van de partij. Om de mening van de leden daarover te vernemen werd gebruik gemaakt van stellingen.

Een meerderheid van 64% van de respondenten vindt het geen goede zaak dat een toekomstvisie van de partij nog niet verschenen is en dat het niet op de congresagenda staat; dat wordt beschouwd als een gemiste kans. Vervolgens verwacht maar liefst 74% dat, als er geen zaken binnen de partij gaan veranderen, de neergang van de PvdA blijft doorgaan. Daarbij geeft 75% aan dat de huidige samenleving om een eerlijker, linkse koers vraagt. “De PvdA moet zich omvormen naar een progressieve volkspartij met onmiskenbare sociaaldemocratische waarden als basis”, vindt 84% van de respondenten. Vóór vergaand samenwerken met GroenLinks is 54%, slechts 35% is ervoor om ook de SP erbij te betrekken.

In het derde deel van het panel waren vragen over ledendemocratie opgenomen. Een meerderheid van de respondenten vindt dat het partijbestuur op korte termijn met een nader uitwerkingsplan moet komen. Er is weer een jaar verloren gegaan. Ook is 63% het er mee eens dat gewesten en afdelingen werk moeten gaan maken van de ledendemocratie lokaal en dat het partijbestuur dat dient te faciliteren.

Vervolgens waren er vragen over de organisatie van de PvdA. Een meerderheid is voor een werkconferentie, om met elkaar de organisatie van de vereniging aan te passen aan de werkelijke situatie en behoeften. Tevens vindt men dat er meer regionale samenwerking binnen de partij moet komen.

In het laatste deel van het panel konden de respondenten aangeven over welke onderwerpen het voorcongres moties zou moeten indienen en welke andere opmerkingen men nog wilde maken. Dit voorzag in een duidelijke behoefte: de leden willen graag bij de toelichting hun antwoord nader uitleggen, zaken benadrukken, nuanceren of kritiek geven op de formulering van de vraag.

De uitkomsten van het ledenpanel vormden een goed startpunt van de discussie op het voorcongres, waarbij zo’n zestig leden aanwezig waren. Zij bevestigden het beeld dat uit het panel naar voren kwam. Ook heeft niemand een idee wat er nou precies op het congres aan de orde komt; in die zin is het moeilijk dat voor te bereiden. De informatie vanuit het partijbestuur over het congres is minimaal.

Kritiek was er ook op het feit dat de positie en status van het voorcongres sinds vorig jaar april zijn veranderd. Het partijbestuur heeft toen, bij de evaluatie van de ledendemocratie, besloten het automatisch doorsluizen van aangenomen moties op een voorcongres naar het Stemlokaal stop te zetten. Dat besluit is niet eerst voorgelegd aan de Verenigingsraad en/of de werkgroep Ledendemocratie. Daarover was veel kritiek.

Vanuit het voorcongres zijn de volgende moties bij de LedenKamer ingediend:

  1. Linkse koers: https://ledenkamer.pvda.nl/t/linkse-koers/1122
  2. Progressieve volkspartij: https://ledenkamer.pvda.nl/t/progressieve-volkspartij/1123
  3. Samenwerking met GroenLinks: https://ledenkamer.pvda.nl/t/samenwerking-met-groenlinks/1124
  4. Ledendemocratie lokaal: https://ledenkamer.pvda.nl/t/ledendemocratie-lokaal/1125
  5. De organisatie van de PvdA: https://ledenkamer.pvda.nl/t/de-organisatie-van-de-pvda/1126
  6. Regionale samenwerking binnen de PvdA: https://ledenkamer.pvda.nl/t/regionale-samenwerking-binnen-de-pvda/1127
  7. Rabobank als huisbankier: https://ledenkamer.pvda.nl/t/rabobank-als-huisbankier/1128.

Hans Aertsen

Eén gedachte over & ldquo; Voorcongres Noord-Holland bespreekt uitkomsten laatste ledenpanel & rdquo;

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>