Ledenpanels lokaal tot nu toe zeer succesvol

Sinds het Rode Nest met de ledenpanels is begonnen, kan gesproken worden van een lokaal succes. Het is dan ook een inhoudelijk goed instrument om de mening van de leden in je gemeente, waterschap of gewest te peiling over één of meerdere onderwerpen. Het gewest Noord-Holland zette het instrument met succes in om leden én kiezers in een vroeg stadium te betrekken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Een sterk staaltje van ledendemocratie van onderop.

Uitslag ledenpanels zorgt ook voor levendige discussie

Al eerder berichtten wij over het succesvol inzetten van de ledendemocratie lokaal bij Zaanstad en de afdeling Haarlem.

Vorige maand gaven we al aan dat het gewestelijk bestuur van de PvdA Noord-Holland zich zeer actief toont in het verbeteren van de ledendemocratie lokaal. Zo zetten zij ledenpanels in om de mening van de leden te vernemen als startpunt voor de verdere discussie.

Over het voorcongres van het gewest Noord-Holland maakten we ook melding. Voorafgaand daaraan werd een ledenpanel onder de leden van het gewest gehouden. Ondanks de korte looptijd deden in totaal 599 leden mee aan dit panel. De respondenten bleken een mooie afspiegeling te zijn van de leden van het gewest. De uitkomsten werden tijdens het voorcongres gepresenteerd en vormden het startpunt voor een levendige discussie. Om het artikel nogmaals te lezen klik hier.

Ook berichten we eerder over de workshop ledenpanel verkiezingsprogramma in Noord-Holland Provinciale Staten en de Waterschappen. Klik hier om het nogmaals te lezen.

In de eerste ronde in mei werden de panels ingezet om de leden én kiezers van Noord Holland al in een vroeg stadium bij het opstellen van het verkiezingsprogramma te betrekken en zicht te krijgen om de prioriteiten van het verkiezingsprogramma.

Deze eerste ronde was meteen een groot succes. De deelname was groot. Aan het panel voor het verkiezingsprogramma van het Waterschap HHNK hebben in totaal 369 respondenten deelgenomen, aan die van het Waterschap AGV in totaal 526 en die van de Provinciale Staten maar liefst 930!
Dat geeft aan dat leden het belangrijk vinden om op deze manier hun mening te geven.
Het heeft veel informatie opgeleverd die de fracties nu aan het analyseren zijn. Op de regiodag op 23 juni worden de uitkomsten van de panels en de analyses gepresenteerd. Die vormen dan tevens een startpunt voor verdere discussie.

Dat het inzetten van (leden)panels bij de ledendemocratie lokaal een succes is, valt uit twee dingen af te leiden. Allereerst de grote deelname aan de panels. Zie bijvoorbeeld de deelname van 930 respondenten bij het panel over de prioriteiten van het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten van Noord-Holland en zet dat af tegen de 1193 leden die uit het gehele ledenbestand hebben deelgenomen aan het Stemlokaal. Als je bedenkt dat het ledental van Noord-Holland ongeveer 10% is van het totale ledenbestand… Ten tweede de levendige discussie en de daaruit voortgekomen besluiten die door de uitkomsten van de ledenpanels zijn ingezet. Zaanstad maakte daar al melding van en voor Noord-Holland kunnen we wijzen op het succes van de moties van het voorcongres.

We willen dan ook alle besturen van afdelingen en gewesten oproepen ook het ledenpanel bij de lokale ledendemocratie te gaan inzetten! Het Rode Nest helpt daar graag bij!

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>