Amsterdam wordt te duur voor de Amsterdammers

Op 8 november organiseerde de PvdA-afdeling Amsterdam West een debat met leden en bewoners over de problemen die worden veroorzaakt doordat er in sommige delen van de stad continu wordt gebouwd en verbouwd. Huizen worden onderkelderd, opgetopt en uitgebouwd en balkons worden vergroot. En dit allemaal zonder dat van tevoren gedegen wordt onderzocht of het betreffende pand zo’n optopping of onderkeldering bouwkundig wel aan kan. Als de boel gaat verzakken en de muren scheuren is de  nieuwe eigenaar de klos. Bovendien worden de achtertuinen in toenemende mate vol gelegd met tegels, zodat het regenwater steeds slechter weg kan.

Projectontwikkelaars nemen de stad over

In Amsterdam is elke vierkante meter goud waard

Vooral in de stadsdelen Oud-West en Zuid is de bouwwoede inmiddels zo toegenomen dat straten soms maandenlang nauwelijks bereikbaar zijn. Dan staan er bouwtoiletten en containers op de stoep en de straat en rijden vrachtwagens met bouwmaterialen aan en af, waardoor de straat al die tijd voor de bewoner en hun visite onbereikbaar is.

Het afdelingsbestuur van Amsterdam-West  wil over de bouwwoede een ledenpanel organiseren. Op de werkconferentie van 29 september werd voorwerk verricht door het opstellen van een vragenlijst. Maar het afdelingsbestuur wilde ook de bewoners van de buurten, die onder deze bouwwoede te leiden hebben, hierover horen.

Er waren drie inleiders uitgenodigd: Fike van der Burght van de initiatiefgroep Stop de Bouwwoede in Oud West; Jeroen van Berkel, PvdA-bestuurder van stadsdeel Amsterdam West en Egbert de Vries, lid van de PvdA-fractie van het Waterschap AGV en voormalig stadsdeelbestuurder van Amsterdam Zuid.

Fike van der Burght pleitte voor een bouwstop tot de effecten van de bouwactiviteiten bekend zijn. Bijvoorbeeld: kan een pand de last van een extra etage  wel aan? Wat zijn de gevolgen voor de waterhuishouding van het onderkelderen van een pand? Zijn de effecten voor de brandveiligheid wel goed bekeken en heeft iemand eraan gedacht wat al die veranderingen betekenen voor die mooie achtergevels. Ook vroeg ze aandacht voor de vergunningverlening die volgens haar veel te gemakkelijk is geworden voor bijvoorbeeld commerciële projectontwikkelaars die leegkomende panden opkopen en opdelen in zgn. studio’s, waarmee met de verhuur goud geld kan worden verdiend. Want het zijn vooral de projectontwikkelaars die de meeste overlast veroorzaken door leegkomende panden op te kopen, te verbouwen, op te toppen, te onderkelderen en uit te bouwen en ze daarna als kleine appartementen voor veel geld te verhuren of te verkopen.

En daarmee werd al meteen de kern van het probleem benoemd. Want jonge gezinnen kunnen geen betaalbare woonruimte in de stad meer vinden.

Jeroen van Berkel meende in eerste instantie dat het niet zo’n vaart liep. Mensen mogen een vergunning aanvragen voor een koekoek, een dakkapel of een dakterras en als gezinnen met jonge kinderen hun huis kunnen uitbouwen, betekent dat juist dat ze in de buurt kunnen blijven wonen. Hij werd al snel wijs gemaakt in de werkelijkheid van de bouwwoede in zowel Oud-West als Zuid. Niemand heeft er bezwaar tegen als een gezin gaat uitbouwen. De mateloze bouwwoede die wordt veroorzaakt door projectontwikkelaars, die met groot materieel uitrukken en straten maandenlang onbegaanbaar houden, is van een heel andere orde. Bij hen gaat het alleen maar om zoveel mogelijk aan zo’n verbouwing verdienen.

Egbert de Vries heeft als oud stadsdeelbestuurder in het verleden veel ervaring met dergelijke situaties opgedaan en namens het waterschap ziet hij vooral de laatste jaren wat al die betegelde achtertuinen voor de waterafvoer hebben gedaan.

De aanwezigen, waaronder ook een aantal buurtbewoners, die geen PvdA-lid zijn, droegen allerlei oplossingen aan.

Zo was er consensus over de aanbeveling om de inspraak op het wijzigen van bestemmingsplannen terug te brengen met daarbij de verplichting voor de gemeente om hierover veel  beter te communiceren, zoals momenteel wèl wordt gedaan als de openbare ruimte op de schop wordt genomen. Dan krijgen alle omwonenden een brief met informatie en een telefoonnummer of e-mailadres. Algemeen was men het er over eens dat de vergunningverlening vroeger veel beter was en dat de bouwwoede is toegenomen sinds die min of meer is vrijgegeven.

Ook was er overeenstemming over het voorstel om  de “verkamering” van panden aan banden te leggen door betere regulering. Maar men vindt ook dat een betere handhaving noodzakelijk is. Daaruit volgt een betere registratie van de overlast, waarbij het principe “de vervuiler betaalt” geldt.

Een heel goed idee vond men het om een Verhuisfonds Bouwoverlast in te stellen voor de duur van een verbouwing, bestemd voor de omwonenden. Want de bouwactiviteiten beginnen vaak al om 6 uur ’s morgens en gaan de hele dag door. Het gaat daarbij om zowel herrie als stofoverlast. Dat fonds moet worden gevuld door degenen die verbouwen. De gemeente moet tijdelijke, vervangende woonruimte beschikbaar stellen, net zoals wordt gedaan bij stadsvernieuwingsprojecten. Ook werd gewezen op de vaak lakse houding van ambtenaren.

Voor wie meer wil weten over de situatie in met name Amsterdam Oud Zuid, kunnen wij het boekje  “Roofbouw op Oud-Zuid” van Rudolf Dekker van harte aanbevelen. Het is dit jaar uitgegeven bij Panchaud in Amsterdam. De ondertitel luidt: “Bouwpraktijken en Gemeentebeleid in Amsterdam”. Juist daarover doet Rudolf Dekker een boekje open!

Sonja Hauet, de secretaris van de afdeling Amsterdam West, gaat alle aanbevelingen die deze avond zijn gedaan, meenemen bij het opstellen van de vragen voor het ledenpanel. De afdeling telt 440 leden en die krijgen allemaal een vragenlijst toegestuurd. Ook bewoners kunnen mee doen.

Margreet Elings

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>