De Rode Bode is terug

Oudere leden en belangstellenden zullen er nog wel eens aan terugdenken, aan het afdelingsblad, zoals dat vele jaren heeft dienstgedaan. Naast de gebruikelijke praktische informatie was er veel in te lezen, even zoveel om over na te denken en het gaf genoeg aanleiding om in actie te komen. Die afdelingsbladen hebben het op snelheid van informatievoorziening moeten afleggen tegen websites, vluchtige sociale media en digitale nieuwsbrieven. Maar, daarmee verdween ook het uitlichten van achtergronden, de diepgravende artikelen en in alle rust afgenomen interviews.

De Rode Bode van PvdA afdeling Enschede was zo’n frequent verschijnend, alom gewaardeerd afdelingsblad, veel gelezen binnen en buiten de PvdA, vaak ook de toon zettend in actuele zaken. In 2014 hield de Rode Bode op te bestaan, maar zie, de PvdA afdeling Enschede heeft de Rode Bode weer tot leven gewekt. In oktober 2021 verscheen het eerste nieuwe nummer. Vernieuwd, maar gelukkig weer een blad om eens goed voor te gaan zitten en met plezier te lezen. Wij hebben er in ieder geval de tijd voor genomen en met extra belangstelling het artikel van secretaris Geert Vissers over ‘Het Enschede Akkoord’ tot ons genomen. Ofwel, “hoe een belangrijk experiment slachtoffer werd van gebrekkig onderzoek”.

(de Rode Bode is op de website van PvdA Enschede te vinden).

Laat een antwoord achter