Niets gezegd, zegt ook veel

Bij het Rode Nest komen de uitkomsten binnen van een online PvdA-panel; die uitkomsten worden geanalyseerd en in een rapportage verwerkt. Het Rode Nest doet dit al een aantal jaren en gaandeweg hebben wij een aardig beeld gekregen van wat er zoal aan de orde is bij afdelingen en gewesten.

Bij de uitvoering van de analyse lijkt de beantwoording van een eenvoudige vraag soms overduidelijk, maar let op de witte vlek! Zo zijn er in de achterliggende maanden PvdA-panels gehouden over het verkiezingsprogramma GR-2022. Daarbij is vaak van de gelegenheid gebruik gemaakt om terug te blikken op de voorafgaande periode. Hoe deed de fractie het, wat is het oordeel over het gemeentebestuur en hoe heeft de wethouder zich gemanifesteerd? Dan komt het voor, dat 62% van de respondenten de fractie als goed tot zeer goed beoordeelt. Dat is voor de fractie een aardige opsteker, toch? Tot wij wat verder kijken, want als tegenover die 62% maar liefst 28% van de respondenten zegt geen oordeel over de fractie te kunnen geven, dan valt er voor de komende vier jaar wel wat te verbeteren in de communicatie.

Laat een antwoord achter