Een andere QR-code

Veel afdelingen laten zich bij het opstellen van een verkiezingsprogramma niet alleen informeren door de leden van de afdeling, maar halen ook informatie ‘van buiten’ op. Zo ook de PvdA Haarlem, waar dat onder andere door middel van buurtgesprekken en expertsessies vorm is gegeven. Ook een enquête leverde veel bruikbaar materiaal op. Met een QR-code op flyers kon een online vragenlijst worden geopend: 370 Haarlemmers hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt om een bijdrage te leveren voor het verkiezingsprogramma. Het Rode Nest heeft dit voor PvdA Haarlem mogelijk gemaakt.

Laat een antwoord achter