Deelname aan ledenpanels in Coronatijd is flink toegenomen

Nogmaals: ledendemocratie in Coronatijden

 Het blijven bizarre tijden met het Coronavirus, ook voor de PvdA! Wij hebben hieraan in de vorige nieuwsbrief ook aandacht besteed. We doen dat nu opnieuw om nog een keer een belangrijke en nuttige oplossing onder de aandacht te brengen.

Ledenpanel is bij uitstek het instrument voor het horen van de leden

Als gevolg van de maatregelen ter verdere verspreiding van het Coronavirus waren in de afgelopen tijd geen fysieke ledenbijeenkomsten mogelijk. En het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren, ondanks de versoepelingen. Besturen van gewesten en afdelingen moeten nu op andere manieren hun contacten met de leden onderhouden. Veel besturen hebben een online ledenbijeenkomst georganiseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die het Partijbestuur en partijbureau de afgelopen tijd hebben gerealiseerd: met het programma Samen Online was het via Mijn PvdA mogelijk met de afdeling een online bijeenkomst te organiseren. Ik heb zelf aan twee van zulke bijeenkomsten deelgenomen. Door technische problemen verliep dat helaas niet optimaal. De geboden technische oplossing vergt veel qua bandbreedte en andere technische specificaties. Als die niet helemaal goed zijn ingesteld dan krijg je problemen, zoals dat het geluid en/of het beeld wegvalt. En dat vergemakkelijkt het volgen van de bijeenkomst of deelnemen aan de discussie bepaald niet!

Na de eerste bijeenkomsten heeft het partijbureau wel verbeteringen doorgevoerd, maar als, zoals ten tijde van de laatste keer dat ik deelnam, veel afdelingen tegelijkertijd Samen Online gebruiken, dan ontstaan dezelfde problemen weer.

Andere afdelingen maakten gebruik van Google Meet, Zoom of Jitsi. Ook dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Een ander punt is dat deze vorm van vergaderen veel vergt van zowel voorzitter als deelnemers. Dat je niet iedereen kunt zien wordt als hinderlijk ervaren. Maar je ziet wel dat het de effectiviteit van de bijeenkomsten vergroot: de agenda wordt vlot afgewerkt en het wordt als doelmatig ervaren, vooral bij bestuursvergaderingen. Bij een grotere groep merk je dat online discussie voeren niet eenvoudig is en anders verloopt, daarvoor is het ook minder geschikt.

Ledenpanel oplossing voor online vergaderproblemen

Voor het probleem van het ontbreken van een goede discussie en het moeilijk verkrijgen van de mening van de deelnemers is echter een goede oplossing voor handen. Dat herhalen we hierbij nogmaals.

Vanuit het Rode Nest willen we vooral wijzen op het krachtige instrument van het ledenpanel, om de meningen van leden ter vernemen. Dit is bij uitstek hèt moment om een ledenpanel te lanceren. Waarover je de meningen van de leden wilt weten is natuurlijk afhankelijk van de lokale situatie. Dat kan gaan over hoe leden betrokken willen worden bij wat zich in de afdeling of het gewest afspeelt, wat nieuwe leden graag willen of de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Vanuit het Rode Nest zien we nu een belangrijke ontwikkeling: de ledenpanels die de afgelopen maanden zijn gehouden, laten een sterk toegenomen deelname van de leden zien. Nu de leden gedwongen thuis zijn hebben ze ook meer tijd hiervoor. Voor het Corona tijdperk was de deelname als regel tussen de 20 en 25 % van de uitgenodigde leden, maar de laatste weken is dat sterk gestegen naar 35 tot bijna 50%! Dat is beslist uniek te noemen. Zoveel leden krijg je op een fysieke bijeenkomst niet bij elkaar…

Nu is dus bij uitstek het moment voor een ledenpanel. En met de uitkomsten van het ledenpanel kan het bestuur verder aan de slag.  Daarmee kan de fysieke bijeenkomst daarover worden  voorbereid voor het moment dat dat weer kan en mag. Wij roepen besturen van gewesten en afdelingen op om van deze mogelijkheid gebruikte maken. Het Rode Nest wil jullie daarbij helpen.

Hans Aertsen

0 gedachten over “Deelname aan ledenpanels in Coronatijd is flink toegenomen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>