Rode Nest zoekt belangstellenden en deskundigen om mee te denken over de toekomst

Oude en Nieuwe wegen voor de Jaap Burger Stichting

Het Rode Nest is met de ledenpanels door de eerste betrekkelijk kleinschalige testen heen. Wij bereiken afdelingen en gewesten en zelfs de leden in het hele land. De ledenpanels staan op het punt om op grotere schaal te worden gehouden.

Openheid en ontmoeting kenmerken volgende fase van de partij

Schaalsprong van het Rode Nest bereikt volgende fase

 De PvdA is een eigentijdse (kennis) organisatie waarvan je verwacht dat het partijleven zich kenmerkt door intensieve communicatie. Dat is vrij, in alle openheid, uitwisselen van ideeën en opinies over wat ook maar van belang lijkt. Uiteindelijk leidt al die communicatie tot besluiten waarin de gezamenlijkheid van de leden tot uitdrukking komt.

Recente uitspraken van het partijbestuur duiden op een koerswijziging richting ontmoeting en meer openheid. De tijd zal leren hoe de ledendemocratie van onderop in de nieuwe openheid past en of het partijleven inderdaad steeds meer ledenpanels gaat gebruiken bij de meningsvorming binnen de partij.

 

Vormgeving van de PvdA als volkspartij

“De Nederlandse sociaaldemocratie heeft een vernieuwde PvdA als volkspartij nodig”. Dat is een uitspraak vol ambitie, maar je moet ergens van uitgaan om verder te komen. Dat is nodig, ook al gaat het lang duren voordat het zover is.

Daarom beginnen het Rode Nest en de Jaap Burger Stichting bij het begin, door te kijken wat de organisatie van de PvdA nu is: Een “Big Tent”, een politiek dak boven je hoofd met een grote verscheidenheid aan drijfveren en opvattingen die in openheid elkaar ontmoeten.

Kijkend naar de PvdA valt vanzelf op wat niet zo goed gaat, wat beter kan en wat anders zou moeten. Hier ligt een taak voor de Jaap Burger Stichting om zich met de vraag bezig te houden of de PvdA een goed lopende democratische vereniging is.

 

Jaap Burger stichting (JBS)

 Jaap Burger is een begrip in sociaaldemocratisch Nederland. Althans voor ouderen en historici gaat dit op, want Jaap Burger’s tijd lag tussen Drees en Den Uyl in. En daarmee val je inmiddels buiten de Nederlandse Canon.

De Jaap Burger Stichting heeft furore gemaakt met het organiseren van scholingen, cursussen en debatten in het hele land en droeg daarmee stevig bij aan het partijleven. Daar willen wij aan toevoegen:

stimuleren van het gesprek binnen de PvdA over de vraag of het allemaal nog wel lekker loopt en of de bestuursstijl die wij ons eigen hebben gemaakt nog steeds passend is voor een open en effectieve politieke vereniging.

De Jaap Burger Stichting (JBS) wil zich vooral richten op afdelings- en gewestelijke bestuurders

 

Dubbelslag: Ledenpanel en Ontmoeting

 Bij de ledenpanels staat voorop dat een gewestelijk- of afdelingsbestuur reageert op de uitslag van het ledenpanel. Geven leden een mening of opvatting, dan moet een bestuur vanzelfsprekend daarop reageren door aan te geven wat het daarmee gaat doen.

Dit is de dubbelslag: ledenpanel en ontmoeting met een bestuur. Deze dubbelslag zit al bij vele besturen tussen de oren, maar bij vele nog niet.

Bijvoorbeeld: Wanneer leden aangeven dat zij niet in een afdeling actief willen worden, omdat hun mail niet wordt beantwoord, is het niet vreemd dat zij aangeven niet mee te willen doen aan een gelijktijdig gehouden ledenpanel.

Het staat haaks op wat inmiddels gebruikelijk is: Een bestuur beantwoordt een mail  in een dag. Een willekeurig praktijkvoorbeeld dat aangeeft dat er nog een lange lijst van verbeter- en veranderpunten ligt.

De JBS wil aandacht besteden aan deze vanzelfsprekende verbeterpunten met als inzet: PvdA-besturen zijn responsief op vragen en belangstelling van leden.

Voordat het JBS-bestuur in gesprek gaat met PvdA-bestuurders en leden vragen wij aan belangstellenden en deskundigen om met ons mee te denken over “Werkt de PvdA nog goed of kan of moet het anders?”

 Geert Eggink

redactie@rodenest.nl

 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>