Deelnemers werkconferentie over ledendemocratie niet alleen enthousiast over onderwerp ook over presentatie

Het Rode NestDe organisatoren van de werkconferentie, die op 29 september in het Comeniuslyceum in Amsterdam werd gehouden, kunnen met voldoening terugkijken op een zeer geslaagde dag. De deelnemers waren zonder uitzondering enthousiast over zowel het onderwerp, als de presentatie. Hans Aertsen, de geestelijk vader van het ledenpanel, wist duidelijk te maken wat dit door hem ontwikkelde instrument, om de ledendemocratie van onderop vorm te geven, nodig heeft om een succes te worden. Door het houden van ledenpanels worden teleurgestelde leden in afdelingen en gewesten weer bij de partij betrokken. Hoezeer hij geslaagd is  in het overbrengen van deze boodschap leest u hieronder in een aantal bijdragen van deelnemers aan deze werkconferentie.

Terugkoppeling van de antwoorden aan de deelnemers is belangrijker dan een goede vraag

Afgevaardigden van de afdelingen van Nissewaard tot Nijmegen en van Schagen tot Den Haag zijn bijzonder geïnspireerd geraakt door het Rode Nest.

Doel: ledendemocratie van onderop versterken met behulp van het Ledenpanel. Binnen het gewest Noord-Holland is hiermee al aardig wat ervaring opgedaan en wel in Zaanstad, rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 2017 en binnenkort ook ter voorbereiding van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 2019.

Het Ledenpanel is een digitaal instrument voor het bevragen aan leden en niet-leden via vragenlijsten om zodoende te achterhalen hoe er over een bepaald onderwerp wordt gedacht.  Opdrachtgeverschap en een goede terugkoppeling naar de deelnemers is van groot belang. Beter een slechte vraag en een vriendelijk bedankje dan een goede vraag zonder vervolg.

Over vragen gesproken… Een sleep/volgordevraag, een mooie 5-puntsschaal, multiple choice of verdeelvraag, het kan allemaal. En nog mooier: het levert geweldige input op voor elk onderwerp. Als we de vragen maar stellen en de antwoorden en vervolgstappen terugkoppelen!

Nog even geoefend met een vraag uit Landsmeer over het verdeelvraagstuk van sociale huurwoningen. Een mooi PvdA-onderwerp dat zo uitgerold kan worden over alle geïnteresseerde afdelingen. Dat geldt overigens ook voor een vraag die in de wandelgangen werd besproken: hoe gaan we de energietransitie op een eerlijke manier betalen? Wordt vervolgd!

Marjan Leijen, enthousiaste ledenpanel-gebruiker,
Fractievoorzitter afdeling Schagen en fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier


Bij het Ledenpanel gaat het niet om de vragen, maar om wat je er daarna mee doet

Sinds Rutte II zit de PvdA in zwaar weer en tot nu toe lijkt het er nog niet op dat we al echt uit het dal opklimmen. Door de diverse mailings en Nieuwsbrieven was ik reeds op de hoogte van het werk van het Rode Nest en hun aanpak spreekt me dermate aan dat ik er meer van wilde weten. Uit eigen belangstelling, maar zeker ook om een vuur te ontsteken in mijn eigen afdeling Voorne.  Samen met Wim Vink uit Nissewaard en fractiegenoot Karel Winkels uit Hellevoetsluis hadden wij ons dan ook van harte aangemeld voor dit evenement in Amsterdam.

Ik kende Hans Aertsen al en kende zijn gedrevenheid om onze partij vlot te trekken. Zijn ochtendpresentatie was voor mij dan ook niet verrassend voor wat betreft degelijkheid van de inhoud en het enthousiasme waarmee het werd gebracht. Wel was het voor mij toch een extra bevestiging, in die zin, dat het echt een weg vooruit biedt, met perspectief op echte verbetering door het activeren van een groter deel van onze leden en – in een verder stadium – ook het binden van onze kiezers aan ons gedachtengoed. De ochtend werd goed afgesloten met de duidelijke ondersteuning vanuit het gewest Noord-Holland bij monde van voorzitter Rian van Dam.

De goed geregelde lunch bood veel gelegenheid om over ledendemocratie, onze politieke toekomst en de noodzaak van deze aanpak te praten.

Met “de handen aan het bed van de patiënt” in de vorm van het uiteengaan in drie subgroepen en het uitwerken van een drietal vragenlijsten voor evenzoveel ledenpanels, konden we in de praktijk leren hoe panelvragen opgesteld kunnen worden. Daarbij werd het zeer duidelijk hoe belangrijk het is het doel van elke vraag goed te beoordelen. Ook leerden we de noodzaak van de nuance van de vraagstelling: een ondeugdelijke vragenlijst zal onvoldoende respons genereren en zal die mindere kwaliteit van de respons het resultaat teniet doen. Misschien wel het belangrijkste wat we hebben geleerd was wel de her-her-herbevestiging, dat het niet gaat om de vragen an sich, maar om wat je ermee doet. Je zult de leden of de kiezers alleen aan je binden als het resultaat van het ledenpanel leidt tot herkenbare acties om een en ander te verbeteren.

Ik kwam thuis met hernieuwd elan en heb inmiddels mijn afdelingsbestuur ervan kunnen overtuigen dat onze aanstaande ledenvergadering in het licht zal moeten staan van deze aanpak voor ledendemocratie van onderop. Ik hoop dat het Rode Best ons daarbij zal kunnen helpen.

Rode Nest, bedankt. Met jullie soort mensen maakt onze partij weer een goede kans.

Daan Dankaart,
campagnecoördinator PvdA afdeling Voorne en fractievoorzitter PvdA Hellevoetsluis


Meer democratie en betrokkenheid bij de leden

De afwezigen hebben wat gemist! Want na de werkconferentie van het Rode Nest voelde ik me verrijkt om de leden van ‘mijn afdeling’ meer te betrekken bij wat wij doen en willen gaan doen en zo meer actieve leden te krijgen.

Vanuit het hele land waren de afdelingsbestuurders gekomen, al was de opkomst juist uit de nabijgelegen afdelingen niet overweldigend, om deze inspirerende bijeenkomst over versterking van de ledendemocratie en ledenbetrokkenheid door het inzetten van het instrument ledenpanel op een goed gestructureerde wijze, bij te wonen.

’s Morgens introduceerde Hans Aertsen het belang en de werking van een ledenpanel en leidde hij ons langs de stappen die daarvoor nodig zijn.

Na de lunch gingen wij in groepjes zelf aan de gang met het opstellen van vragen over een belanghebbend onderwerp. Eén groep hield zich bezig met de positie van Schiphol; een andere met de regels voor woningtoewijzing. Doordat ik samen met Louis Genet, een van de organisatoren van het evenement, al conceptvragen had gemaakt over het door mij aangedragen onderwerp: de Bouwwoede van optopping, onderkeldering, het volbouwen van tuinen en zo meer in bepaalde delen van Amsterdam, werden die vragen het uitgangspunt van de bespreking in mijn groepje.

Het netto-effect was dat ik met een direct bruikbare vragenlijst voor een ledenpanel naar huis ging. Bovendien kon ik met Hans afspraken maken over hoe en wanneer deze vragen gekoppeld moeten worden aan het ledenbestand opdat de antwoorden als bruikbare panelinformatie kunnen gaan werken. Mijn zorgen dat ik daarvoor niet genoeg digitaalvaardig ben werden weggenomen want bij aanlevering van de vragen (waarvoor het afdelingsbestuur als opdrachtgever verantwoordelijk is) en het desbetreffende ledenbestand zorgt het Rode Nest (Hans) voor de verzending en verwerking. Waarlijk een vruchtbaar bestede zaterdag!

Voor meer informatie over het nuttig gebruik van dit middel en de onderbouwing daarvan verwijs ik graag naar de leerzame presentatie van Hans die ook op papier staat.

Als er een herkansing komt, raad ik iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor het bevorderen van de betrokkenheid en activering van PvdA-leden aan die kans te grijpen door aan deze werkconferentie deel te nemen.

Sonja Hauet, secretaris PvdA-afdeling Amsterdam-West


Opstellen van vragen voor het ledenpanel: “Je moet van tevoren weten wie je aanspreekt en op welke manier”

Ik ben blij dat ik nog een stukje heb kunnen mee pikken op het Comenius-Lyceum in Amsterdam Nieuw West. Een prachtige locatie, die gaan we onthouden!

Ik had de verwachting om met een aantal Noord-Hollanders om de tafel te gaan over hoe we nog beter gebruik kunnen maken van het Ledenpanel  en van andere “tools” om de democratie van onderop vorm en vooral inhoud te geven.

Maar wat een opkomst! Uit het hele land waren er partijgenoten. Hans Aertsen was (terecht) nog lang niet tevreden met de ontwikkeling van ledendemocratie in de partij, maar we hebben als PvdA-Amsterdam wel weer laten zien dat we de progressiefste afdeling van het land zijn.

De opzet van de dag zat goed in elkaar. Omdat ik al iets van ledenpanels afwist, kon ik zo halverwege de dag invallen, maar aan de gezichten van de andere deelnemers was te zien dat het ook voor hen erg helder was wat er precies kan, wat nodig is en wat een ledenpanel tot een succes maakt. Dat betekent niet dat je na drie ledenpanels achterover kunt leunen. Elke keer kost het weer energie, meerdere ogen, maar ook tijd (ook om het even te laten liggen) om tot de best mogelijke vraagstelling te komen. Dat bleek wel in de (vnl. Noord-Hollandse) groep die aan de slag ging met vragen over Schiphol: wie wil je aanspreken? Op welke manier wil je dat doen? Welke (taal)toon lijkt je het beste? Mensen zijn niet dom, maar ook niet alwetend. Hoe zorg je dat het PvdA-verhaal overkomt? Laat je ook ruimte voor daadwerkelijke, nieuwe meningen en inzichten?

Ik ben er van overtuigd dat de belangrijkste vraag die we ons altijd moeten stellen is: wat willen we van de leden weten en waarom? Daar volgt dan ook uit wat je er vervolgens mee doet. Als we dit kunnen overbrengen op andere afdelingen en daarbij ook nog eens de technische hoogstandjes (die het ledenpanel wat mij betreft echt in zich heeft)  kunnen leveren, dan zijn de leden van het Rode Nest meer dan van waarde voor de partij.

Met de serieuze, maar ook relaxte  en vrolijke sfeer vlogen de laatste twee uur zo om en stonden we na afloop met een biertje in de hand na te praten, zoals het hoort binnen de partij. Klasse en bedankt!

Bas Torenvliet,
Afdeling Amsterdam


Versterken ledendemocratie van onderop is geen overbodige luxe

Op 29 september 2018 waren we met zo´n 30 mensen bij elkaar in het Comeniuslyceum in Amsterdam voor de conferentie Ledendemocratie van Onderop, georganiseerd door het Rode Nest. Tot mijn verbazing bleek het een landelijk gebeuren te zijn … wel leuk natuurlijk. Maar ja, dan hadden er ook wel wat meer deelnemers kunnen zijn (?) Dan komt er weer een breder geluid uit.

Hans Aertsen hield een mooie, heldere inleiding en sprak daarin over het waarom en het hoe van ledenpanels en van de opzet van de dag. Vervolgens kwam het onderwerp “het inzetten van een ledenpanel in gewest of afdeling” aan de orde. Ook dat onderwerp werd door Hans uitgelegd en vervolgens werd voor de lunchpauze nog een aantal aandachtspunten op een rijtje gezet. Voor mij was het heel duidelijk en volgens mij ook voor de andere deelnemers. Het geheel is groter en complexer dan ik in mijn hoofd had, maar het lijkt me een goed instrument om de ledendemocratie mee te versterken. Dat is geen overbodige luxe en zeker de moeite van het gebruiken waard.

Verschillende aanwezigen hadden al wat ervaring met het instrument Ledenpanel opgedaan en sommige deelnemers hadden ’s middags andere verplichtingen. Zodoende waren we na de lunch met drie werkgroepen van zes à zeven mensen voor de praktijkoefeningen. In deze praktijkoefening kregen we vragen voorgelegd, over een van tevoren bepaald thema, die beoordeeld moesten worden: zijn ze goed geformuleerd, gerangschikt en voldoende toegelicht?

Ik zat in de groep bij Sonja Hauet met als thema: de overlast voor de buurt van bouwwerkzaamheden aan woningen. Het schijnt dat, sinds het van tevoren aanvragen van een vergunning voor dergelijke verbouwingen is afgeschaft, werkzaamheden als uitbouw en onderbouw van panden de laatste jaren fors zijn toegenomen. Dit blijkt vooral in Oud-West en Oud-Zuid de laatste tijd flink uit de hand te lopen en zijn hele straten door bouwverkeer soms voor een langere periode niet meer  bereikbaar.

Onder leiding van Sonja hebben we een goede vragenlijst kunnen opstellen voor het ledenpanel over bouwoverlast. Sonja gaat deze vragen ook daadwerkelijk gebruiken in haar afdeling, Amsterdam West.

De andere twee groepen hadden als thema: Groei en overlast van Schiphol en Toewijzing van nieuw gebouwde woningen.

Na afloop van deze praktijksessies hebben we nog gezamenlijk besproken hoe het in de drie werkgroepen was gegaan. Ik had er een goed gevoel over, maar ik begrijp nu ook dat het nog een hele onderneming is om zo’n ledenpanel voor je afdeling op te zetten. Het Rode Nest is hierbij wel faciliterend.

Op de afsluitende borrel is nog nagepraat en daarna gingen we voldaan naar huis…

Ans Hekerman,
Afdeling Amsterdam Zuid


Ledendemocratie in de PvdA, impressie van een werkconferentie

Op 29 september organiseerde het Rode Nest een werkconferentie over ledenpanels. Sunita, Maarten en Harke woonden deze werkconferentie bij. In dit stukje een korte impressie.

Het Rode Nest is een losse groep PvdA-leden uit heel Nederland, die zich ten doel hebben gesteld om de ledendemocratie in de PvdA van onderop te stimuleren. Daarbij ondersteunen zij vooral initiatieven van afdelingen. Meer informatie vind je op www.hetrodenest.nl waar je je ook op hun nieuwsbrief kunt abonneren.

De werkconferentie op 29 september  was vooral bedoeld om afdelingen te informeren over het instrument “ledenpanels” dat door Het Rode Nest is ontwikkeld en om daarmee te oefenen, vandaar de titel werkconferentie. Het leek ons van belang om daar kennis van te nemen, omdat wij op zoek zijn naar mogelijkheden om meer leden (en zo mogelijk ook niet-leden) te betrekken bij de Rijswijkse politiek en bij de ontwikkeling van onze standpunten daarin.

Het instrument ledenpanel  is ontwikkeld vanuit de gedachte dat veel mensen best bereid zijn tijd en energie te steken in het meedenken over actuele vraagstukken, zeker als die voor hen van direct belang zijn. Maar zij zijn vaak niet bereid om daarvoor lid te worden van een politieke partij, bijeenkomsten te bezoeken etc. Ook in Rijswijk zien we dat de vergaderingen worden bezocht door een vrij klein groepje betrokken leden; het zijn vaak dezelfde mensen. Het overgrote deel van de leden zien we bijna nooit.

Hoe werkt nu zo’n ledenpanel? Het begint er (meestal) mee dat het afdelingsbestuur een onderwerp benoemt waarvan ze willen weten hoe de leden daarover denken, zodat daarmee rekening gehouden kan worden in de standpuntbepaling. Zo’n onderwerp moet zo scherp mogelijk worden omschreven. Vervolgens moeten er vragen worden geformuleerd om de meningen van de leden te peilen. Dat leidt tot een vragenlijst die onder de leden wordt uitgezet. De antwoorden daarop worden gebruikt bij de standpuntbepaling over dat onderwerp door bestuur/fractie.

Dat klinkt allemaal natuurlijk overzichtelijk, maar in de praktijk blijkt het nog tamelijk ingewikkeld te zijn om de juiste vragen te formuleren en om het hele proces door te voeren. De antwoorden moeten worden geanalyseerd, inzenders moeten een bedankje krijgen en horen wat er met hun inbreng is gedaan etc. Daarbij kan Het Rode Nest behulpzaam zijn. De vragen worden eerst in een testomgeving uitgezet, het systeem stuurt automatisch bedankjes voor inbreng etc. Maar: er zit natuurlijk best een hoop werk in.

Zo’n enquête kan ook op papier worden ingevuld. Dan moet alleen later iemand het invoeren.

Op 29 september hebben we eerst uitleg gekregen over het systeem en de achtergronden. Daarna zijn we in groepjes aan de slag gegaan om aan de hand van concrete onderwerpen vragen te formuleren. Die onderwerpen hadden betrekking op Schiphol (de geluidsproblematiek), (ver)bouwoverlast in bepaalde Amsterdamse wijken (in relatie tot Air B&B) en de woningverdelingsproblematiek in Landsmeer. Het was heel nuttig om eens te ervaren hoe lastig het is goede vragen te formuleren en in de juiste volgorde.

Wij hebben dit als een zeer nuttige dag ervaren, niet in het minst door het enthousiasme waarmee het Rode Nest dit presenteerde. Het bestuur zal samen met de fractie zeker nadenken over mogelijke toepassingen in Rijswijk.

Sunita, Maarten en Harke,
Afdeling Rijswijk

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>