Ledenpanels leiden tot werkelijke ledendemocratie van onderop

In elk nummer van de nieuwsbrief maakten we melding van de wijze waarop het bestuur van de PvdA Noord-Holland de ledendemocratie lokaal inzette om leden volop bij alle activiteiten te betrekken. Als gevolg daarvan kan nu al geconstateerd worden dat de leden van het gewest Noord-Holland in grotere mate participeren dan in andere gewesten.

PvdA Noord-Holland stimuleert de Ledendemocratie van onderop

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de PvdA dat de ledendemocratie en het ledenpanel zo gericht zijn ingezet voor de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s.  Eerst een ledenpanel over de prioriteiten van de programma’s en daarna het ledenpanel waarop de leden hun mening, commentaar, opmerkingen, aanvullingen op het concept verkiezingsprogramma konden geven. Die vormden weer de uitgangspunten voor de verdere discussie tijdens de bijeenkomsten. Zoveel leden hebben nog nooit wat gezegd over het concept programma en daar aan meegewerkt. Voorheen waren dat er maximaal 80 tot 100.

In de ledenpanels van afgelopen september/oktober konden de leden per paragraaf hun opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen kwijt over de concept tekst van de verkiezingsprogramma’s. Niet alleen die voor de Provinciale Staten, maar ook die voor de waterschappen. De leden hebben enthousiast gereageerd op deze manier van het uitoefenen  van invloed. De verwerking van de uitkomsten was mede door de hoge respons een flinke klus. Op basis daarvan konden op de gewestelijke vergadering gerichte discussies worden gevoerd over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s.

Die hoge respons komt mede tot stand doordat deze ledenpanels een onderdeel vormen van een groter geheel van het inzetten van ledenpanels, om op die manier de meningen van de leden te vernemen. Zij merken dat er wat met hun opmerkingen wordt gedaan en dat het nut heeft om hieraan mee te doen. Dit leidt tot versterking van het gewest en de partij.

Ook in het vervolgtraject gaat het gewestelijk bestuur de ledendemocratie weer lokaal inzetten. Daar een volgende keer meer over.

Het gewest Noord-Holland is hèt gewest dat werk maakt van de lokale ledendemocratie, daarin een voortrekkersrol vervult en een lichtend voorbeeld is voor andere gewesten en afdelingen binnen de PvdA!

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>