Gewest Noord-Holland lanceert actie “Samen Sterker” voor de gemeenteraadsverkiezingen

Op zaterdag 13 november presenteerde het gewest Noord-Holland de actie Samen Sterker in het Comenius Lyceum in Amsterdam. De bedoeling is dat PvdA-afdelingen binnen de regio elkaar gaan versterken, evenals de gemeenteraadfracties en de fractie in Provinciale Staten. Het Actieteam, onder leiding van gewestelijk bestuurder Bert Breij, is al een jaar bezig te onderzoeken wat ze voor de afdelingen kunnen betekenen en dan vooral ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

PvdA Actieteam helpt afdelingen met de praktische zaken van de verkiezingscampagne

Middagvoorzitter Bert Breij: “Wij willen als gewest meewerken aan de interne versterking tussen afdelingen, Provinciale Staten en het gewest en elkaar steunen met producten en diensten die worden aangeboden op sociale media en streamingsdiensten”.

Hans Aertsen, voorzitter van het Rode Nest en lid van het Actieteam, vertelt dat uit de drie panels, die het gewest in het voorjaar met begeleiding van het Rode Nest heeft gehouden, is gebleken dat de afdelingen behoefte hebben aan ondersteuning, onder meer met het verloop van het ledenbestand. Het behoud van de leden is cruciaal voor de afdelingen. Daarom is het van belang dat daaraan, naast ledenwerving, aandacht wordt besteed.

 

Maken van Filmpjes

Sam Meerhoff, bestuurslid van  de afdeling Zuid-Kennemerland, vertelt over een initiatief in deze afdeling. Daar is met behulp van het PvdA-Actieteam een pilot opgezet om het gebruik van sociale media te bevorderen, waarmee met name jonge leden kunnen worden bereikt. Samen met de afdeling Zuid-Kennemerland biedt het gewest  een basistraining sociale media aan, waarin je kunt leren een Facebook- of instagrampagina op te zetten. Verder is een filmpje opgenomen over hoe je trainingsmateriaal kunt maken. Afdelingen kunnen van dat filmpje gebruik maken, het staat op de website.

Ook is er een filmpje over het gebruik van streamingsdiensten, gemaakt door Simon Deurloo en Rutger-Jan Bredewold. Dit is beschikbaar via de PvdApp, waarop je ook drukwerk kunt bestellen door op de knop “drukwerk” te klikken, waaronder flyers naar eigen ontwerp. Op de PvdApp kun je vanaf januari 2022 inloggen met mijnpvda account om drukwerk te bestellen. Dit wordt de drukwerksite van PvdA Nederland en daarmee is het principe van one-size-fits-all losgelaten.

Simon Deurloo vertelt dat je bij het maken van filmpjes flink moet oppassen dat de inhoud scherp is, anders sta je binnen de kortste keren op een site met lachfilmpjes en dat is niet de bedoeling. Hij vertelt verder hoe je met twee telefoons kunt werken om filmpjes op te nemen, waarbij je de ene telefoon als spiekbriefje kunt gebruiken om zo door te kunnen praten. “Dat stelt je bijvoorbeeld in staat cijfers te noemen, die je van de tweede telefoon kunt oplezen. Dat staat veel professioneler”.

Iemand in de zaal vraagt wat je moet doen als je net een bedrijfje hebt ingehuurd om zo’n filmpje te maken voor Euro 1400? Kun je dat dan afzeggen? Rutger-Jan Bredewold zegt, dat als het resultaat goed is en het bedrijf je verder helpt, het geen probleem is. Alleen als de diensten tegenvallen, kun je de samenwerking beter opzeggen.

Hans Aertsen stelt dat het erom gaat met leden in gesprek te komen en vertelt dat het Rode Nest ledenpanels organiseert als startpunt voor de discussie. De uitslag van zo’n panel wordt goed bekeken en mondt uit in discussiepunten, waarmee het debat onder de leden aangegaan kan worden. Hij vertelt dat er op deze manier meer leden aan het debat deelnemen dan op een gewone ledenvergadering. Het Rode Nest helpt met afstemming en begeleidt het hele proces voor de afdeling.

Hans Aertsen zegt dat er van de diensten van het Rode Nest alleen gebruik kan worden gemaakt op initiatief van het bestuur van een afdeling of gewest. Als je bijvoorbeeld een kiezerspanel houdt, dan wil je weten wat kiezers bindt, zowel de PvdA kiezers als de niet-PvdA kiezers. Dat kan via het discussieplatform.

 

PvdA-academie Noord-Holland

Eelco Taams, lid van het bestuur van het gewest Noord- Holland en Simon Deurloo coördineren samen de Jan Schaper leergang en hebben daar al veel positieve reacties op gehad. Op 15 januari is er een landelijke trainingsdag Integriteit Regionale Samenwerking. Op die dag staat ook een groot simulatiespel op het programma. Daarvoor zoekt Eelco nog begeleiders. Je kunt je daarvoor aanmelden bij: ejtaams@gmail.com.  Gedacht wordt aan (recente) gemeenteraadsleden, wethouders en statenleden als begeleiders. Ook aftredende raadsleden zijn welkom. Simon Deurloo stelt dat er goede sprekers zullen worden aangezocht zodat er tegemoet wordt gekomen aan de behoefte tot diepgang. Hij denkt daarbij aan Geertje Hulzebos, over kansengelijkheid in het onderwijs, Sofie Kuilman en Paul Tang over eerlijke internationale belastingen.

Dick Kalkman, lid van het Rode Nest, legt uit hoe een discussieplatform werkt. Er zijn drie mogelijkheden om te discussiëren: via de e-mail,  via e-mail op een forum en via een plein voor discussie zonder regels of beveiliging. Bij deze laatste mogelijkheid is de cultuur erg belangrijk, want je wilt meedoen met het debat in je eigen partij. Daarom moet je de discussie soms een beetje afschermen voor internettrollen. In het rapport over Ledendemocratie staat dit beschreven.

André Broekmans, afdelingsvoorzitter van Haarlem vertelt dat hun afdeling bij het ledenpanel met een aantal open vragen zat. Ze besloten een flyer te maken over belangrijke onderwerpen  zoals wonen en duurzaamheid. Aan dit panel namen ruim 370 kiezers deel waarvan 60% meermaals op de PvdA had gestemd maar geen lid was. De verschillen tussen de antwoorden van leden en niet-leden (stemmers)  is bekeken en daaruit bleek dat de antwoorden van de PvdA-stemmers explicieter waren dan van de PvdA-leden. Ook bleek dat een aantal punten heel belangrijk was voor het verkiezingsprogramma, bijvoorbeeld, moeten we meer bouwen en waar, in de stad of er buiten in het groen; en zijn we voor windmolens of zonnepanelen.

Er hebben drie tot vier keer zoveel mensen meegedaan aan dit panel dan er doorgaans op een afdelingsvergadering komen, namelijk 36% van 372. Het onderwerp nieuwe democratie als vervolg op dit panel wordt als een goed onderwerp gezien.

 

Webinar

Wim van Noort van het gewest Noord-Holland heeft voor de afdeling Zaanstad een stramien voor de vragenlijst ontwikkeld via mail en sociale media, waarbij de respons 36% bedroeg. Gevraagd wordt: hoe hebben de PvdA-wethouders en de PvdA-fractie in de raad het gedaan en aan welke onderwerpen in het verkiezingsprogramma moet extra geld worden besteed, wonen of armoedebestrijding? Dit leidde tot een professionele presentatie van de verwerkte gegevens, waarbij visueel aangegeven kon worden hoe de geënquêteerden erover denken.

Gert Jan Leerink, fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten, vond het fantastisch om alle middelen voor de verkiezingen te inventariseren. De fractie heeft een Webinar georganiseerd over energiearmoede en dat was een groot succes, ook omdat er mensen aan het woord kwamen die daar anders niet zo gemakkelijk de gelegenheid voor kregen. De uitkomst hiervan is in Glasgow gepresenteerd door een lid van de Provinciale Staten fractie die daar toch al was. Hij is blij met de mogelijkheden om elkaar digitaal te treffen.

Hans Aertsen  onderstreept dit nogmaals door te stellen dat we met elkaar de strijd kunnen aangaan om het negatieve beeld van digitale communicatie om te zetten in een positief beeld. “Dat is ook gebleken uit wat we hebben bereikt met drie ledenpanels in het voorjaar van 2020”. Het middel Ledenpanel is nog steeds in ontwikkeling. We hebben veel geleerd van alle panels die de afgelopen vier jaar zijn gehouden en verwachten dat dat proces doorgaat.

Margreet Elings

 

Hieronder een overzicht van wat er via de website in de “Verenigingswinkel” wordt aangeboden.

De Verenigingswinkel “Samen Sterker” van  het Gewest PvdA Noord-Holland

Hulp voor afdelingen bij de campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

  • Social Media campagne
  1. Hoe werkt een social media campagne precies? Hoe maak ik goede content en zorg ik ervoor dat het juiste bericht bij de juiste doelgroep aankomt? In samenwerking met de afdeling Zuid-Kennemerland bieden wij afdelingen een basistraining sociale media aan. Daarin leer je de juiste strategie en het juiste tijdspad, wat je wel en niet moet delen en hoe dit bij potentiële PvdA-kiezers terecht moet komen. Maar je leert ook hoe je een Facebook- of Instagrampagina opzet.
  2. Digitaal campagne voeren levert zetels op. Daarvoor is er voor afdelingen onvoldoende ondersteuning. Wij helpen met het voeren van een digitale campagne en het updaten van de website. Zijn de afdeling en de lokale politici al actief op social media? Kan de afdeling adverteren via de Facebookpagina. Hoe werkt TikTok of Snapchat? Met al deze zaken kunnen wij helpen.

 

  • Filmpjes en streaminsdiensten
  1. Een goed campagnefilmpje blijft soms jaren in je hoofd hangen, maar een slecht filmpje ook. Wij kunnen je helpen dit goed aan te pakken. De afgelopen maanden hebben wij een filmploeg samengesteld om afdelingen te helpen met het schrijven van goede teksten en het filmen en monteren van een professioneel spotje. Ook bieden we een cursus aan voor afdelingen die dit willen leren.
  2. Hoe kun je een interessant lokaal debat bij zoveel mogelijk leden en kiezers brengen? Wij bieden aan om zo’n debat live bij de mensen thuis op de computer te brengen. Zo brengen wij de standpunten van lokale politici ook in tijden van corona dichter bij de leden en kiezers.

 

  • Drukwerk
  1. Naast een digitale campagne en filmpjes is er ook gewoon ouderwets drukwerk nodig om de kiezers te bereiken. We kunnen de afdelingen flyers leveren en posters, banners en persoonlijke brieven in huisstijl. Ook kunnen we ervoor zorgen dat kleine afdelingen niet vastzitten aan grote hoeveelheden, dus maatwerk leveren voor alle afdelingen.

 

  • Vragenlijsten en onderzoekspanels
  1. Kiezers voelen zich het meest aangesproken door politici waarin ze zich kunnen herkennen. Dat geldt ook voor onderwerpen. Samen met het Rode Nest en de afdeling Amsterdam bieden we de afdelingen vragenlijsten en onderzoekspanels aan waarmee je erachter kunt koen welke onderwerpen er lokaal leven. Dat kan zelfs op wijkniveau verschillen. Met de uitkomsten ervan kun je de lokale kiezers oplossingen bieden voor lokale problemen. Stuur ons een mailtje en we laten weten wat we kunnen doen.

 

Contact:

Algemene vragen over  diensten en drukwerk: Sidney Visser – sidney_visser@hotmail.com

Social Media Training: Bart Dusseljee – dusseljee.b@gmail.com

Filmploeg: Rutger-Jan Bredewold – rutgerjanbredewold@gmail.com

Streamingsdiensten en vragenlijsten: Simon Deurloo – skdeurloo@dds.nl

Onderzoek en ledenpanel: Hans Aertsen – www.rodenest.nl/contact/