Gewest Gelderland en afdeling Nijmegen zijn geïnteresseerd in ledendemocratie van onderop

Het Rode NestOp uitnodiging van het Actiecentrum Achterhoek Het Rode Kafé, heeft een afvaardiging van de landelijke club het Rode Nest tekst en uitleg gegeven over het gebruik van het digitale instrument het Ledenpanel.

Na een korte inleiding over de verschillende pogingen die in het verleden zijn gedaan om de ledendemocratie van de grond te krijgen, kan geconstateerd worden dat er te weinig activiteiten zijn ontplooid. Een goede ledendemocratie verhoogt de betrokkenheid van de leden, vermindert weerstand en geeft invloed van de leden op het beleid. Bovendien weten volksvertegenwoordigers zich gesteund door hun achterban als over een bepaald onderwerp een ledenpanel is gehouden.

Het Rode Nest staat voor het organiseren van debatten maar vooral voor interactie tussen leden, bestuur en fractie op alle niveaus. Om dit te realiseren biedt het Rode Nest  het Ledenpanel aan.
Het Ledenpanel is een enquête onder leden waarmee tot dusver 35 PvdA-afdelingen werken. Een belangrijke vraag hierbij is of we met dit middel beter de jongeren kunnen bereiken? De JS vervult een belangrijke rol om jongeren te werven. Samenwerking van het Rode Nest en de JS is niet optimaal, ondanks de uitnodigende houding van Rode Nest. Geconstateerd kan worden dat er wel sprake is van een flink generatieverschil.

Tools van het partijbureau tot nu toe zijn: pvdastemt.nl, ledenkamer, stemlokaal, de laatste twee uitsluitend voorafgaand aan congressen. Mijnpvda.nl werkt niet goed. Tweerichting verkeer bestaat niet.
Tegelijkertijd gebeuren er ook goede dingen. Bijvoorbeeld de initiatieven van kamerlid Gijs van Dijk over Armoede – zie Armoedeconferentie in Arnhem begin september – die wel voor tweerichting verkeer zorgen.

Waarom een ledenpanel?

Een ieder kan zijn of haar mening geven over een onderwerp; het is de bedoeling dat met de antwoorden op de vragen die worden gesteld ook wat wordt gedaan.
Vooraf moet duidelijk zijn wat de vragenstellers willen, hoe zij dat willen uitvoeren en aan wie er wordt terug gekoppeld? Wat gebeurt er met de uitkomsten? Het is aan te bevelen om over de uitkomsten van dit proces ook een fysieke ledenbijeenkomst te organiseren, waarbij het goed is voor ogen te houden dat het leden motiveert als ze weten dat er wat met hun inbreng gebeurt.
In Noord-Holland is via een ledenpanel het verkiezingsprogramma  PS 2019 aan de 9.000 leden voorgelegd. Het leverde een enorme respons op: 1000  van de 9000 leden deden mee. Het was wel veel werk om die inbreng te verwerken, maar het heeft het aantal actieve leden sterk verhoogd.

Ook verdient het aanbeveling in de voorbereidingsfase een testgroep in te stellen om de vragen te testen. Want, wat zijn goede vragen? Ze moeten eenduidig zijn, geen gesloten vragen. En je moet een draaiboek/stappenplan opstellen.

Het Ledenpanel is een Online tool, na een week wordt aan alle deelnemers die nog niet hebben gereageerd een herinnering gestuurd, daarna een bedankmail en tenslotte de uitkomst.
Zorg voor een goede inleiding (toelichting) van de vragen. Een voorbeeld om de vragenlijst te beginnen: Waarom bent u lid geworden, wat verwacht u van het bestuur? Wanneer bent u bereid naar een PvdA-bijeenkomst te komen en welke dag van de week zou u het beste uitkomen?
Het verwerken van de  informatie kan door een kleine redactie gebeuren. De uitkomsten worden  terug gekoppeld aan bestuur, fractie en leden.

Middagprogramma

Na de lunch volgde een training. Ik zat aan een tafel met vertegenwoordigers van de afdelingen Rheden, Bronckhorst, Zutphen en Doetinchem. We hebben de lessen in praktijk gebracht en op een aantal thema’s vragen bedacht.

Een beproefd onderwerp voor het ledenpanel is coalitievorming voorafgaande aan verkiezingen. Je kunt dan vragen: wie sluiten we uit en met wie willen we samenwerken? En wat moet geregeld zijn in het coalitie akkoord.

In sommige gemeenten werken PvdA en GL samen. Je kunt dan de volgende vragen stellen: Is de PvdA nog wel herkenbaar? Op welke punten niet en waarop niet? Dient de samenwerking te worden uitgebreid? Of is de vorming van progressieve lokale partijen een betere weg om kiezers te binden?

Ook over bezuinigingen op de gemeentelijke  begroting kun je een ledenpanel houden Dat biedt weer draagvlak voor de uitvoering in de gemeente. Je kunt dan vragen: hoe zou u het geld verdelen? Stel, de begroting is 10 miljoen euro. 90% daarvan ligt vast. Een bijstandsuitkering moet nu eenmaal uitgekeerd. Er blijft 1 miljoen euro over. Daaronder vallen de bibliotheek, het zwembad, sport, cultuur en welzijnsvoorzieningen. De vraag is dan, hoe zou u die miljoen willen verdelen?

Wilt u het geld reserveren voor het open houden van de bibliotheek, het steunen van de sportvereniging of wilt u meer ozb heffen?

Zo  zijn er talloze onderwerpen te bedenken voor een ledenpanel zoals de energietransitie, wonen, wat te doen in een krimpgebied? Gaan we extra statushouders huisvesten? En zo ja, bent u bereid in dat geval de nieuwkomers wegwijs te maken in uw dorp of wijk?

Begin op tijd, meestal is de doorlooptijd 3 maanden. De fractie moet zeker 3 maanden van tevoren aangeven welke vragen zij beantwoord zou willen zien. Kosten: € 50 voor onkosten (papier e.d.).

Ron Stevens,
Bestuurslid Gewest Gelderland

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>