Opinie en Debat: Waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?

Met ledendebatten over fundamentele problemen kunnen we in Europa de toon zetten

 Socialisme & Democratie heeft een zeer boeiend artikel van Ruud Koole gepubliceerd over de richting waarin de PvdA zich moet ontwikkelen:  http://wbs.nl/publicaties/leden-versus-campagne-waartoe-de-pvda-organisatie-op-aarde

Hij analyseert daarin een rapport van de ‘Werkgroep van Dam’ en van de Werkgroep Ledendemocratie. Bij gebrek aan een andere plek waar over dit artikel gediscussieerd kan worden (volgens mij biedt ook de WBS die mogelijkheid niet) wil ik graag in onze nieuwsbrief Het Rode Nest een gesprek over deze publicatie openen.

Oproep aan partijvoorzitter om over belangrijke thema’s debat te organiseren

Werkgroep Van Dam wil permanent campagneteam met veel financiële middelen

In de eerste plaats citeer ik een onthutsende zin over een door van Dam bepleitte verschuiving van middelen naar een campagneteam: “Het antwoord wordt onder meer gezien in minder geld voor het partijbestuur en het CLB en een ‘scherpere taakverdeling’ met WBS en FMS”. Volgens Ruud Koole is dit niet zomaar een doelmatigheidsoperatie, maar het herschrijven van de interne verhoudingen, gericht op het versterken van een kleine groep rond de politiek leider. Als dit wordt ingevoerd, betekent dat een versterking van de personalisering van de politiek, met een centrale plek voor een door campagnefluisteraars aangestuurde partijleider, geschreven door mensen die hopen de machten achter de troon te gaan vormen.

In de tweede plaats zijn we natuurlijk in afwachting van de concrete plannen van Esther-Mirjam Sent. Ik wil haar hier graag oproepen een paar ‘grote verhalen’ te houden en daarover een breed debat binnen de partij te organiseren (zoals bij het van Waarde-project gebeurde). Welke richting moet Europa volgens de PvdA uitgaan. Hoe moet Europa zich opstellen in het geval van een eventuele botsing tussen de VS en China. Wat is de visie van de PvdA op het aanpakken van de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Zo zijn er nog een paar grote vraagstukken te noemen waar de PvdA urgent over zou moeten discussiëren.  Als de PvdA over zulke thema’s een goed opgezet debat voert kan zij ook haar Europese zusterpartijen inspireren, die staan voor dezelfde vragen en worstelen daar evenzeer mee.

Maatschappelijke impact

In de derde plaats wil ik aandacht vragen voor de fundamentele problemen rond ledendebatten over zulke thema’s. Ik ben nu al heel wat jaren lid van de werkgroep PvdA Duurzaam Energie. Die voert vele boeiende debatten. Onlangs over de waterstofeconomie. Hoewel ik veel gelezen heb over dat thema haakte ik toch af, omdat ik het onvoldoende kon overzien. Toch is dat debat heel belangrijk: een groot deel van ‘onze’ windenergie op zee dreigt geclaimd te worden voor de waterstofbehoefte van onze industrie en van datacentra. Ze willen ook graag ons aardgasnet gebruiken voor hun waterstof, terwijl dat net nog lang nodig is om ons warm te houden.

Zo’n zelfde gevoel van overweldigende complexiteit had ik bij de discussie over biomassa en over het ‘fitfor55’-programma.

De urgente thema’s waar we mee worstelen zijn uiterst complex en een inhoudelijke partijdiscussie vergt een zeer goede orkestratie (meer dan waar een vrijwilligersgroep als PvdA Duurzaam Energie toe in staat is). Tegelijk kan zo’n discussie de maatschappelijke impact van de PvdA vergroten. Heel veel mensen worstelen immers met dezelfde problemen en hun complexiteit. Een intensieve partijdiscussie kan mensen helpen bij die worsteling. Maatschappelijk draagvlak is cruciaal voor de aanpak van de crises en maatschappelijke discussie is daarvan de basis. Niet een paar honderd voor een burgerberaad geselecteerde mensen moeten praten, maar de samenleving als geheel. Hopelijk geïnspireerd door de PvdA.

Chris Peeters, Nijmegen

Laat een antwoord achter