Gewest Noord-Holland lanceert deze maand een nieuw digitaal platform

De laatste ontwikkelingen in de samenwerking met Noord Holland

 Op zaterdagmiddag13 november zal het gewestelijk bestuur van Noord Holland in Amsterdam een nieuw digitaal platform lanceren. Op dit gewestelijk platform zullen veel van de gewestelijke activiteiten en diensten samen komen. Het motto is: “Samen sterker”.

Ook het Rode Nest neemt aan het nieuwe platform deel. Voor de lancering op 13 november zijn uitdrukkelijk ook de besturen van de andere gewesten uitgenodigd.

In de volgende nieuwsbrief, die tegen de Kerst 2021 uit zal komen, meer over het nieuwe platform van het gewest Noord Holland.

Deelnemers ledenpanel kunnen op discussieplatform napraten en argumenten uitwisselen

In de argumentenbox worden conclusies van het ledenpanel toegelicht

De ledenpanels lopen succesvol.

Ter voorbereiding van de verkiezingsprogramma’s zijn in de zomer van 2021 in veel afdelingen en ook  in grote afdelingen, zoals in Amsterdam en Haarlem, ledenpanels georganiseerd. Zie daarvoor vorige nieuwsbrieven.

Meer PvdA-leden dan die een algemene ledenvergadering bezoeken doen aan een ledenpanel mee en het totaal aantal leden dat aan een ledenpanel heeft deel genomen loopt nog steeds op. Het Rode Nest gaat dan ook vol door met de organisatie ervan voor PvdA-besturen die er om vragen.

Niet alleen het aantal leden dat via een ledenpanel kennis maakt met en deel neemt aan het partijleven is van belang. Ook de kwaliteit doet er toe.

Het ledenpanel omvat nu ook de mogelijkheid om per panel, via een gekoppeld discussieplatform, met de andere deelnemers van dat ledenpanel verder van gedachten te wisselen. Dit discussieplatform komt niet in de plaats van een algemene ledenvergadering, maar is een aanvulling op het ledenpanel zelf. De leden kunnen daarop verder met elkaar in gesprek.

Argumentenbox

 Daarnaast blijkt dat het besturen soms moeite kost om naar aanleiding van een ledenpanel het gesprek op gang te brengen tussen de leden van de organiserende afdeling.

Om in deze leemte te voorzien is het Rode Nest begonnen met de opzet van het instrument van een “argumentenbox”. Dit is simpelweg: deskundige partijgenoten lichten conclusies toe vanuit het ledenpanel en vanuit het platform dat deel uitmaakt van het ledenpanel.

De argumentenbox is nog in ontwikkeling maar zal in het voorjaar 2022 kunnen worden gelanceerd.

Vernieuwing en ontwikkelingen

Het Rode Nest heeft, vooruitlopend op de uitvoering van de voorstellen van de landelijke Werkgroep Ledendemocratie van het Partijbestuur, zijn interne organisatie herzien.

Het rapport ligt nog op een Haags bureau, maar de interne organisatie van het Rode Nest begint zich warm te lopen voor een actief voorjaar 2022. Denk daarbij aan het verbeteren van de organisatie van een ledenpanel, de onderlinge communicatie, de systematische opbouw van kennis en het stroomlijnen van de bijbehorende software.

Landelijke ontwikkeling

Redacteur Margreet Elings heeft de nieuw gekozen landelijk partijvoorzitter Sent geïnterviewd over de ledendemocratie van onderop (zie elders in dit nummer).

De belangstelling van het Rode Nest gaat vooral uit naar de uitvoering van het rapport dat de Werkgroep Ledendemocratie van het Partijbestuur in de zomer van 2021 heeft uitgebracht, maar vooral naar de stand van zaken en naar de toekomst  van de ledendemocratie in de PvdA.

Het ziet er naar uit dat het partijbestuur -ook met voorzitter Sent aan het roer- in 2021 geen reactie op het rapport meer zal geven. Het wordt nu op zijn vroegst halverwege 2022. De leden van de partij zullen zich dan op zijn vroegst in de herfst  van 2022 over de conclusies kunnen uitspreken. Dat is ruim een jaar na het verschijnen van het rapport.

Geert Eggink

 

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>