Progressieve partijen moeten weer de belangrijke onderwerpen van deze tijd claimen

Gluren bij de Buren: een terugblik én vooruitblik

 In onze Nieuwsbrief hebben we, in de vorm van boekbesprekingen, veel aandacht besteed aan onderwerpen die met name langere termijn politieke kernthema’s betreffen. Althans, dat hebben we geprobeerd. Het is aan u te beoordelen of we daarin geslaagd zijn.

Als lezer van onze Nieuwsbrief en trouwe partijgenoot steunt en kent u ledenpanels. Velen van u zijn  ook actief op lokaal niveau. Kortom, u draagt democratie van onderop een warm hart toe.

Wij willen u daarom vragen om, na lezing van onderstaande beschouwing, in uw eigen PvdA-afdeling of -netwerk een aantal van onderstaande noties aan de orde te stellen.

Laat leden meepraten over de nieuwe, progressieve koers van de partij

Nieuwe partijbestuur zou per belangrijk onderwerp een congres moeten organiseren

We willen in deze terugblik namelijk afrekenen met het beeld dat GroenLinks en de PvdA als “een pot nat” tot de zogenaamde “middenpartijen” moeten worden gerekend.  Deze “framing” is onjuist en schadelijk. We lichten dit toe aan de hand van enkele onderwerpen zoals die in onze recensies zijn besproken. Dit zijn: de explosief gestegen vermogensongelijkheid, het afkalven/verzwakken van de rechtsstaat en het klimaatbeleid.

We doen dit omdat deze thema’s in het politieke debat nauwelijks meer in echt principiële zin aan de orde worden gesteld. De vervelende polarisatie spitst zich toe op culturele items en niet op de veel belangrijkere, grote maatschappelijke vraagstukken.

 Vermogensongelijkheid

Interim minister Grapperhaus stelt in zijn Rafels aan de Rechtsstaat, onder meer vast dat de enorme vermogensongelijkheid moet worden aangepakt (onze recensie in feb. 2018). Een prominente CDA’er! In de Nee-zeggers van Thijs Wöltgens vinden we een prima onderbouwing hoe hij al in de jaren ‘90 een volle aanval op de neo-liberale economie inzette (recensie juni 2018).  In Fantoomgroei (besproken in feb. 21) wordt korte metten gemaakt met de blinde economische groei en de enorm gegroeide verschillen en tot slot bespraken we in September 2021 Hoe ik toch nog huisjesmelker werd van Hans de Geus.

Langzaam maar zeker krijgt het thema vermogensongelijkheid meer aandacht dan de “schaamlap van inkomensongelijkheid” (denk aan de Balkenendenorm discussie).

Een prima  reden om aan vermogensongelijkheid eens een geheel PvdA congres te wijden, met kwalitatief hoogwaardige inleidingen van bijvoorbeeld Bas Jacobs, Paul Tang, Flip de Kam, Alman Metten en anderen. In een permanente communicatiecampagne moet daar ook veel aandacht aan worden besteed.

Niet alleen kunnen dan dilemma’s worden blootgelegd, maar er kunnen ook zaken worden gedaan met betrekking tot het verhogen van erfbelasting en vermogens(winst) belasting. Het kan toch niet zo zijn, dat de gemiddelde huizenkoper in de laatste 8 jaar in totaal 200.000 Euro vermogenswinst heeft gemaakt (en in een groot aantal gevallen nog veel meer!) en daarover geen belasting hoeft te betalen

En, voor u ongerust wordt: afrekenen aan het einde van ons leven voorkomt allerlei zielige verhalen, dat arme kopers, die alles in stenen hebben zitten, geen geld kunnen lenen.

Een grondig debat, leidend tot afspraken over hoe we als PvdA in een meerjarig traject deze enorm gegroeide ongelijkheid tussen koop en huur gaan rechttrekken! Het geeft ons een duidelijk profiel terug en past perfect in onze kernwaarden.

Hiermee is door ons zeker niet het laatste woord gezegd, maar wij vinden wel dat dit vanuit de progressieve partijen een ononderhandelbaar strijdpunt  moet worden. Daarbij verschuilen we ons niet, zoals Rutte en Hoekstra, achter dwang door Europa!

 

Afkalven en verzwakken van de Rechtsstaat

In november 2018 bespraken we The People versus Democracy van Yasha Mounk en in februari 2019 How Democracy ends van David Runciman.

En voor ons in Nederland  verwoordde Herman Tjeenk Willink op scherpe en erudiete wijze in Groter Denken, kleiner doen, zijn zeer fundamentele zorgen over het afkalven van onze rechtsstaat.

We voelen allemaal wel aan dat het helemaal verkeerd gaat met de kwaliteit van onze democratie. In alle genoemde boekjes worden verstandige suggesties gedaan. Maar het wachten is op: wat willen de progressieve partijen? Openen zij de aanval op de conservatieve partijen? Kunnen PvdA en GroenLinks (en D66) daadwerkelijk met positieve argumenten  komen, zoals met name verwoord door Tjeenk Willink, waarom onze democratie vooral in goede handen is bij progressieve partijen? Hebben velen van ons niet het gevoel, dat de VVD in feite  heel dicht bij de PVV staat en hun agenda grotendeels uitvoert? Denk aan de asielzoekerscentra, de weinig open bestuursstijl van Rutte, zijn uiterst sceptische opstelling in Europa, die ons land een slechte reputatie heeft opgeleverd.

Laten we ook hieraan een volledig partijcongres wijden, met goede inleidingen en ook dan weer een aantal conclusies trekken, die uitmonden in een sterke nieuwe bestuursstijl. Ook dit thema is essentieel voor een sterk en herkenbaar  PvdA profiel en dat kunnen en moeten we met ons allen uitdragen.

 

Rood-Groene Klimaatpolitiek

In maart 2020 bespraken we “de bijbel” van de rood-groene politiek, een WBS publicatie in samenwerking met GroenLinks prominenten. In dit zeer rijke ideeënboekwerk staan vele oplossingen, die ook op lokaal niveau nuttig zijn en bovendien daadwerkelijk toepasbaar. Toch lijkt de PvdA dit thema niet te durven claimen, terwijl dit juist het samenwerkingsthema met GroenLinks en D66 zou  moeten zijn!

Waarom niet scherp alle verhalen van conservatieve partijen doorprikken dat actief en noodzakelijk milieubeleid geen geld mag kosten? De verzorgingsstaat is er toch ook alleen maar gekomen door offers te brengen c.q. maatschappelijk te sparen. Draag dit voorbeeld met lef aan om de angst voor het zogenaamde brengen van offers (waarvoor je overigens veel terugkrijgt!) te ontzenuwen. Heffingen op eerlijke basis en naar draagkracht zorgen voor oplossingen voor toekomstige generaties.

Maar ook hier weer: organiseer grote bijeenkomsten over dit thema, geef aan dat dit veel belangrijker is dan de alledaagse problemen.

Deze alledaagse problemen vergen vooral goed bestuur en met een  betere organisatie (lees weer Tjeenk Willink) krijgen ze de juiste aandacht.

 

Tot slot: U zult gemerkt hebben dat we in onze Gluren bij de Buren geprobeerd hebben aan fundamentele lange termijn thema’s aandacht te geven. U zult ook gemerkt hebben dat deze terugblik feitelijk alle ingrediënten bevat om fundamentele lange termijn thema’s aandacht te blijven geven. En dat zullen wij ook blijven doen!

Wij hopen dat u in uw eigen afdeling of netwerk de aandacht voor deze lange termijn thema’s gaat bepleiten.

Progressief is momenteel klein en heeft een bleek profiel. Aan de slag met de roodgroene kleur, via ledenpanels en congressen, die wat ons betreft, vooral op een enkel hoofdthema toegespitst worden.

Een mooie opgave voor het nieuwe partijbestuur, dunkt ons.

Namens de redactie,

Louis Genet

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>