Het is tijd voor een dialoog

Leden willen meediscussiëren over voor de partij belangrijke onderwerpen

De laatste maanden word ik steeds vaker gebeld door partijgenoten die even stoom willen afblazen over de partij. Sommigen zien wel dat er enige verbetering is, maar het gaat ze te langzaam. Hun uitgangspunt is: je bent lid geworden van de partij omdat je je verbonden voelde met de beginselen, maar ook omdat je iets aan de politiek wilt meegeven, samen een politieke lijn wilt uitzetten.

De discussie in de partij moet anders geregeld in dit digitale tijdperk

Leden willen graag meepraten als het gaat om standpunten over zaken die gezichtsbepalend zijn voor de partij. Onderwerpen die het sociaaldemocratische gedachtengoed in de politiek zichtbaar maken. Die politieke lijn wordt tegenwoordig (en daarmee wordt bedoeld de laatste decennia) teveel top-down aangestuurd. Aan leden wordt niets meer gevraagd en als die leden wel een duit in het zakje doen, wordt dat genegeerd.
Dan wordt verwezen naar de politieke ledenraden en partijraden van vroeger en hoe het toen ging met het uitvoeren van de moties. Er wordt verteld dat ze hebben gezocht naar het motie-volg-systeem dat er vroeger was, maar dat het niet meer te vinden is. Terwijl in een nog niet zo ver verleden de motie (met volgsysteem) als goed instrument werd gezien om de leden een stem te geven.
Vrij recent steunde onze partijleider in de Tweede Kamer een nogal ongefundeerde eis van Wilders aan de regering om stantepede te zorgen voor 3000 IC-bedden voor de verzorging van ernstig zieke corona-patiënten. Partijgenoten uit mijn omgeving reageerden op twee manieren op deze actie. Je had er de mensen met een medische achtergrond, die vonden dat je de besluitvorming over dergelijke voorzieningen aan de deskundigen moest overlaten. Daar moest je je als leek buiten houden. Anderen waren verontwaardigd over het feit dat onze partijleider zich had aangesloten bij het standpunt van de voorman van de PVV. In alle gevallen vroeg men zich af of onze partijleider zich ervan bewust was dat zijn achterban zijn optreden schadelijk had gevonden. En dan werd bedoeld: schadelijk voor de partij. Men had hem daar graag voor behoed.

Website voor dialoog

Het liefst zouden veel partijgenoten hun mening willen geven over voor hen belangrijke onderwerpen in de politiek. Dat zou dan op zo’n manier moeten gebeuren dat onze mensen in de politiek, de leden van de Eerste en Tweede Kamer, maar ook de leden van de PvdA-fractie in het Europees Parlement, daarvan kennis konden nemen en rekening konden houden met breed gedragen meningen van hun achterban. Zodat ze hun politieke lijn konden afstemmen met hetgeen hun eigen leden belangrijk vinden. Zoals bijvoorbeeld door middel van een website die toegankelijk is voor alle leden, waarop je je mening kunt geven en die voor de leden van Eerste en Tweede kamer en EP verplichte leesstof zou moeten zijn.
Waarschijnlijk zullen ze in Den Haag besmuikt in hun vuistje lachen. Want hoe zou je een medium moeten opzetten waar iedereen zijn zegje kon zeggen zonder dat je de deuren wagenwijd openzet voor de schreeuwers, de haatdragers en vuilbekken die ons land helaas in grote mate kent? Want die categorie heeft zich de laatste decennia enorm ontwikkeld en van dergelijke vuilspuiterij willen we graag verstoken blijven.

Het kan met je relatienummer

Het is op zichzelf goed te doen, het opzetten van een website voor partijleden, die regelmatig door onze mensen in Den Haag en Brussel wordt gelezen. Waar leden hun ideeën op kwijt kunnen en hun standpunten over actuele kwesties. Waar leden van de EK, TK en het EP kunnen zien wat het draagvlak van hun achterban is bij bepaalde actuele kwesties. Waar over meningen gediscussieerd kan worden en standpunten kunnen worden uitgewisseld. Het zou het draagvlak voor de eigen politieke lijn enorm verhogen. Het zou leden weer enthousiast kunnen maken voor de partijlijn, als zij daarin enige invloed van de leden herkenden. Het zou de partij enorm goed doen en waarschijnlijk ook weer groter maken. Het kan eenvoudig door zo’n website te laten beheren door een eindredacteur, die ervoor zorgt dat alle bijdragen inhoudelijk zijn, geschreven vanuit de oprechte wens om iets bij te dragen aan de meningsvorming van de partij, geen scheldwoorden of haatdragende zinssneden bevatten en ondertekent zijn met een naam en het daarbij behorende relatienummer.
We hebben voldoende technische kennis in huis om zo’n website op een veilige manier op te zetten. Dat is het probleem niet. Dat is eerder of het Partijbestuur en de leden van de TK, EK en EP dit wel willen en hieraan willen meedoen. Want het brengt niet alleen meer werk met zich mee, het betekent ook dat je bereid moet zijn om naar je eigen achterban te luisteren en soms je eigen mening of je fractiestandpunt aan te passen aan de overtuiging van de leden van je partij. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Maar als zou blijken dat het de partij helpt weer te groeien, zou het dan niet de moeite waard zijn?

Margreet Elings

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>