Stand van zaken evaluatie ledendemocratie (vervolg)

Hoe gaat het nu verder met de evaluatie van de ledendemocratie na het gehouden digitale ledenonderzoek en de presentatie daarvan op de ledendag? Wij geven in dit artikel een overzicht van de stand van zaken.

Discussiestuk voor het congres van maart wordt voorbereid

Op dit moment is de werkgroep Evaluatie Ledendemocratie, ingesteld door het partijbestuur, bezig het rapport Evaluatie Ledendemocratie op te stellen. Het rapport moet uitmonden in een advies aan het partijbestuur. De primaire bronnen voor het advies zijn de uitkomsten van de ledenraadpleging (het Rode Nest heeft bij de ontwikkeling daarvan een belangrijke rol gespeeld en het rapport met de uitkomsten opgesteld) en de uitkomst van de interviews die de werkgroep heeft gehouden met de mensen die nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de ledendemocratie.

Eind januari zal de werkgroep deze werkzaamheden afronden en het overhandigen aan het partijbestuur. Het partijbestuur zal daarop een discussiestuk schrijven met nadere voorstellen over de verdere voortgang van de ledendemocratie binnen de partij. Het partijbestuur zal daarover op het congres van 7 maart 2020 met de leden in discussie gaan. Op het congres zullen n.a.v. de gevoerde discussie geen definitieve besluiten worden genomen over de ledendemocratie, maar conclusies worden wel getrokken.

Het Rode Nest vindt het heel belangrijk dat zoveel mogelijk leden deelnemen aan die discussie en dat deze over de essentiële vraagstukken worden gevoerd. Wij zullen in het volgende nummer van onze nieuwsbrief uitgebreid stilstaan bij het rapport en het advies van de werkgroep Ledendemocratie, alsook onze mening op het discussiestuk van het partijbestuur geven. Wij roepen afdelingen en gewesten op met hun leden het congres en specifiek de discussie over de ledendemocratie goed voor te bereiden. Het gaat immers om de kern van de ledendemocratie: de leden hebben het binnen de PvdA voor het zeggen. Samen bepalen we de koers en standpunten van onze partij.

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>