Het Rode Nest wordt betrokken bij de evaluatie van de ledendemocratie van onderop in de partij

Nelleke Vedelaar liet in haar aanbiedingsbrief bij de congresbundel weten dat zij het Rode Nest beschouwt als dè werkgroep over ledendemocratie van onderop in de partij. Je zou hier kunnen spreken van erkenning van het Rode Nest, dat zich al een paar jaar inspant voor de bevordering van meer democratie van onderop in de partij. Ook zal het Rode Nest worden betrokken bij de evaluatie van de ledendemocratie. Mogelijkerwijs zal dat statutaire  aanpassingen tot gevolg hebben.

Het congres en de ledendemocratie:
Is het Rode Nest nu de werkgroep over ledendemocratie binnen de partij?

Zaterdag 19 januari 2019 vond het landelijke congres van de PvdA plaats. Elders op deze website hebben we een aantal impressies van leden geplaatst. Wij willen nog even terugblikken specifiek vanuit de invalshoek van de ledendemocratie. Immers: het Rode Nest wordt nu door de voorzitter gezien als dè werkgroep over ledendemocratie binnen de PvdA (zie haar aanbiedingsbrief in de congresbundel)…

Er zijn maar liefst 6 moties die betrekking hebben op de ledendemocratie aangenomen:

  1. Motievolgsysteem weer actief: oproep aan het partijbestuur om een motievolgsysteem, toegankelijk via Mijn PvdA, weer beschikbaar te maken, waarmee leden kunnen bekijken welke moties ooit zijn aangenomen en hoe het met de uitvoering daarvan staat.
  2. Discussie met de leden: omdat het afgelopen jaar de discussies met de leden beperkt waren, een oproep aan het partijbestuur om de discussie met de leden over alles wat zich binnen en buiten de partij afspeelt te voeren.
  3. Politieke Ledenraad: een oproep aan het Partijbestuur om conform de statuten en reglementen in 2019 weer politieke ledenraden te organiseren om zodoende de inbreng van de leden te waarborgen. Sinds 2017 zijn er geen politieke ledenraden meer geweest.
  4. Ledeninbreng: het partijbestuur dient met een concreet actiepunt er voor te zorgen dat de leden hun kennis en vaardigheden actief kunnen inbrengen ten behoeve van de partij.
  5. Thuis stemmen: een verzoek aan het Partijbestuur om te faciliteren dat afdelingen en gewesten ook over de mogelijkheid van thuis stemmen kunnen beschikken, zoals dat voor congressen wel kan.
  6. Ledendemocratie: een uitgebreide motie over de verschillende aspecten van de ledendemocratie.

Een tweede motie over de politieke ledenraad haalde het niet, ondanks een flinke discussie op het congres. Omdat die andere motie met ongeveer gelijke strekking daarover al was aangenomen, kunnen we daar mee leven.

In de toelichting van het partijbestuur bij de moties over ledendemocratie staat onder meer:
In 2019 is de evaluatie van de ledendemocratie voorzien. Dit zal, onder aanvoering van het presidium en in afstemming met het Rode Nest en de werkgroep ledendemocratie, plaatsvinden. Op basis daarvan zullen verbetervoorstellen en mogelijke statutaire wijzigingen plaatsvinden die voorgelegd worden aan de leden. Met de reglementscommissie kijken we in de eerste helft van 2019 naar aanpassingen die statutair nodig zijn, door nieuwe inzichten of passend bij een veranderende organisatiekracht en inzet  van middelen.

Het Rode Nest is verheugd dat het betrokken is bij de evaluatie van de ledendemocratie. Het wil haar expertise en de tot nu toe opgedane ervaringen inzetten om een belangrijke bijdrage daaraan te leveren.

Verder viel ons op dat er op het congres weinig ruimte was voor discussie. Het moet vooral leuk zijn op het congres. Vanuit het oogpunt van de ledendemocratie een vervlakking van het partijcongres, vinden wij. Gelukkig is er nu een motie aangenomen over de discussie met de leden…

Opvallend was ook dat het wandelgangenprogramma zeer geanimeerd en druk bezocht was. Zie elders de bijdrage van Dick Kalkman daarover. Het Rode Nest organiseerde tijdens het wandelgangenprogramma een workshop over ledendemocratie van onderop in afdelingen en gewesten. Daar was veel belangstelling voor. Met verschillende afdelingen en gewesten hebben we afspraken gemaakt over een vervolg. Afdelingen en gewesten willen serieus werk gaan maken van ledendemocratie van onderop. Met deze stimulans gaat het Rode Nest op volle kracht verder met deze koers.

Wij houden jullie via de nieuwsbrief en website verder op de hoogte van die koers en onze bijdrage aan de evaluatie van de ledendemocratie.

Hans Aertsen

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>