INZET VAN LEDENPANELS BEPALEND VOOR VERKIEZINGSPROGRAMMA’S 2019

Castricum, 10 november – In de  Algemene Leden Vergadering van de PvdA Noord-Holland zijn de verkiezingsprogramma’s voor maart 2019 vastgesteld voor de Provinciale Staten Noord-Holland en de Waterschappen Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In het voorafgaande traject is het gelukt om meer leden dan ooit te betrekken bij de politieke keuzes waar we in deze tijd voor staan.

Partij van Arbeid Noord-Holland geeft leden een stem

PvdA Noord-Holland heeft de primeur: inzet ledenpanels voor opstellen verkiezingsprogramma

Hiervoor heeft de PvdA optimaal gebruikgemaakt van digitale ledenpanels. Het idee van ledenpanels komt van het Rode Nest, dat speciaal is opgericht om de ledendemocratie binnen de Partij van de Arbeid te bevorderen. Belangrijk daarbij is dat bij elk ledenpanel wordt aangegeven wat het doel is, wat er met de uitkomsten wordt gedaan en hoe dit wordt teruggekoppeld naar de leden.

Bij de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor Noord-Holland, AGV en HHNK hebben op deze manier meer dan 1000 mensen hun inbreng kunnen leveren.

Opeenvolgende ledenpanels

Voorafgaande aan het schrijven van de verkiezingsprogramma’s is via het ledenpanel gevraagd welke punten zij vinden dat in het programma’s moeten terugkomen. Aan de hand van de reacties van de leden kon tijdens de ledenvergadering uitvoerig worden gedebatteerd over de inhoud en hoe de waarden van de PvdA nog beter tot uiting kunnen komen.

Hierna is het conceptverkiezingsprogramma’s opnieuw aan het ledenpanel voorgelegd en zijn ook deze uitkomsten teruggekoppeld. Zoveel leden hebben nog nooit wat gezegd over het conceptprogramma en daaraan meegewerkt. Voorheen waren dat er maximaal 80 tot 100. Nu waren het er tegen de 1000.

Het uiteindelijke resultaat is nu door het overgrote deel van de leden goedgekeurd.

Voorloper ledenparticipatie

De PvdA Noord-Holland is met de inzet van ledenpanels voorloper op het gebied van ledenparticipatie. In het voorjaar 2018 was het gewest Noord-Holland het enige gewest dat een voorcongres hield waarbij voorafgaand een ledenpanel was gehouden. De uitkomsten daarvan vormden het startpunt voor de discussie op dit voorcongres. Dat resulteerde in het indienen van moties voor het landelijke congres en dat werd weer teruggekoppeld aan de respondenten en leden.

Andere gewesten hebben hier inmiddels kennis van genomen en zijn sterk geïnteresseerd in deze werkwijze en aanpak. Dat geldt ook voor afdelingen.

Representatief en veel jongeren

De deelname aan de ledenpanels is representatief voor het ledenbestand van Noord-Holland. Zo blijken ook veel jonge leden meedoen aan de panels. Dat is een groot pluspunt, want over het algemeen komen die op partijbijeenkomsten tot nu toe minder opdagen.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>