Is het beginnen van een ledenpanel een sprong in het diepe?

In gesprekken met (vertegenwoordigers van) besturen van afdelingen stellen wij het keer op keer vast: het onderkennen van nut en noodzaak om ledendemocratie door middel van verbeterde en toegenomen ledenparticipatie weer inhoud te geven. Ook wordt goed begrepen dat een ledenpanel door tussenkomst van het Rode Nest één van de betere instrumenten is om dat doel te bereiken. Het voornemen wordt geuit om een lokaal/regionaal ledenpanel te organiseren, maar vervolgens blijft het stil.

Bij aarzeling hoe te beginnen: vraag het aan het Rode Nest

De leden van werkgroep Het Rode Nest zijn inmiddels wel gewend aan een doorlooptijd van zes tot 12 maanden tussen het eerste contact en de uitvoering van een ledenpanel, als het er al van komt! Maar die vertraging in het proces, wat is dat toch, waar komt dat door?

Bij tussentijds navraag naar de stand van zaken worden er meerdere redenen voor stagnatie genoemd. In bijna alle gevallen zijn die echter terug te voeren op het zich moeten bewegen op onbekend terrein: hoe een en ander te organiseren, een voortslepende discussie over het onderwerp voor een ledenpanel, hoe stellen wij een vragenlijst op, welke onderwerpen lenen zich voor een ledenpanel, hoe vaak organiseren wij een ledenpanel? En dan natuurlijk de vraag wie van of namens het bestuur het ledenpanel coördineert.

Als wij vaststellen dat de wil om een ledenpanel te organiseren onveranderd aanwezig is, dan is slechts één advies op zijn plaats: zet de eerste stap, waag de sprong. Doe het niet alleen, maar begin met het aantrekken van leden om een “werkgroep ledenpanel” te formeren. Laat de werkgroep zich buigen over welke, voor leden herkenbare, onderwerpen er voor een ledenpanel in aanmerking kunnen komen. In principe is dat alles wat zich binnen de afdeling, of het gewest afspeelt. Bijvoorbeeld een lokale politieke ledenraad, waarbij raadsleden en eventueel de wethouder(s) met elkaar in gesprek gaan op basis van de uitkomsten van een ledenpanel.

Gewoon opstarten dus, dat ledenpanel, en vergeet vooral niet om Het Rode Nest nog maar eens om advies en ondersteuning te vragen.

Cees Schipper

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>