Keuzes ná het kiezen

De verkiezingsprogramma’s zijn vastgesteld, de kandidatenlijsten zijn bekend, de campagne kan beginnen. Op of om 16 maart 2022 zijn de kiezers aan zet en eerst dan kan het speelveld voor de dan komende periode van de gemeenteraad worden overzien: naar alle waarschijnlijk nóg meer partijen die het volk zeggen te vertegenwoordigen.

De tijd dat de PvdA in veel gemeenten een dominante factor was, ligt al enige tijd achter ons, de PvdA zal straks één van de vele partijen in de raad zijn. Dat vraagt om het aangaan van coalities, als deelnemer aan een college en in de oppositie. Dat vraagt om het sluiten van compromissen met partijen, die in denken en taakopvatting soms ver van ons afstaan. Dat roept vragen op, vragen over hoeveel water de PvdA in de wijn doet, waar voor ons de ondergrens ligt. Het zijn mogelijk pijnlijke keuzes waar de fracties dan voor staan. In eventuele onderhandelingen voor deelname in een college, maar ook voor de rol in de oppositie.

Onze onderhandelaars leggen verantwoording af over het bereikte resultaat voor deelname aan het college, de fractie legt verantwoording af over het te voeren en het gevoerde beleid. Dat is een groot goed in onze democratische ledenpartij. Het zal voor de onderhandelaars en in geval van oppositie, voor de fracties, goed zijn om te weten welke keuzes de leden zouden maken, waar leden de grens trekken, op welke punten van het verkiezingsprogramma de leden bereid zijn toe te geven om andere speerpunten gerealiseerd te zien. Het voorkomt ook dat het hoofddoel en de koers tijdens discussies in afdelingsvergaderingen uit zicht raken.

Om dat te bereiken, om die keuzemomenten te vergemakkelijken, is een ledenpanel het aangewezen instrument. Door dit ledenpanel te houden in de weken voorafgaande aan de verkiezingsdatum, wordt ook bereikt dat leden zich meer betrokken voelen bij de campagne en de verkiezingen. Het Rode Nest beschikt voor een dergelijk ledenpanel over een voorbeeld vragenlijst, die met kleine aanpassingen als startdocument kan dienen voor de lokale situatie.

Voor meer informatie: secretaris@rodenest.nl