Leden zijn geïnteresseerd in mogelijkheden van Ledenpanels

Wordt Ledendemocratie van onderop omarmt door Partijbestuur?

De Politieke Ledenraad die op 16 november in Eindhoven werd gehouden heette Toekomstlab. Zo werd hij tenminste door het partijbestuur genoemd. Wel werden er gewoon moties (met meer dan 100 steunbetuigingen in de Ledenkamer) behandeld en er stond zelfs een vragenuurtje met leden van onze Tweede Kamerfractie op het programma. Helaas ging dat laatste door tijdgebrek niet door. In de wandelgangen heette het nog Ledenraad.

Er was een ochtendprogramma en een middagprogramma waarin aan aantal sub-sessies werden gehouden. Leden van het Rode Nest presenteerden de uitkomsten van het Ledenpanel dat deze zomer landelijk in de partij is gehouden. Er deden slechts ruim 2200 leden aan mee; dit kwam doordat de presentatie van deze enquête niet erg duidelijk was. Velen was het niet duidelijk dat het hier om een partij-brede enquête ging. Dat moet de volgende keer beter!

Er is grote behoefte aan een digitaal discussie platform
Opkomst sub-sessie Ledendemocratie van Onderop is groot

Na de lunch beginnen de sessies in verschillende lokaaltjes, o.a. over zorg, wonen, duurzaamheid, onderwijs, jongeren door de JS en voor het Rode Nest de belangrijkste: Ledendemocratie van onderop.

In de wandelgangen doe ik vast wat voorwerk en vraag een aantal aanwezigen en passant wat zij hier nu van vinden.
Enkele quotes:
‘Ach ja, ze proberen het, maar het werkt niet’.
‘Vergeleken met andere partijen niet slecht’.
‘Dat hele systeem van ledenkamer en stemlokaal lijkt een moderne verbetering, maar het is lastiger geworden om moties in te dienen’

 

 

Over moties hoor ik ook:
‘Moties moeten wèl worden uitgevoerd, dat gebeurt nu te weinig.
‘Het motievolgsysteem moet terug komen’.
‘Van alle moties die zijn aangenomen zou op een volgend congres besproken moeten worden wat ermee gedaan is’.

Uitkomsten van het zomer-ledenpanel

En dan ga ik naar de sub-sessie Ledendemocratie in zaal Diode. Voorzitter is Presidium-lid Rita Weeda.

Ik viel even over het voorvoegsel sub-, maar begreep dat dat slaat op het feit dat de sessie door de werkgroep Ledendemocratie van het Partijbestuur in samenwerking met het Rode Nest georganiseerd is.
Aanvankelijk was de bijeenkomst in een kleiner zaaltje gepland, maar er waren meer aanmeldingen dan verwacht werd. Goed teken!

Laurens de Kleine, voorzitter van de bestuurlijke werkgroep Ledendemocratie, opent met de mededeling dat hij is gekomen om te luisteren naar de mening van de leden. Hij vertelt dat de partij helaas geen geld heeft om de slecht functionerende digitale systemen te verbeteren. Er werd zelfs voorgesteld om de contributie dan maar met 10 euro per maand te verhogen. Betekent dit een schrale toekomst voor de partij?

Het Partijbestuur heeft deze zomer samen het Rode Nest een ledenpanel gehouden onder alle leden. De uitkomsten daarvan zullen op het komende congres in de vorm van een resolutie of voorstel aan de leden worden voorgelegd.

Peter de Jong van het Rode Nest presenteert, namens “Rode Nest goeroe” Hans Aertsen kort en snel de resultaten van de zeer uitgebreide enquête.
Ruim 2200 leden hebben deze ingevuld, 7,1% van alle leden, waarmee de uitkomsten representatief zijn voor het ledenbestand (voor de complete analyse kijk op de website rodenest.nl).
De meeste aanwezigen in de Diodezaal hebben aan dit ledenpanel meegedaan.

Leden willen graag aan de slag, maar hoe?

De belangrijkste conclusie uit dit panel is dat de leden wel graag aan de ledendemocratie willen meedoen, maar niet altijd weten hoe. Er is ook duidelijk behoefte aan een platform waarop men met elkaar kan debatteren en van gedachten wisselen. De huidige ledenkamer wordt als ontoereikend ervaren, want ingewikkeld, rommelig, slecht bereikbaar en knullig. Ledenpanels daarentegen worden toegejuicht; men zou deze ook willen inzetten om de mening van leden te vragen in afdelingen en gewesten. Wel dienen de resultaten altijd teruggekoppeld te worden naar de leden. Als je dit één keer niet doet, werkt men in het vervolg niet meer mee. En terecht!

Kiezersdemocratie?

Dan rijst de vraag of we ook aan kiezersdemocratie moeten gaan doen.
De meeste respondenten van het ledenpanel vinden dat niet-leden geen zeggenschap moeten hebben over de politieke standpunten van de PvdA.
Toch zou je een ledenpanel ook kunnen doorsturen aan niet-leden, met als eerste vraag of ze lid zijn. Misschien een manier om kiezers terug te halen?

Niet uitsluitend digitaal

De partij heeft relatief veel oudere leden en die zijn niet allemaal digitaal actief. Daarom moeten er ook altijd fysieke bijeenkomsten volgen op digitale ledenpanels. Er is sowieso veel behoefte om elkaar ook in het echt te ontmoeten. Gelukkig maar.

Stellingen
Voorzitter Rita Weeda komt met 4 stellingen:

1.Fysieke bijeenkomsten zijn belangrijker voor uitwisseling van meningen dan online
Hiermee is niet iedereen het eens. Het voordeel van online is dat je veel mensen bereikt.
Nadeel is dat er dan geen wandelgangen zijn, waar ook veel besproken wordt.
Conclusie: online voorbereiden, daarna fysiek. Fysiek kan online ondersteunen.

2. Hoe niet-leden betrekken zonder formele inspraak?
Het ledenpanel zegt hier nee. Niet in hetzelfde digitale systeem, oppert iemand.
Als Lodewijk iets schrijft volgt daar altijd veel bagger op. Suggestie hierop: die baggerschrijvers uitnodigen. Samenvatting van de meningen in de zaal: niet-leden wèl betrekken, maar niet laten meestemmen.

3. Hoe kan de ledenkamer worden verbeterd
De eerste spreker: de Ledenkamer is een technisch hobbyproduct, je zou het moeten wegdoen en het geld terugvragen.
Iets genuanceerdere meningen zijn:
– het is te weinig aantrekkelijk, het moet een gespreksvorm worden.
– De ledenkamer zou een plaats kunnen zijn om samen moties te formuleren.
– Het moet veel gebruiksvriendelijker worden dan nu het geval is.

4. Hoe zou een ledenpanel landelijk ingezet kunnen worden
Hier ontstaat onmiddellijk een discussie over geld. Als het partijbestuur de ledenpanels niet belangrijk vindt dan komen ze er niet, is de algemene mening.
En dan zegt Laurens de Kleine dus: dan moeten we de contributie voor de leden maar verhogen. Jaja!

Lies Opdam,
Afdeling Amsterdam Zuid

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>