Open brief van het Rode Nest aan de nieuwe partijvoorzitter

Ledendemocratie binnen de PvdA gaat ons na aan het hart, bevorderen van ledendemocratie van onderop is onze drive. Daarom richten de partijgenoten van het Rode Nest zich in een open brief tot de door de leden te kiezen nieuwe partijvoorzitter. Een brief waarin het Rode Nest de nieuwe partijvoorzitter aanspreekt op het zich inzetten voor de ledendemocratie en de hoop uitspreekt dat het Rode Nest samen met de partijvoorzitter de ledendemocratie van onderop mede vorm kan geven.

Amsterdam, 5 juni 2021

Beste nieuwe Partijvoorzitter,

Het Rode Nest feliciteert je met je verkiezing tot voorzitter van onze vereniging PvdA. Je hebt campagne gevoerd met je team en achterban. Nu ben je verenigingsvoorzitter van en voor alle partijgenoten.

De PvdA heeft tegen de veertig duizend leden. Die leden zijn mensen die met elkaar willen praten, een bijdrage willen leveren aan de maatschappij en zich daar in gezamenlijkheid ook nog eens sterk voor willen maken. Zij verschillen onderling in betrokkenheid bij de vereniging en in verschillen in opvattingen over waarheen en hoe politiek te bedrijven. Om deze verschillen te overbruggen is een effectieve ledendemocratie van onderop nodig.

Een sociaaldemocratische vereniging is een democratische vereniging. En de PvdA is een vereniging met leden die het in de vereniging voor het zeggen hebben. Zonder goed functionerende ledendemocratie is de PvdA als een reus op lemen voeten.

Na twee verkiezingsnederlagen op rij is de relevantie van links en ook die van de PvdA afgenomen. En die relevantie willen wij weer terug halen. Voor de vereniging betekent dit – wil zij niet tot een negentiende-eeuwse kiesvereniging verworden -.
Pompen of verzuipen en in ieder geval alle hens aan dek.

En dat betekent om te beginnen de wederopbouw van een sterke vereniging die de sociaal democratie in Nederland kan verenigen. Ledendemocratie van onderop is daarbij het startpunt dat nu even belangrijker is dan menig ander aandachtspunt.

De leden moeten keuzes maken over hoe met hun PvdA verder moet en hoe zij hun plek in de sociaaldemocratie zien, in Nederland en in Europa. Dit vergt de overgang van een statische en gesloten vereniging naar een open en  dynamische organisatie. Wij van het Rode Nest vinden daar wat van (zie daarvoor ook ons manifest uit alweer 2018 en onze activiteiten op onze  boordevolle website).

Beste voorzitter,
in je profiel staat ook je inzet voor de ledendemocratie. Daar spreken wij je nu op aan.
Het Rode Nest hoopt met jou de ledendemocratie van onderop in de vereniging mede  vorm te kunnen geven.

Wij vatten onze inzet samen in de volgende tien punten:

  1. Een sociaaldemocratische partij is een democratische partij. Het democratisch functioneren van de PvdA kan beter.
  2. Het lidmaatschap van de PvdA betekent om te beginnen dat de  leden via gesprek tot oordeelsvorming en positiebepaling kunnen komen.
  3. Leden kunnen zelf actief zijn om in partijverband tot resultaten te komen.
  4. De inmiddels gehouden ledenpanels worden landelijk gebruik. Ledenpanel wil zeggen: een bestuur/commissie legt leden vragen voor en acteert zichtbaar en effectief op de resultaten van wat leden naar voren brengen en communiceert daar met de leden over. Die vragen kunnen over alles gaan.
  5. Leden kunnen het initiatief nemen om elkaar rechtste\reeks en zonder tussenkomst opzoeken en spontane netwerken vormen om elkaar op eigen initiatief te ontmoeten en in actie te komen. Denk aan keukentafelgesprekken over de buurt. Dit is te faciliteren met simpele ICT-platforms.
  6. Ieder bestuur en commissie van de PvdA heeft standaard een portefeuille ledendemocratie.
  7. Ledendemocratie vergt een cultuuromslag binnen de PvdA en kan niet licht worden opgevat. Het gaat hier niet om lippendienst aan een schoon ideaal voor de toekomst maar over kern van het functioneren van de vereniging in de komende jaren.
  8. Binnen de PvdA voorziet de begroting voldoende in het faciliteren van ledenpanels en vorming van platforms door het Rode Nest. Het gaat om ontwikkelingskosten en exploitatielasten.
  9. Jaarlijks stellen de voorzitter en het partijbestuur een staat van de de ledendemocratie van onderop dat zij opnemen in het jaarverslag van het partijbestuur aan de vereniging.
  10. Het partijbestuur neemt in zijn jaarplan en begroting een onderdeel ledendemocratie op en ontwikkelt gezamenlijk met de Verenigingsraad van de PvdA de ledendemocratie verder.

Wij wensen je veel kracht en wijsheid in je zittingsperiode,

Je partijgenoten van het Rode Nest,

w.g.
Hans Aertsen, voorzitter

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>