Voorwoord special editie Nieuwsbrief Het Rode Nest

De speciale editie van de nieuwsbrief het Rode Nest Special over de acht voorzitterskandidaten biedt een overzicht van de standpunten van de acht kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA. Het gaat om hun standpunten ten opzichte van de ledendemocratie van onderop, waarin de leden van de PvdA het fundament van de PvdA-vereniging  zijn.
Een samenvattend overzicht van de acht standpunten naar aanleiding van drie vragen geeft een verhelderend beeld waar de acht voor staan. Beter gezegd: Vanwaar zij vertrekken.

Over ledendemocratie denken de kandidaten niet zo verschillend

In de special is helaas geen vergelijking van de standpunten in een overzichtelijk schema  opgenomen, zoals de Consumentenbond gemaakt zou hebben. Voor het maken van een vergelijking op het scherp van de snede verschillen de meeste kandidaten te weinig van elkaar. Een schematisch overzicht maakt dan te weinig onderscheid of roept vragen op over bijvoorbeeld het verschil tussen inspraak en zeggenschap.

Kortom: het Rode Nest geeft geen stemadvies, maar biedt wel informatie over hoe de acht kandidaten tegenover ledendemocratie van onderop en het klimaat staan. Maar de keus voor een voorzitter is aan u, leden van de PvdA.

Weinig concreet

Het verschil met eerdere partijvoorzitters is dat de acht kandidaten ledendemocratie van onderop van groot belang vinden voor het functioneren van de PvdA. Voor het Rode Nest betekent dat een stap voorwaarts in de partij.

De acht kandidaten nemen weliswaar de ledendemocratie van onderop als vertrekpunt, maar laten zich nog weinig concreet uit over hoe zij hier daadwerkelijk vorm aan willen gaan geven; al was het maar hoe zij daaraan in de vereniging -ook financieel-  prioriteit denken te geven. Denk aan: ledenpanels, responsiviteit van besturen, het naleven van de democratische spelregels en het weer houden van voorcongressen en politieke ledenraden. Er ligt ook nog een stevig rapport van de Werkgroep Ledendemocratie.

Gezamenlijkheid

Er is veelheid aan kwesties die om aandacht schreeuwt en de kandidaten noemen een veelheid aan punten, zoals verbindende waarden en het bieden van een thuis aan sociaaldemocraten. Er is een diversiteit aan inhoudelijk geïnspireerde motieven die via gesprekken en debat in onze partij tot gezamenlijkheid kunnen leiden. De verenigingsvoorzitter heeft als eerste taak om die gezamenlijkheid tot stand te brengen.

Tenslotte

In de special ook een open brief aan de gekozen voorzitter waarin de verwachtingen van het Rode Nest van een verenigingsvoorzitter van de PvdA verwoordt.

Het Rode Nest vindt dat pas met een goed functionerende ledendemocratie het gesprek over de inhoudelijke kwesties van de grond kan komen.

Wij nodigen de nieuwe voorzitter hierbij uit om na de eerste honderd dagen van zijn of haar voorzitterschap, dat is medio januari 2022,  te komen vertellen over de concreet gezette stappen voor de vereniging, op de bijeenkomst die het Rode Nest dan organiseert. Daar zijn ook de andere zeven kandidaten van harte welkom.

Hans Aertsen,
Voorzitter Het Rode Nest

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>