PvdA afdeling Zaanstreek koestert ledendemocratie

De afdeling Zaanstreek is vanaf het begin een enthousiast gebruiker geweest van de door het Rode Nest aangeboden ledenpanels. Vooral het gegeven dat zo’n ledenpanel resulteert in een echt gesprek met de afdelingsleden over het onderwerp van het panel, heeft gemaakt dat de afdeling Zaanstreek vanaf het begin de potentie van het ledenpanel onderkende. Van alle PvdA-afdelingen heeft Zaanstreek het meest gebruik gemaakt van ledenpanels om de meningen van hun achterban te horen.

Eind vorig jaar nam het  afdelingsbestuur van Zaanstreek contact op met het Rode Nest met de vraag wat wij vonden van een ledenpanel over hoe de achterban dacht over de samenwerking/samenvoeging van PvdA en GL. In de wandelgangen hoorde men dat er verschillend werd gedacht over samengaan met GroenLinks. En het is een belangrijk onderwerp op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

Het Rode Nest heeft het verzoek van de afdeling Zaanstreek meteen opgepakt. Wij zagen een ledenpanel over dit onderwerp zeker zitten, maar meenden dat ook andere afdelingen hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Dat bleek inderdaad het geval, maar Zaanstreek blijft aan kop en na grondige voorbereiding is het ledenpanel inmiddels gelanceerd.

Afdeling Zaanstreek niet voor ’t eerst op zoek naar antwoorden voor de leden

De afdeling Zaanstreek ontstond per 1 januari 2011 uit een fusie van de afdelingen Wormerland, Oostzaan en Zaanstad en telt op dit moment 477 leden. Een ledenpanel is bij PvdA Zaanstreek een bekend en gewaardeerd instrument. De volgende ledenpanels werden er al gehouden:

  • In 2017 als voorbereiding op het verkiezingsprogramma PvdA Zaanstad voor 2018-2022;
  • Een week voorafgaand aan de verkiezingen van maart 2018 werd in Zaanstad een ledenpanel gehouden over wat leden en kiezers belangrijk vinden als het gaat om het moeten maken van keuzes;
  • Bijzonder geslaagd was het eind 2018, begin 2019 gehouden ledenpanel in samenwerking met een aantal afdelingen in Waterland met als titel ‘Wat doen wij aan de woningnood?’
  • In 2020 werd door de afdeling PvdA Zaanstreek een ledenpanel  gehouden over een plan van aanpak en het verkiezingsproces voor gemeenteraden in maart 2022.
  • Een leden-kiezerspanel in 2021 over het verkiezingsprogramma 2022-2026.

Hoe gaat het verder met GL en PvdA?

Eind vorig jaar nam het  afdelingsbestuur van Zaanstreek contact op met het Rode Nest met de vraag wat wij vonden van een ledenpanel over hoe de achterban dacht over de samenwerking/samenvoeging van PvdA en GL. In de wandelgangen hoorde men dat er verschillend werd gedacht over samengaan met GroenLinks. De meeste leden hebben weliswaar voor die samenwerking in de Tweede Kamer en het Europees Parlement gestemd, maar wel vanuit verschillende achtergronden, overtuigingen, meningen en invalshoeken. Het idee dat je samen sterker staat, spreekt veel mensen aan. En het is een belangrijk onderwerp op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

En dat is ook het geval gebleken bij de Tweede Kamer verkiezingen. De uitslagenavond van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd een avond met twee gezichten. GroenLinks-PvdA boekte met 25 zetels grote winst en zo werd de gezamenlijke fractie met acht zetels uitgebreid. Ook werden we voor het eerst weer groter dan de VVD. Maar de keerzijde die avond was natuurlijk de grote winst van de PVV die met afstand de grootste partij werd.

Het Rode Nest heeft het verzoek van de afdeling Zaanstreek meteen opgepakt. Wij zagen een ledenpanel over dit onderwerp zeker zitten, maar meenden dat ook andere afdelingen hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Dat bleek inderdaad het geval, maar Zaanstreek blijft aan kop en na grondige voorbereiding is het ledenpanel inmiddels gelanceerd.

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2026

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt op dit moment binnen afdelingen vaak de vraag gesteld of die wel of niet samen met GroenLinks moet worden aangegaan. Als democratische ledenpartij kan en mag de PvdA dit niet alleen binnen de bestuurskamer beklinken. Het verkrijgen van antwoord op die vraag vereist een grote mate van  betrokkenheid en besluitvorming door leden. Een  referendum met alleen een  ‘voor/tegen’ of ‘ja/nee’ kan dan te weinig ruimte geven aan inbreng van leden. Het afdelingsbestuur gaat daarnaast natuurlijk in gesprek met de leden, om vervolgens samen tot een besluit te komen. En wat is beter geschikt om dat gesprek voor te bereiden door de uitkomsten van dat ledenpanel te benutten als start van het gesprek met leden?

PvdA afdeling Zaanstreek heeft dat goed begrepen. Als eerste afdeling wordt daar nu het instrument ledenpanel ingezet in het kader van de verkiezingen 2026. Met als noodzakelijk vervolg een extra afdelingsvergadering in juni 2024 om met de leden de uitkomsten te bespreken.

Aanleiding voor de redactie van de nieuwsbrief om de PvdA Zaanstreek op deze weg naar Gemeenteraadsverkiezingen 2026 te volgen. In de volgende nieuwsbrief vermelden en becommentariëren we de uitkomsten van het ledenpanel. Het ligt in de bedoeling om t.z.t. ook van de extra afdelingsvergadering in juni verslag te doen.

Belang ledendemocratie staat hoog in het vaandel in Zaanstreek

Volgens Melle Has, de nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur Zaanstreek, staat naast het belang van ledendemocratie, ook het vergroten van onze impact en het zo maximaal mogelijk bereiken van onze idealen, hoog in het vaandel. Medio 2023 werd al binnen het bestuur gesproken over de optie om de verkiezingen 2026 samen met GL te organiseren en mogelijk tot één fractie te komen. Ook toen al leefde de gedachte om wederom een beroep op het Rode Nest te doen om een beeld te krijgen van hoe intensievere samenwerking met GroenLinks vorm dient te krijgen.

De aanloop naar de vervroegde TK-verkiezingen in november 2023, in combinatie met personele ontwikkelingen binnen het bestuur, heeft tot vertraging geleid, maar begin 2024 is de draad weer opgepakt. PvdA Zaanstreek is nu ruim op tijd door vóór de zomer 2024 het gesprek met leden aan te gaan om daarna met GroenLinks stappen te gaan zetten.

De afdeling omvat drie gemeenten met uiteraard zelfstandige PvdA-fracties in de gemeenteraden. Wij willen ruimte maken om in gesprek met leden en kaderleden de koers voor die drie verschillende gemeentes te gaan uitstippelen.

Uiteindelijk zijn het de (kader)leden in Oostzaan, Wormerland en Zaanstad die afzonderlijk besluiten of hun fracties  gaan samenwerken met GroenLinks  en in welke vorm. Kortom, genoeg werk aan de winkel, moedig voorwaarts, we hebben er zin in!

Eén gedachte over & ldquo; PvdA afdeling Zaanstreek koestert ledendemocratie & rdquo;

Laat een antwoord achter