Gluren bij de Buren: Al die miljarden die Rutte IV nu goedkoop leent, moeten eens worden terugbetaald

Regering doet te weinig met  de adviezen van overheidsadviseurs

Het Progressief Oppositieakkoord van PvdA en Groen Links en het Nieuwe Regeerakkoord (Rutte IV) leiden tot een aantal politieke overwegingen voor “onder de Kerstboom”.

De meeste reacties in de pers op het Progressief Oppositieakkoord zijn in eerste instantie een goedkeuring van de vijftien belangrijkste ambities van de PvdA en Groen Links, direct gevold door de constatering dat die ambities wel erg globaal blijven. Het lijken meer wensen en ze zullen niet makkelijk te concretiseren zijn.

De reacties op het nieuwe Regeerakkoord gaan vooral  over de fouten van Rutte I, II en III en de ca. 75 miljard Euro die het nieuwe kabinet wil besteden aan het corrigeren van deze fouten uit het verleden. En dat bovenop de 100 miljard Euro die al aan coronasteun is uitgegeven!

Vrijwel de hele oppositie reageerde fel op de in het Regeerakkoord vermeende bezuiniging op de zorg. Jammer, want meteen willen scoren, terwijl de zorgbegroting nog steeds blijft groeien, is toegeven aan mediadynamiek.

Lees verder

Bestrijden van ongelijkheid in het onderwijs is doel van Amsterdamse wethouder

Wibautlezing Marjolein Moorman:

In het programma Buitenhof dat op tweede kerstdag werd uitgezonden, was Vincent Menzel te gast, de fotograaf van politiek Den Haag sinds de jaren zeventig. Tijdens dit gesprek werd de politiek uit de zeventiger jaren vergeleken met die van nu en tekende ik uit de mond van Menzel de volgende nostalgische zin op: “Politici als Den Uyl zaten daar niet voor het baantje, die deden dat uit overtuiging, om dingen te beter te maken”. Die uitspraak deed mij denken aan de huidige wethouder Onderwijs in Amsterdam, Marjolein Moorman, omdat het duidelijk is dat ook zij geen wethouder is vanwege het “baantje”, maar omdat ze de ongelijkheid in het onderwijs wil bestrijden. En dat doet ze met grote inzet en overtuiging.

Lees verder

Gezocht: Vrienden van het Rode Nest

Het Rode Nest is een groep PvdA-leden uit het hele land, opgericht om ledendemocratie van onderop weer kansen te geven. Wij willen ook de Vereniging PvdA versterken zodat de PvdA weer uit het dal komt, waarin  ze de laatste jaren terecht is gekomen. Het feit dat wij nog steeds de meeste leden hebben van alle Nederlandse partijen geeft wel aan dat de PvdA van binnenuit een sterk merk is.

Lees verder

De Rode Bode is terug

Oudere leden en belangstellenden zullen er nog wel eens aan terugdenken, aan het afdelingsblad, zoals dat vele jaren heeft dienstgedaan. Naast de gebruikelijke praktische informatie was er veel in te lezen, even zoveel om over na te denken en het gaf genoeg aanleiding om in actie te komen. Die afdelingsbladen hebben het op snelheid van informatievoorziening moeten afleggen tegen websites, vluchtige sociale media en digitale nieuwsbrieven. Maar, daarmee verdween ook het uitlichten van achtergronden, de diepgravende artikelen en in alle rust afgenomen interviews. Lees verder

Een andere QR-code

Veel afdelingen laten zich bij het opstellen van een verkiezingsprogramma niet alleen informeren door de leden van de afdeling, maar halen ook informatie ‘van buiten’ op. Zo ook de PvdA Haarlem, waar dat onder andere door middel van buurtgesprekken en expertsessies vorm is gegeven. Ook een enquête leverde veel bruikbaar materiaal op. Met een QR-code op flyers kon een online vragenlijst worden geopend: 370 Haarlemmers hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt om een bijdrage te leveren voor het verkiezingsprogramma. Het Rode Nest heeft dit voor PvdA Haarlem mogelijk gemaakt.

Gewest Noord-Holland lanceert actie “Samen Sterker” voor de gemeenteraadsverkiezingen

Op zaterdag 13 november presenteerde het gewest Noord-Holland de actie Samen Sterker in het Comenius Lyceum in Amsterdam. De bedoeling is dat PvdA-afdelingen binnen de regio elkaar gaan versterken, evenals de gemeenteraadfracties en de fractie in Provinciale Staten. Het Actieteam, onder leiding van gewestelijk bestuurder Bert Breij, is al een jaar bezig te onderzoeken wat ze voor de afdelingen kunnen betekenen en dan vooral ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder

Opinie en Debat: Waartoe is de PvdA-organisatie op aarde?

Met ledendebatten over fundamentele problemen kunnen we in Europa de toon zetten

 Socialisme & Democratie heeft een zeer boeiend artikel van Ruud Koole gepubliceerd over de richting waarin de PvdA zich moet ontwikkelen:  http://wbs.nl/publicaties/leden-versus-campagne-waartoe-de-pvda-organisatie-op-aarde

Hij analyseert daarin een rapport van de ‘Werkgroep van Dam’ en van de Werkgroep Ledendemocratie. Bij gebrek aan een andere plek waar over dit artikel gediscussieerd kan worden (volgens mij biedt ook de WBS die mogelijkheid niet) wil ik graag in onze nieuwsbrief Het Rode Nest een gesprek over deze publicatie openen. Lees verder

Klankbordgroep bespreekt laatste ontwikkelingen van het Rode Nest

Professionalisering betekent ook dat de kosten hoger worden

Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep van het Rode Nest op zaterdag 13 november werd o.a. gememoreerd dat in het  interview met onze nieuwe partijvoorzitter in de vorige nieuwsbrief naar voren kwam dat zij de vragen van de ledenpanels niet wetenschappelijk verantwoord  vond en dat zij om die reden terughoudend was over het houden van ledenpanels. Ze ziet meer in debatten en overleg. Als reactie daarop werd meegedeeld dat aan de partijvoorzitter zal worden uitgelegd dat het Rode Nest niet de pretentie heeft wetenschappelijk onderzoek te doen, maar dat onze methode om vragen op te stellen wel zorgvuldig is. Lees verder