Ledendemocratie in Coronatijden

Het zijn bizarre tijden met het Coronavirus dat ons dagelijkse leven beheerst, ook voor de PvdA!
Door de maatregelen ter verdere verspreiding van het Coronavirus zijn voorlopig geen fysieke ledenbijeenkomsten mogelijk. En het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Besturen van gewesten en afdelingen moeten nu op andere manieren hun contacten met de leden onderhouden. Natuurlijk kan dat via de mail of met nieuwsbrieven, maar dat blijft toch beperkt en het is éénrichtingsverkeer. Vele besturen gaan creatief met deze uitdaging om. We horen verschillende aardige initiatieven van videomeeting tot online borrelpraat. Lees verder

Jaap Burger Stichting wordt ons formele huis

Het Rode Nest is een organisatie die volledig op vrijwilligers draait. We maken echter wel kosten, voor een ledenpanel gemiddeld een bedrag van zo’n vijftig euro. Dat geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de technische systemen die nodig zijn om het ledenpanel te laten functioneren en vooral ook om de sterk oplopende reiskosten te kunnen dekken. Dat geld werd tot dusver op een bankrekening van één van onze bestuursleden overgemaakt: een noodmaatregel. De oplossing voor dit probleem is gevonden in de vorm van een rechtspersoon: de “Jaap Burger Stichting” (JBS). De JBS is  een vrijwilligersorganisatie die sinds 2016 door ziekte en vertrekkende bestuursleden grotendeels stil is komen te liggen. Door de JBS nieuw leven in te blazen, beschikt het Rode Nest nu ook over een rechtspersoon en bankrekening.

Lees verder

Gluren bij de Buren

Doris Lessing is haar tijd ver vooruit in science fiction serie

Er zijn schrijvers die zelfs na dertig jaar nog actueel zijn. Doris Lessing is er zo een. In een tijd dat het voor vrouwen nog niet zo vanzelfsprekend was om schrijver te zijn, heeft ze een imposant oeuvre opgebouwd van louter bijzondere boeken. Omdat ze in dit specifieke boek zaken voorspelt die pas recent op grote schaal duidelijk zijn geworden, wil ik hier de science fiction serie “Canopus in Argos, Archives” uit haar oeuvre bespreken en dan met name het eerste deel van deze serie, Shikasta. Lees verder

Het is tijd voor een dialoog

Leden willen meediscussiëren over voor de partij belangrijke onderwerpen

De laatste maanden word ik steeds vaker gebeld door partijgenoten die even stoom willen afblazen over de partij. Sommigen zien wel dat er enige verbetering is, maar het gaat ze te langzaam. Hun uitgangspunt is: je bent lid geworden van de partij omdat je je verbonden voelde met de beginselen, maar ook omdat je iets aan de politiek wilt meegeven, samen een politieke lijn wilt uitzetten. Lees verder

Partij klimt uit het dal

Om weer een echte ledenpartij te worden moeten afdelingen worden geactiveerd

Het laatste congres van de Partij van de Arbeid van 7 maart j.l. gaf de deelnemers weer wat hoop op herstel van de partij. Het van de agenda nemen van het voornemen van het Partijbestuur om jaarlijks slechts één Politieke Ledenraad te houden en daarvan een vrolijk Toekomstlab te maken, wekte de indruk dat de bezwaren van veel leden hiertegen ernstig zijn genomen. Nelleke Vedelaar sprak er met geen woord over tijdens dit congres. Mogen we na uitstel hopen op afstel? Lees verder

Blijf thuis!

Adviezen om veilig thuis te werken

Blijf thuis en was je handen is toch wel het meest gelezen devies dezer dagen. Toch gaan (vaak) werken, het verkrijgen van de eerste levensbehoeften en je sociale leven (on-)gewoon door. Zaken als computers, telefoons, tabletten en tv’s kunnen daar dienstig in zijn. Maar wat als je leest of hoort dat er ook daar gevaren aan verbonden zijn? Wat doe je dan?

Lees verder

LAATSTE NIEUWS: Opzet behandeling ledendemocratie op congres

Op het congres van a.s. zaterdag worden de aanbevelingen van de Werkgroep Ledendemocratie uitvoerig behandeld. Alle leden krijgen de kans om mee te praten over hoe ledendemocratie van onderop in de partij vorm gegeven zou moeten worden. Het komt zowel in het plenaire gedeelte aan de orde, als in de werksessies die ’s middags worden georganiseerd. Lees verder

Partijbestuur is positief over de aanbevelingen van het Rode Nest

Reactie partijbestuur versus Aanbevelingen Rode Nest op Rapport Ledendemocratie:

In de congresbundel voor het congres van 7 maart 2020 is het rapport van de werkgroep Ledendemocratie opgenomen, evenals de reactie van het partijbestuur daarop. Het rapport heeft als pakkende titel meegekregen: Ledendemocratie: het fundament van de partij.
Als bronnen voor dat rapport zijn de gegevens van de in de zomer van 2019 gehouden Evaluatie
Ledendemocratie gebruikt, waarvoor het Rode Nest de vragenlijst heeft opgesteld en de analyse van de uitkomsten heeft uitgevoerd, en interviews gehouden met mensen die in het verleden nauw betrokken waren bij de ontwikkeling van de ledendemocratie.

Lees verder

Sturing ledendemocratie van onderop moet van afdelingen, gewesten en Partijbestuur komen

Reactie Rode Nest op rapport werkgroep Ledendemocratie

Het Partijbestuur heeft een Werkgroep Ledendemocratie ingesteld en hun gevraagd een evaluatie uit te voeren van de ledendemocratie binnen de PvdA. Hieronder een eerste reactie van het Rode Nest op het advies en de voorgestelde acties van de Werkgroep Ledendemocratie in dit rapport. Het Rode Nest is al sinds het verschijnen in 2013 van het spraakmakende rapport “Tussen leden en leiders” van Han Noten bezig met het ontwikkelen van instrumenten om ledendemocratie handen en voeten te geven.

Lees verder

Politieke Ledenraad van Waarde

Laten we de dialoog en de eenvoud op het congres van 7 maart weer herstellen!

Er is veel te doen over de toekomst van de ledendemocratie binnen de Partij van de Arbeid. Voor het PvdA congres van 7 maart 2020 liggen er voorstellen om de Statuten en Reglementen te wijzigen. Deze voorstellen lijken drempels op te werpen voor de vertegenwoordiging van minderheden in het Partijbestuur, alsmede voor een open en transparante kandidaatstelling voor het Partijbestuur. In het bijzonder liggen er voorstellen om de Politieke Ledenraad verder af te bouwen. Dat is vreemd want dit gaat lijnrecht in tegen de gemaakte afspraken. In dit artikel ga ik daarom in op de achtergrond en waarde van de Politieke Ledenraad.

Lees verder