Deelnemers ledenpanel zijn zeer gemotiveerd om hun mening en adviezen te geven.

Interview met Hans Aertsen over ledenpanel verkiezingscampagne Gewest Utrecht

Hans Aertsen is de geestelijk vader en uitvoerder/begeleider van het “Ledenpanel” zoals dat door het Rode Nest wordt gehanteerd om de mening van leden van een afdeling of gewest te peilen over één of meerdere (lokale) onderwerpen. Het laatste ledenpanel van het Gewest Utrecht, dat onlangs werd gehouden, had als doel de leden van dit gewest zoveel mogelijk bij het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezing 2023-2027 te betrekken.

Na de uitwerking van de uitslagen van dit ledenpanel vertelde Hans de redactie dat de resultaten bijzonder waren. Reden waarom de redactie van de nieuwsbrief hem om een interview vroeg.  Het resultaat leest u hieronder. Lees verder

Campagnedashboard wordt centrale punt voor alle betrokkenen bij de campagne.

Nieuw: Campagnedashboard PvdA Noord-Holland

Elk gewest moet in deze tijd alle energie steken in de campagne op weg naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. Bij de organisatie van een campagne komt veel kijken. Er moeten vele zaken geregeld worden, zoals het maken van afspraken, het formuleren van acties, taken en het vaststellen van teksten en beeldmateriaal.   Een totaaloverzicht hierover is dan ook moeilijk; dat is doorgaans versnipperd en loopt vaak over vele schijven.

Het Rode Nest en het gewest Noord-Holland hebben samen een beveiligd online campagnedashboard ontwikkeld. Dit dashboard is het centrale punt voor iedereen die bij de campagne betrokken is. Om toch een goed overzicht te krijgen voeg je alle elementen samen in dit campagnedashboard. Iedereen die betrokken is bij de campagne kan daarvan gebruik maken om alle informatie en afspraken in te zien. Maar een campagne bevat vertrouwelijke informatie om tijdens acties mee te scoren. En dat moet niet voortijdig uitlekken bij de concurrenten. Daarom is dit campagnedashboard online beveiligd Lees verder

Taalprogramma ChatGPT ook iets voor de redactie nieuwsbrief en leden van het Rode Nest?

Met het recentelijk gelanceerde opensource taalprogramma ChatGPT lijkt kunstmatige intelligentie verder door te dringen in ons dagelijks bestaan. De redactie van de nieuwsbrief van het Rode Nest is nieuwsgierig of deze zogeheten chatbot iets voor het Rode Nest en de redactie zou kunnen betekenen. Tijd voor wat eenvoudige experimenten, uiteraard over onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Lees verder

Deelname aan dit ledenpanel toont aan dat leden zeer betrokken zijn.

Ledenpanel januari PvdA Gewest Utrecht over de Verkiezingscampagne maart 2023

Het bestuur PvdA gewest Utrecht organiseerde in 2022 een ledenpanel met als doel leden zo veel en zo vroeg mogelijk te betrekken en te consulteren bij het verkiezingsprogramma 2023-2027 voor de Provinciale Staten. Het zeer bruikbare resultaat was aanleiding om ook een ledenpanel te organiseren in het kader van voorbereiding en uitvoering van de verkiezingscampagne.

Dat aan dit laatste ledenpanel ‘slechts’ 517 leden hebben deelgenomen (overigens toch altijd nog 15,5% van het aantal aangeschreven leden), zegt niets over de feitelijke opbrengst. De antwoorden en reacties op de zo geheten open vragen moeten, gemeten naar kwantiteit en bruikbaarheid, als verbluffend worden aangemerkt.

Het resultaat van dit ledenpanel is ook een weergave van het sentiment onder leden van de partij en is daardoor niet alleen nuttig voor de campagneteams van andere PvdA-gewesten, maar voor ook voor de lezers van onze nieuwsbrief. Het Rode Nest bedankt het bestuur van PvdA gewest Utrecht dat toestemming is gegeven het eindresultaat onder de gewesten te verspreiden en om hier een samenvatting ervan te geven. Lees verder

Gewesten gebruiken ledenpanels in het proces naar de verkiezingen

Het betrekken van de leden wordt steeds belangrijker:

Zowel het gewest Noord-Holland als het gewest Utrecht zetten ledenpanels in om leden te betrekken bij de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023. Zij doen dat in nauwe samenwerking met het Rode Nest. Met de uitkomsten van deze ledenpanels beogen de besturen de discussies over de verkiezingsprogramma’s en de te voeren campagnes op te voeren en zo nodig kwalitatief te verhogen. Lees verder

Vooral ontmoetingsdemocratie… waar blijft de ledendemocratie?

Politieke ledenraad 8 oktober

Zaterdag 8 oktober 2022 hield de PvdA een Politieke Ledenraad in Apeldoorn. De gehele ledenraad stond, vonden wij, volledig in het teken van de ontmoetingsdemocratie; de ledendemocratie kwam niet aan bod. Ook in de voorbereiding naar de ledenraad ging het mis. Lees verder

Het Binnenhof kan wel een Samsom gebruiken

Kiza Magendane, 30 september 2022 (NRC)

Over Diederik Samsom, die tegenwoordig als topambtenaar aan de Europese Green Deal sleutelt, kun je de volgende twee nieuwe inzichten opdoen. Het eerste inzicht is dat hij in zijn huidige functie meer impact heeft dan ooit te voren. Dat stelde hij in een recent interview met De Rudi & Freddie Show. Zelfs zijn PvdA-partijleiderschap kan dus niet opboksen tegen zijn huidige positie als Europese technocraat.

Het tweede inzicht is dat Samsom geen spijt heeft van de snoeiharde bezuinigingen die de PvdA onder zijn leiding tijdens Rutte II doorvoerde. Dat bevestigde hij in What’s Left?, de confronterende documentaire van Johan Fretz en Juul Op den Kamp. Zelf denkt Samsom dat het hem vooral aan te rekenen valt dat hij de kiezer onvoldoende meenam in het beleid. Lees verder

Kan de Partij van de Arbeid zowel een strijdbare als een aardige partij zijn/worden?

 

 

 

 

Lange termijn lijkt in Den Haag niet meer mee te spelen

In de rubriek Gluren bij de Buren hebben we de column: “Het Binnenhof kan wel een Samson gebruiken” van Kiza Magendane opgenomen. Wij vragen u deze column (nog eens) te lezen en ons dan een reactie te sturen over wat u van deze column vindt. We verzoeken u uw reactie tot een halve pagina te beperken. We zullen die reacties dan graag in de volgende Nieuwsbrief opnemen. Lees verder

Twee geschriften van SDAP’ers na bijna honderd jaar nog steeds actueel

Problemen der democratie

De geschriften “Problemen der democratie” van prof. mr. W.A. Bonger en “Wat te doen met anti- democratische partijen” van prof. mr. George van den Bergh  zijn dan wel bijna honderd jaar geleden geschreven, maar zijn nog steeds actueel. Veel van de vorming van de SDAP binnen een nieuwe democratie lijkt op het actuele zich herpakken van de politieke vereniging PvdA. Lees verder

Ledendemocratie blijft op de agenda van de partij

Stand van zaken ledendemocratie zomer 2022

 De start van de zomervakantie is een goed moment om stil te staan bij de stand van zaken van de ledendemocratie van de partij. Er waren nogal wat zaken op dit terrein die rond het congres speelden en die ook een vervolg hebben gekregen.

In een extra uitgave van onze nieuwsbrief (Nieuwsflits congres) attendeerden wij onze lezers erop dat het programma van het congres op 11 juni j.l. veel momenten kende waarop ledendemocratie direct of indirect aan de orde was. Hoe is het congres wat dat betreft verlopen? Lees verder