Ledenpanel is instrument voor afdelingsbesturen om beter te begrijpen wat er onder leden speelt

Interview met Johan Rumahloine, bestuurslid gewest Drenthe

Johan Rumahloine heeft uit belangstelling een presentatie van het Rode Nest in Zwolle bijgewoond. Binnen het Gewestelijk Bestuur Drenthe is hij “aandachtgebiedspersoon” van het Rode Nest. Afdelingsvoorzitters gaven aan dat zij moeilijk bestuursleden kunnen vinden. Het Gewestelijk Bestuur regelde een bijeenkomst met het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA. Er werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van fuseren en samenwerking tussen de afdelingen om het probleem aan te pakken.

In 2022 is er een bijeenkomst geweest over hetzelfde vraag. Er worden al jaren bijeenkomsten georganiseerd waarbij de ene afdeling (waar het goed loopt) vertelt hoe zij het probleem aanpakken en de andere afdelingen vervolgens die aanpak ook proberen uit te voeren. Toch blijven de resultaten uit. Johan Rumahloine opperde dat het Rode Nest een ledenpanelonderzoek kan doen in de geest van de Drentse aanpak: onderzoeken waarom leden zich niet melden voor een bestuursfunctie. Meten is weten!

 

Lees verder

Gluren bij de Buren: Wij moeten onze prominenten blijven koesteren en lezen

Joop van den Berg: Humeurig volk, verkrampte politiek en hoe het anders kan

2022, Uitgeverij Prometheus Amsterdam, 180 blz.

De Partij van de Arbeid mag er trots op zijn, dat zij een aantal prominenten in haar midden heeft, die wat betreft het evalueren van politieke processen en het doen van constructieve voorstellen ter verbetering van onze democratie, altijd weer verfrissend en creatief aan de weg timmeren. Ik doel hiermee op Herman Tjeenk Willink, Ruud Koole en Joop van den Berg.

Lees verder

Als je leden de kans biedt hun mening te geven hebben ze de partij veel te vertellen.

Ledenpanels zijn de corebusiness  van het Rode Nest en met name het helpen opstellen van de vragen en het verwerken van de resultaten. Het is inmiddels het zesde jaar dat wij met deze tool de ledendemocratie binnen de PvdA proberen te verbeteren en gezegd kan worden dat de gebruikers van het ledenpanel, diverse afdelingen en een paar gewesten, er enthousiast over zijn. Het Partijbestuur heeft er echter nog steeds geen tijd voor, druk als ze zijn met de samenwerking /samenvoeging van de PvdA en GL. Dat is jammer, want zo laten ze een grote kans liggen om de ledendemocratie te verbeteren in de partij. Lees verder

Deelnemers ledenpanel zijn zeer gemotiveerd om hun mening en adviezen te geven.

Interview met Hans Aertsen over ledenpanel verkiezingscampagne Gewest Utrecht

Hans Aertsen is de geestelijk vader en uitvoerder/begeleider van het “Ledenpanel” zoals dat door het Rode Nest wordt gehanteerd om de mening van leden van een afdeling of gewest te peilen over één of meerdere (lokale) onderwerpen. Het laatste ledenpanel van het Gewest Utrecht, dat onlangs werd gehouden, had als doel de leden van dit gewest zoveel mogelijk bij het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezing 2023-2027 te betrekken.

Na de uitwerking van de uitslagen van dit ledenpanel vertelde Hans de redactie dat de resultaten bijzonder waren. Reden waarom de redactie van de nieuwsbrief hem om een interview vroeg.  Het resultaat leest u hieronder. Lees verder

Campagnedashboard wordt centrale punt voor alle betrokkenen bij de campagne.

Nieuw: Campagnedashboard PvdA Noord-Holland

Elk gewest moet in deze tijd alle energie steken in de campagne op weg naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. Bij de organisatie van een campagne komt veel kijken. Er moeten vele zaken geregeld worden, zoals het maken van afspraken, het formuleren van acties, taken en het vaststellen van teksten en beeldmateriaal.   Een totaaloverzicht hierover is dan ook moeilijk; dat is doorgaans versnipperd en loopt vaak over vele schijven.

Het Rode Nest en het gewest Noord-Holland hebben samen een beveiligd online campagnedashboard ontwikkeld. Dit dashboard is het centrale punt voor iedereen die bij de campagne betrokken is. Om toch een goed overzicht te krijgen voeg je alle elementen samen in dit campagnedashboard. Iedereen die betrokken is bij de campagne kan daarvan gebruik maken om alle informatie en afspraken in te zien. Maar een campagne bevat vertrouwelijke informatie om tijdens acties mee te scoren. En dat moet niet voortijdig uitlekken bij de concurrenten. Daarom is dit campagnedashboard online beveiligd Lees verder

Taalprogramma ChatGPT ook iets voor de redactie nieuwsbrief en leden van het Rode Nest?

Met het recentelijk gelanceerde opensource taalprogramma ChatGPT lijkt kunstmatige intelligentie verder door te dringen in ons dagelijks bestaan. De redactie van de nieuwsbrief van het Rode Nest is nieuwsgierig of deze zogeheten chatbot iets voor het Rode Nest en de redactie zou kunnen betekenen. Tijd voor wat eenvoudige experimenten, uiteraard over onderwerpen die ons na aan het hart liggen. Lees verder

Deelname aan dit ledenpanel toont aan dat leden zeer betrokken zijn.

Ledenpanel januari PvdA Gewest Utrecht over de Verkiezingscampagne maart 2023

Het bestuur PvdA gewest Utrecht organiseerde in 2022 een ledenpanel met als doel leden zo veel en zo vroeg mogelijk te betrekken en te consulteren bij het verkiezingsprogramma 2023-2027 voor de Provinciale Staten. Het zeer bruikbare resultaat was aanleiding om ook een ledenpanel te organiseren in het kader van voorbereiding en uitvoering van de verkiezingscampagne.

Dat aan dit laatste ledenpanel ‘slechts’ 517 leden hebben deelgenomen (overigens toch altijd nog 15,5% van het aantal aangeschreven leden), zegt niets over de feitelijke opbrengst. De antwoorden en reacties op de zo geheten open vragen moeten, gemeten naar kwantiteit en bruikbaarheid, als verbluffend worden aangemerkt.

Het resultaat van dit ledenpanel is ook een weergave van het sentiment onder leden van de partij en is daardoor niet alleen nuttig voor de campagneteams van andere PvdA-gewesten, maar voor ook voor de lezers van onze nieuwsbrief. Het Rode Nest bedankt het bestuur van PvdA gewest Utrecht dat toestemming is gegeven het eindresultaat onder de gewesten te verspreiden en om hier een samenvatting ervan te geven. Lees verder

Gewesten gebruiken ledenpanels in het proces naar de verkiezingen

Het betrekken van de leden wordt steeds belangrijker:

Zowel het gewest Noord-Holland als het gewest Utrecht zetten ledenpanels in om leden te betrekken bij de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023. Zij doen dat in nauwe samenwerking met het Rode Nest. Met de uitkomsten van deze ledenpanels beogen de besturen de discussies over de verkiezingsprogramma’s en de te voeren campagnes op te voeren en zo nodig kwalitatief te verhogen. Lees verder

Vooral ontmoetingsdemocratie… waar blijft de ledendemocratie?

Politieke ledenraad 8 oktober

Zaterdag 8 oktober 2022 hield de PvdA een Politieke Ledenraad in Apeldoorn. De gehele ledenraad stond, vonden wij, volledig in het teken van de ontmoetingsdemocratie; de ledendemocratie kwam niet aan bod. Ook in de voorbereiding naar de ledenraad ging het mis. Lees verder

Het Binnenhof kan wel een Samsom gebruiken

Kiza Magendane, 30 september 2022 (NRC)

Over Diederik Samsom, die tegenwoordig als topambtenaar aan de Europese Green Deal sleutelt, kun je de volgende twee nieuwe inzichten opdoen. Het eerste inzicht is dat hij in zijn huidige functie meer impact heeft dan ooit te voren. Dat stelde hij in een recent interview met De Rudi & Freddie Show. Zelfs zijn PvdA-partijleiderschap kan dus niet opboksen tegen zijn huidige positie als Europese technocraat.

Het tweede inzicht is dat Samsom geen spijt heeft van de snoeiharde bezuinigingen die de PvdA onder zijn leiding tijdens Rutte II doorvoerde. Dat bevestigde hij in What’s Left?, de confronterende documentaire van Johan Fretz en Juul Op den Kamp. Zelf denkt Samsom dat het hem vooral aan te rekenen valt dat hij de kiezer onvoldoende meenam in het beleid. Lees verder